Konferencja DETEKCJA | 2018 KATOWICE - 25 stycznia 2018 zostało:
0
0
4
4
dni
0
0
9
9
godzin
3
3
8
8
minut
2
2
6
6
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Konferencja DETEKCJA 2018 już w styczniu w Katowicach

Druga edycja konferencji DETEKCJA stworzonej z myślą o specjalistach w zakresie detekcji, sygnalizacji, wentylacji, systemów dso oraz monitoringu, kontroli i dostępu zbliża się wielkimi krokami. Jak ważne i warte uwagi jest to wydarzenie pokazała jej pierwsza edycja na jesieni 2017r. gromadząc w jednym czasie i miejscu 234 specjalistów z branży.

Ciągły rozwój i zaawansowanie technologiczne systemów, ich złożoność i coraz szerszy zakres wzajemnej integracji a także nacisk na ocenę ryzyka już na etapie projektowania w celu minimalizacji zagrożenia pożarem i wybuchem jest coraz większym wyzwaniem dla projektantów jak i samych użytkowników systemów, stąd tak istotna jest rola wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w tym zakresieUczestnicy podczas konferencji w Katowicach będą mogli zasięgnąć wiedzy na interesujące ich tematy, przetestować rozwiązania, skonsultować na miejscu projekty oraz zapisać się na certyfikowane szkolenia u Partnerów wydarzenia. 

Już w styczniu (25.01) zapraszamy do Katowic gdzie tym razem skupimy się na systemach wizyjnego wykrywania pożarów w obszarach wymagających niezawodnego wykrywania ruchu i płomieni,  detekcji gazów ziemnych i gazów przestrzeniach parkingowych, minimalizacji ryzyka w strefach zagrożonych pożarem i wybuchem w zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej, wymaganiach po zmianie warunków technicznych od stycznia 2018 a także wytycznych dotyczących ewakuacji i oświetlania awaryjnego.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: projektantów, instalatorów, deweloperów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, integratorów i użytkowników rozwiązań, zarządców obiektów, przedstawicieli administracji i samorządów, Inżynierów i Kierowników Budów, funkcjonariuszy PSP, a także profesjonalistów chcących zaktualizować poziom wiedzy specjalistycznej w szczególności z zakresu wentylacji, detekcji i sygnalizacji pożarowej projektowanych i realizowanych obiektów budowlanych i przemysłowych. Konferencja DETEKCJA odbywać będzie się w cyklu dwurocznym dla południa i północy kraju z lokalizacją w Katowicach i Warszawie.

 

Obejrzyj relację z pierwszej edycji i już dziś zapisz się na konferencję w Katowicach - ilość miejsc limitowana: Podsumowanie DETEKCJA 2017

 

 Patron Honorowy Wydarzenia:
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Patroni Medialni Wydarzenia:
 
 
 
 
Główni Partnerzy Technologiczni wydarzenia: 
 
   
Kontrowersje wokół Warunków Technicznych
jeden z wiodacych tematów podczas konferencji
 

 25 stycznia 2018 

DETEKCJA 2018 | KATOWICE

Czy wiesz na co zwrócić uwagę po zmianach WT2018? 

Lista zmian z komentarzem - Konferencja pod Przewodnictwem współautora przepisów w dziedzinie bezp. pożarowergo

dr inż. Dariusza Ratajczaka 

Kiedy? 25 stycznia 2018 (czwartek), w godz. 09.00-14.30, 

Gdzie? Novotel Katowice Centrum ****

 UDZIAŁ BEZPŁATNY - limitowane miejsca

Każdy z uczestników otrzyma imienny Certyfikat potwierdzający udział

Czy zapoznałeś się ze zmianami w Nowych Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2018 r.?
Na co warto zwrócić uwagę? Jak zmiany wpłyną na już zaprojektowane obiekty a nie będące jeszcze w realizacji? Pamietaj że wszystkie zmiany w przepisach wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa weszły w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104), który wchodzi w życie 9 grudnia 2018 r.
 

Nowelizacja wprowadza zmiany w załączniku nr 1 (Wykaz Polskich Norm) oraz w działach: Przepisy ogólne, Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Budynki i pomieszczenia, Wyposażenie techniczne budynków, Bezpieczeństwo pożarowe, Oszczędność energii i izolacyjność cieplna, Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zarówno inwestorów jak i projektantów czeka wiele nowości. Szerzej o zmianach i ich wpływie na prowadzenie inwestycji budowlanych podczas konferencji DETEKCJA 2018 KATOWICE opowie  współautor przepisów w dziedzinie bezp. pożarowego - dr inż. Dariusz Ratajczak, który omówi m.in. zakres zmian i ich wpływ na prowadzenie inwestycji budowlanych od stycznia 2018 w tym rolę projektanta i rzeczoznawcy ds. ppoż. po wprowadzeniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

UKŁAD GODZINOWY POSZCZEGÓLNYCH WYSTĄPIEŃ 

POZNAJ PROGRAM KONFERENCJI DETEKCJA 2018

DETEKCJA 2018 KATOWICE - II edycja:

Gdzie?: Novotel Katowice Centrum****, al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice,

przestrzeń konferencyjna na parterze

Kiedy?: 25 stycznia 2018 (czwartek, w godz. 09.00-14.30)

08.00-09.15– Rejestracja Uczestników
09.15 – Otwarcie Konferencji


PANEL I 
SYSTEMY DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU/ 
MONITORING I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU I CIEPŁA 

09.30 –  Wykryj pożar, zanim się rozprzestrzeni. Wideo detekcja pożaru AVIOTEC (Systemy wizyjnego wykrywania pożarów w obszarach wymagających niezawodnego wizyjnego wykrywania ruchu i płomieni. Prezentacja AVIOTEC IP starlight 8000 oraz wykorzystania nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach. Inteligentna analiza obrazu wspomagająca pracę projektanta, instalatora, konserwatora oraz zarządcy nieruchomości

10.00 –  Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających - kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne
10.30 –  Zabezpieczenie obszaru budowy - monitoring bezprzewodowy 
10.50 –  
Zasady stosowania stacjonarnych systemów detektorów gazów w oparciu o zmiany w przepisach od 2018r. (Detekcja gazów w przemyśle - regulacje prawne, projektowanie i eksploatacja, kontrola sygnałów alarmowych. Detekcja w przemyśle wydobywczym m.in. ropy i gazu ziemnego)

 
11.20-11.40 - Przerwa na kawę


PANEL II 
MINIMALIZACJA RYZYKA W STREFACH ZAGROŻONYCH POŻAREM LUB WYBUCHEM

11.40 – Systemy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego oraz centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego
12.00 – Czy to prawdziwy alarm gazowy? Wiarygodność czujników detekcji gazów i minimalizacja ryzyka wystąpienia fałszywego alarmu
12.20 – Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych 
12.50 – Nowy punkt odniesienia w detekcji gazów przemysłowych - Eksperci 
GRUPY WOLFF (Detekcja gazu i płomienia w zakładach przemysłowych - dostępne rozwiązania i zasady doboru)


13.20-13.40 - Przerwa na kawę

PANEL III 

NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2018 - Zmiany w przepisach i procedurach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych z komentarzem

13.40 – PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO KONFERENCJI: Ekspertem i współautorem przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, który przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej a następnie Radcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: dr inż. Dariuszem Ratajczakiem

 

14.30–  Oficjalne zakończenie 
*
Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji programu do dnia wydarzenia

W programie spotkania omówimy m.in.: 

 • Detekcję gazu i płomienia w zakładach przemysłowych - dostępne rozwiązania i zasady doboru
 • Wykorzystanie nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
 • Detekcja obszaru ze szczególnym uwzględnieniem - zabezpieczenia obszaru budowy
 • Wykrywanie pożaru, zanim się rozprzestrzeni - Wideo detekcja pożaru AVIOTEC. Pokażemy w jaki sposób jest wykrywany ogień i dym przez kamerę?
 • Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji  CO/LPG…NO2…  w  garażach  i parkingach podziemnych.
 • Systemy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego oraz centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego
 • Inteligentną analizę obrazu wspomagającą pracę projektanta, instalatora, konserwatora oraz zarządcy nieruchomości
 • Wiarygodność czujników detekcji gazów i minimalizacja ryzyka wystąpienia fałszywego alarmu - czyli jak rozpoznać prawdziwy alarm gazowy?
 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detektorów gazów w oparciu o zmiany w przepisach od 2018r.
 • Systemy detekcji mobilnej 
 • Detekcja w przemyśle wydobywczym m.in. ropy i gazu ziemnego
 • Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających - kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne
______________________________________________________________________ 
 
GŁÓWNE PUNKTY KONFERENCJI
Panel Merytoryczy:
SYSTEMY DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU
MONITORING I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU I CIEPŁA 
Panel Merytoryczy:
MINIMALIZACJA RYZYKA W STREFACH ZAGROŻONYCH POŻAREM LUB WYBUCHEM
 
Panel Ekspercki:
Spotkanie z Gościem Specjalnym konferencji 
Ekspertem i współautorem przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego,
który przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej a następnie Radcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dr inż. Dariuszem Ratajczakiem
Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.
który omówi
NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2018
Zmiany w przepisach i procedurach 
techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych z komentarzem
 Konferencję zakończy Panel Dyskusyjny podczas którego Gość Specjalny Konferencji dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK omówi m.in.:
 

Zmiany w przepisach i procedurach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych

 • Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych
 • Zmiany dotyczące procesu budowlanego
 • Zmiany w przepisach przeciwpożarowych

Zmiany w wymaganiach dla wentylacji pożarowej

 1. Konsekwencje obowiązywania unijnego rozporządzenia budowlanego 305/2011.
 2. Wentylacja pożarowa jako istotny czynnik bezpieczeństwa pożarowego
 3. Systemy urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych
 4. Systemy oddymiania klatek schodowych i korytarzy – zmiany zasad
 5. Zmiany w wymaganiach dla wentylacji pożarowej garaży

Spotkanie w szczególności kierujemy do: projektantów, instalatorów, deweloperów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, wykonawców,  integratorów i użytkowników rozwiązań, zarządców obiektów, funkcjonariuszy PSP, a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej w szczególności z zakresu wentylacji, detekcji i sygnalizacji pożarowej projektowanych i realizowanych budynków.

Głowni Partnerzy STREFY TESTÓW I KONSULTACJI

Przyjdź na konferencję DETEKCJA 2018 

i dowiedz się jak bardzo zmieniły się Warunki Techniczne?

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

 REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
  Zapraszają Rada Programowa, Organizatorzy i Partnerzy Technologiczni Wydarzenia
__________________________________________
Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25, 678 73 28, fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: dyrektor@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl