Konferencja DETEKCJA | 2018 KATOWICE - 25 stycznia 2018 zostało:
4
4
4
4
dni
1
1
2
2
godzin
5
5
1
1
minut
4
4
1
1
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

NAJWIĘKSZE GRUDNIOWE WYDARZENIE W BRANŻY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KOŃCZĄCE SEZON 2017

 

Organizatorzy Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska oraz DND mają zaszczyt zaprosić Państwa na 
 
NAJWIĘKSZE GRUDNIOWE 
WYDARZENIE W BRANŻY
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
KOŃCZĄCE SEZON 2017
 
KONGRES POŻARNICTWA
FIRE | ŁÓDŹ 2017

7 grudnia 2017
EXPO-ŁÓDŹ
zasieg wydarzenia: ogólnopolski, 
kategoria: BEZPŁATNE
miejsce konferencji: teren targów EXPO-ŁÓDŹ
__________________________________________________________________
 
Temat przewodni tegorocznej edycji:
Wpływ zmian w Warunkach Technicznych 2018 
na zasady planowania, projektowania oraz realizacji i odbiorów 
p.poż. inwestycji po 1 stycznia 2018r. 
z punktu widzenia projektanta, inwestora, administracji, 
rzeczoznawcy ds p.poż oraz organów nadzoru 
Państwowej Straży Pożarnej
 
Podczas tegorocznej edycji powiemy m.in. jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej?
Co warto wiedzieć o sterowaniu wentylacją w garażach?
Co zmieniło się w przepisach i procedurach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę i jakich błędów należy unikać? 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zmiany groźne dla budownictwa mieszkaniowego? Niektóre zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które proponuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej, mogą mieć katastrofalne skutki dla inwestycji mieszkaniowych. Jakie?
__________________________________________________________________
 
PATRONAT MERYTORYCZNY KONFERENCJI
Rada Programowa Kongresu:


Goście Specjalni Kongresu
Rada Ekspertów:
dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA - WIPOS Politechnika Łódzka
Adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 
mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA - CNBOP-PIB
 Z-ca Kierownika Laboratorium BW
Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK
Niezależny Ekspert i współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego,
przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej a następnie Radcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI – IBP NODEX
Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
mgr inż. BARTŁOMIEJ ZGORZELSKI 
BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie
Koordynuje prace zespołów projektowych oraz procedury i postępowania administracyjne
 

Główny Patron Medialny wydarzenia:

 

Wydarzenie na którym

nie tylko warto ale trzeba być!
 
346 uczestników i 30 wystawców w edycji 2016
Ostatni moment na udział w Kongresie!
290 zarejstrowanych Uczestników (stan na 24.11.2017)
zostało ostatnie 30 dostępnych miejsc
Dołącz do Uczestników Kongresu i dowiedz się 
co się zmieni od 1 stycznia 2018r.

Uroczysta Inauguracja Kongresu o 08.45 
Wprowadzenie i rozpoczęcie z udziałem Gości Specjalnych m.in.

Delegacji Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Zapraszają Organizatorzy:

WIPOS Politechnika Łódzka/ DND Project

_________________________________

Uczestnikom konferencji zapewniamy BEZPŁATNIE:  możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych i warsztatowych, udział w pokazach i testach, konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi, komplet materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, imienny certyfikat zaświadczający o udziale, certyfikat POLON-ALFA o odbyciu szkolenia w ramach warsztatów, poradnik "Projektanta Systemów Sygnalizacji Pożaru" dla osób uczestniczących w Warsztatach Polon, udział w konkursach z nagrodami, po konferencji dostęp do udostępnionych przez Prelegentów prezentacji 

_________________________________

W ramach Kongresu odbędą się m.in.
WARSZTATY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
POKAZY I FIRE TESTY INTEGRACJI ZABEZPIECZEŃ
__________________________________________________________________
Poznaj szczegóły tegorocznego Kongresu
GŁÓWNE PUNKTY KONFERENCJI
AGENDA KONGRESU i WARSZTATÓW
Eksperci i praktycy, symulacje zdarzeń
warsztaty projektowe i techniczne, pokazy
Punkt Rejestracyjny czynny: od godz. 08.00
Oficjalne Rozpoczęcie o godz.: 08.45, zakończenie k/ godz. 16.45
Część WARSZTATOWA: od godz. 15.00, Panele TESTOWE/PRAKTYCZNE w godz. 09.00-15.00
POKAZY przed EXPO ŁÓDŹ 2017 o godz. 13.35
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI: od godz. 09.00 do 15.00
 
na Uczestników konferencji
czeka m.in. PORADNIK PROJEKTANTA
SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU
 
Nowelizacja wprowadza zmiany w załączniku nr 1 (Wykaz Polskich Norm) oraz w działach: Przepisy ogólne, Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Budynki i pomieszczenia, Wyposażenie techniczne budynków, Bezpieczeństwo pożarowe, Oszczędność energii i izolacyjność cieplna, Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zarówno inwestorów jak i projektantów czeka wiele nowości. Według planu rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r..
 
SESJE KONGRESU w skrócie:
08.45 Wprowadzenie do kongresu i oficjalne otwarcie Delegacja WIPOS Politechnika Łódzka
 
SESJA I 08.45-11.05  - SALA (A)
Nowe metody strategii ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu
Systemy detekcji i sygnalizacji pożaru
PANEL RADY PROGRAMOWEJ: dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA - WIPOS Politechnika Łódzka:
Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków – nowe podejście w projektowaniu.  W prezentacji omówione zostaną zmiany w zakresie podejścia do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowej metody strategii przeciwpożarowych
Pozostałe tematy w ramach sesji:
 • Nowości w aluminiowych systemach przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
 • „Budowanie bez barier” – swoboda komunikacji
 • Monitorowanie zagrożeń w obiektach budowlanych z zastosowaniem symulatorów komputerowych: Symulacja rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn. Symulacja ewakuacji ludzi z płonącego budynku 
 • Wykorzystanie nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
 • Mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej – skuteczna ochrona mista i obiektów strategicznych, przemysłowych, terytorialnych
 • Planowane zmiany w przepisach przeciwpożarowych dla garaży i parkingów – co warto wiedzieć o wentylacji pożarowej oraz co naprawdę decyduje o bezpieczeństwie? Zasady stosowania stacjonarnych systemów detektorów gazów w oparciu o zmiany w przepisach od 2018r.
11.05-11.30 Przerwa na kawę i konsultacje
 
 
SESJA II 11.30-13.35  - SALA (A)
Integracja i współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
Kontrola rozprzestrzeniania dymu i ciepła
PANEL RADY PROGRAMOWEJ: bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI – IBP NODEX
Zasilanie obwodów silnoprądowych w instalacjach automatyki pożarowej. Procedury uruchamiania generatorów prądotwórczych, sposoby wykonania zespołów kablowych instalacji przeciwpożarowych
Pozostałe tematy w ramach sesji:
 • Projektowanie planow ewakuacyjnych oraz instalacji p.poż
 • System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Strefy zagrożone wybuchem – Wykrywanie pożarów węglowodorów na podstawie wielopasmowej czujki podczerwieni PPW – 40REx (Podczas prelekcji omówione zostaną charakterystyczne cechy centrali POLON 6000, wraz z ich istotnymi funkcjami mającymi wpływ na przygotowanie optymalnego projektu systemu sygnalizacji pożarowej. Rozproszona architektura  centrali  pozwala podejść do tego tematu na kilka sposobów.
  W zależności od specyfiki obiektu każdy projektowany system potrzebuje indywidualnego podejścia, bo choć na etapie koncepcji projektant stara się przewidzieć wszystkie ewentualności wykorzystania obiektu nie zawsze da się to zrobić. Możliwości, jakie daje nam centrala o architekturze rozproszonej, omówione zostaną na przykładzie instalacji w niezwykle interesującym obiekcie.)
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji w budynkach
 • Rezerwacja - systemy wentylacji pożarowej
 • Nowy system zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych z wykorzystaniem maty 3M Duct Wrap 615t
 • Sterowanie wentylacją bytową - nowe kierunki w detekcji gazów w garażu
14.00-14.15 Przerwa na kawę i konsultacje
 
SESJA III 14.15-14.45  - SALA (A)
MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
PŁYW ZMIAN W WARUNKACH NA PROJEKTOWANIE
PANEL RADY PROGRAMOWEJ: mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA - Z-ca Kierownika Laboratorium BW Zespołu Laboratoriów 
Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – dyrektywa CPR oraz przepisy krajowe
PANEL RADY PROGRAMOWEJ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ZGORZELSKI, BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie
oraz przedstawieciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi 
Plany inwestycyjne Miasta Łodzi - Dlaczego rewitalizacja? Wpływ zmian w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wchodzących w życie od 1 stycznia 2018 roku na prowadzenie inwestycji przez samorządy. 
Pozostałe tematy w ramach sesji:
 • Instalacje elektryczne w pomieszczeniach grupy 2
 • Systemy siatkowych tras kablowych CABLOFIL
 • Problematyka i rozwiązania techniczne dla zabezpieczenia ciągów kablowych z omówieniem przykładowych zastosowań w budownictwie przemysłowym
 • Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji  CO/LPG…NO2…  w  garażach  i parkingach podziemnych
  
PANELE inżynierskie i formalne
KOMENTARZE EKSPERTÓW n.b. 
ZMIAN WARUNKÓW TECHNICZNYCH od 2018r.:
15.20 - Panel Dyskusyjny z udziałem Gościa Specjalnego
SESJA RÓWNOLEGŁA (sala A)
Zmiany omówi i skomentuje:
dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK
Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 Konferencję zakończy Panel Dyskusyjny
NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2018 cd.
Zmiany w przepisach i procedurach 
techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
Jak duże zmiany w warunkach technicznych czekają nas od 2018r?
 • Zmiany w przepisach i procedurach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych
 • Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych
 • Zmiany dotyczące procesu budowlanego
 • Zmiany w przepisach przeciwpożarowych
 • Zmiany w wymaganiach dla wentylacji pożarowej
 • Konsekwencje zmian dla projektantów, inwestorów i rzeczoznawców p.poż
 • Odbiory p.poż po 1 stycznia 2018 - na co zwracać szczególną uwagę
 

15.20-16.30 - SESJE RÓWNOLEGŁE (sala D)

WARSZTATY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 
Udział w warsztatach potwierdzony zostanie specjalnym Certyfikatem
Jak szybko i bez problemów zaprojektować i zintegrować 
instalacje sygnalizacji pożaru?
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej. Uczestnicy otrzymają również dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztach.
 
09.00-15.00 -STREFA - FIRE TESTÓW
(FOYER I TEREN ZEWNĘTRZNY)
POKAZY I TESTY W RAMACH KONGRESU
 • Zabezpieczenie urządzeń, maszyn, pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi: INERGEN®, FIRE TRACE, REACTION, FIRE-X BALL, niskociśnieniową mgłą wodną TYCO (Demonstracyjny pokaz – Systemu gaśniczego INERGREN®, Schrack oraz VESDA – będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie. W trakcie pokazu poruszone zostaną tematy związane z nowymi produktami gaszenia lokalnego typu FIRE TRACE, REACTION oraz nowość na rynku – automatyczna gaśnica – Kula gasząca – FIRE-X Ball. Dodatkowo zaprezentowane zostaną systemy w oparciu o mgłę wodną niskociśnieniową TYCO – korzystną alternatywę do mgły wodnej wysokociśnieniowej. Instalacje gaszenia gazem INERGEN, Instalacje gaszenia lokalnego FIRE Trace, Reaction, Kula gasząca FIRE-X Ball, Instalacje mgły wodnej Tyco)
 • Wykrywanie ognia i dymu za pomocą kamer?
 • Czy termowizja zapobiega powstawaniu pożarów? Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem monitorowania instalacji, diagnostyka termowizyjna w energetyce - Służby Utrzymania Ruchu, wykorzystanie termowizji w Państwowej Straży Pożarnej, bezpieczeństwo obiektów militarnych
 • Testy rozwiązań dla stref zagrożonych wybuchem
 • Certyfikowane zasilacze dla ochrony przeciwpożarowej 
 • Zastosowaniue hydrantów  wewnetrznych w ochronie przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej (Hydranty wewnętrzne DN 25, 33, 52, hydranty z manometrem, hydranty jako element wystroju wnętrza)
 • Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej 
 • Kadimex | Wszystko dla straży - konsultacje i prezentacja (Nowe motopompy pływające ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB, Nowe ubranie specjalne XENON PRO brytyjskiej firmy Ballyclare, Bielizna termoaktywna Brubeck dedykowana dla strażaków, Buty z bocznym suwakiem Holik X – PRO, Rękawice Holik Extreme, Sprzęt spalinowy, burzący, oświetleniowy, ochrony osobistej, do ratownictwa medycznego, do ratownictwa technicznego, stabilizacji pojazdów, armaturę wodno – pianową, węże i inne produkty dedykowane dla strażaków)
16.30 
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONGRESU
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ
W SPOTKANIU SPECJALISTÓW?
Jak wziąć udział w konferencji? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora lub zarejestrować się telefonicznie pod nr 22 678 58 25. Zarezerwuj miejsce online poprzez formularz: REJESTRACJA ONLINE

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
Biuro Organizatora: DND PROJECT
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37, 797 649 010
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
___________________________________________________________________________________________________
Dla kogo?
W kongresie udział wezmą m.in.: Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż, Inżynierowie pożarnictwa, Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele administracji i samorządów, Projektanci, Inżynierowie i Kierownicy Budów, Architekci, Instalatorzy, Generalni Wykonawcy Inwestycji, konserwatorzy zabytków i sprzętu, firmy wykonawcze i przedsiębiorstwa budowlane, integratorzy systemów, służby techniczne i serwisanci,  koncerny energetyczne, inwestorzy instytucjonalni, zarządcy obiektów biurowych, galerii handlowych, rynku hotelowego, szpitali, firmy i ekipy montażowe, utrzymania, serwisowania i zarządzania budynkami wysokimi, wielokondygnacyjnymi i wielkopowierzchniowymi a także wszyscy uczestnicy procesu budowlanego którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z problematyką projektowania, funkcjonowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 
  Zapraszają Rada Programowa, Organizatorzy i Partnerzy Technologiczni Wydarzenia
 
 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl