SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA| KRAKÓW 22 lutego 2018 zostało:
0
0
9
9
godzin
1
1
2
2
minut
1
1
9
9
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Rola infrastruktury technicznej w kształtowaniu środowiska wewnętrznego obiektów służby zdrowia

 
 
 KONFERENCJA


22 lutego 2018 w Krakowie
Q Hotel Plus Kraków****
ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków
50 m od ICE Congress Center


Wiodący temat konferencji:
„Rola infrastruktury technicznej 
w kształtowaniu środowiska wewnętrznego 
obiektów służby zdrowia”

 

Patroni Honorowi Wydarzenia:

 

 Patroni Medialni Wydarzenia:

 
 
          
 
 
 
   
 
 
________________________
 
Goście Specjalni Konferencji

dr inż. ANNA CHARKOWSKA
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 Politechniki Warszawskiej
 
mgr inż. ANDRZEJ RÓŻYCKI
Rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, Członek KT 161 PKN

mł. bryg. ZBIGNIEW NASTAROWICZ 
Z-ca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  
 
________________________

Wiodące Panele i Wystąpienia 
Ekspertów:

 1. Problemy z zasilaniem szpitali i zabezpieczeniem pod względem zastosowania rozwiązań dotyczących przeciwpożarowych wyłączników prądu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe obiektów medycznych.
 2. Wpływ Nowych Warunków Technicznych na zmiany w prowadzeniu ewakuacji pacjentów i personelu medycznego na poziomie jednej kondygnacji w budynkach ZL 2
 • - Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali
 • - Nowe regulacje dotyczące oddymiania klatek w budynkach ZL 2
 1. Systemy Wentylacji i Klimatyzacji w Szpitalach
 2. Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego
 3. Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych
 4. Personel techniczny szpitala i jego rola w zapewnieniu funkcjonalności infrastruktury technicznej. Wymaganie dotyczące eksploatacji instalacji klimatyzacji w nowoczesnym bloku operacyjnym
 5. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opublikowano 11 grudnia 2017 roku
 6. Czym jest Legionella i czy stanowi zagrożenie?
________________________

Rekomendacja Wytycznych: 
MINISTERSTWO ZDROWIA
Zespół Autorów Wytycznych 
Ekspertów Konferencji 
SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
w Krakowie

mgr inż. Andrzej Różycki

Rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, Członek KT 161 PKN

 

dr inż. Anna Charkowska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechniki Warszawskiej

 

mł. bryg. Zbigniew Nastarowicz

Z-ca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej

 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

 

mgr inż. Radosław Lenarski

Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych

 

mgr inż. Agata Sobierajska

SAR  PW Sp z.o.o. Sp.k.

 ________________________

Szczegóły Programu 
PANELE TEMATYCZNE KONFERENCJI (+ czas trwania):

·         Rejestracja uczestników w godz. 08.00-09.00

·         Oficjalne Rozpoczęcie konferencji godz. 09.00

·         Panel I (w godz. 09.00-10.30) PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

 1. „Budowanie bez barier obiektów medycznych” – swoboda komunikacji
 2. Jak dobrać odpowiednią wykładzinę do placówek medycznych? Przegląd rozwiązań podłogowych Forbo
 3. Bezpieczeństwo IT w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia. Niezawodne zasilanie gwarantem bezpieczeństwa systemów w służbie zdrowia - Eaton – lider w dziedzinie zarządzania energią w szpitalach
 4. Czym jest Legionella i czy stanowi zagrożenie? Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opublikowano 11 grudnia 2017 roku
 5. Jak skutecznie zabezpieczyć wodę przed LEGIONELLĄ - wszystko o technologii Bifipro
 6. Kompleksowe rozwiązania budynkowe dla obiektów służby zdrowia

10.25 Przerwa na kawę i konsultacje

·         Panel II (w godz. 10.50-12.10)PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE,  
PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

 1. Systemy Wentylacji i Klimatyzacji w Szpitalach – Prelegent: mgr inż. Andrzej Różycki, Rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, Członek KT 161 PKN

o    Charakterystyka obecnej sytuacji infrastruktury technicznej szpitali,

o    Konsekwencje wieloletnich zaniedbań,

o    Nowoczesne rozwiązania gwarancją jakości i optymalizacji kosztów,

o    Umowa o wynik propozycją dla nowoczesnych, efektywnych energetycznie rozwiązań,

 1. Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego – Prelegent:dr inż. Anna Charkowska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

o    Klasyfikacja pomieszczeń zgodnie z „Wytycznymi …”,

o    Parametry środowiska wewnętrznego kształtujące bezpieczeństwo pacjentów,

o    Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiektach służby zdrowia,

o    Firmy z wentylacją

 1. Case study: systemy wentylacji i klimatyzacji w placówkach medycznych na wybranych projektach

12.10 Przerwa na kawę i konsultacje

·         Panel III (w godz. 12.30-) PION MEDYCZNY – TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE  

1.    Problemy z zasilaniem szpitali i zabezpieczeniem pod względem zastosowania rozwiązań dotyczących przeciwpożarowych wyłączników prądu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe obiektów medycznych.

2.    Wpływ Nowych Warunków Technicznych na zmiany w prowadzeniu ewakuacji pacjentów i personelu medycznego na poziomie jednej kondygnacji w budynkach ZL 2

- Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali

- Nowe regulacje dotyczące oddymiania klatek w budynkach ZL 2 – Prelegent: mł. bryg. ZBIGNIEW NASTAROWICZ, Z-ca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

3.    Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Prelegent: mgr inż. Radosław Lenarski, Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych

o    Charakterystyka zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzną,

o    W jaki sposób instalacja klimatyzacji chroni przed zakażeniami szpitalnymi ?

o    Kluczowe pod względem czystości powietrza obszary w szpitalu i techniczne metody ich zabezpieczenia,

o    Gronkowiec złocisty (MRSA) jako przykład antybiotykoodpornej superbakterii przenoszonej drogą powietrzną,

o    Zaniedbania związane z nieprawidłową eksploatacją instalacji klimatyzacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów,

4.    Personel techniczny szpitala i jego rola w zapewnieniu funkcjonalności infrastruktury technicznej. Wymaganie dotyczące eksploatacji instalacji klimatyzacji w nowoczesnym bloku operacyjnym – Prelegent: mgr inż. Agata Sobierajska

o    Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników technicznych,

o    Najważniejsze elementy skutecznej umowy serwisowej,

o    Podstawowe narzędzia serwisowe nowoczesnych służb technicznych,

o  Procedury serwisowe i eksploatacyjne jako gwarancja zapewnienia najważniejszych parametrów pracy instalacji klimatyzacji (mierników funkcjonalności) w salach operacyjnych

·         Punkt Konsultacyjny Rady Ekspertów "Wytycznych...." w godz. 11.30-14.00

·         Podsumowanie, wnioski, dyskusja od godz. 14.00

·       Oficjalne zakończenie ok godz. 14.30

·  Uczestnicy konferencji otrzymają do użytku osobistego Poradnik "Wytyczne projektowanie, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą"

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC: 

Zgłoszenia
 ONLINE - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
__________________________________________
Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

__________________________

Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl