Konferencja: Szpitale i nowoczesne obiekty ZL| 18.04.2018 BYDGOSZCZ:
0
0
4
4
dni
1
1
6
6
godzin
2
2
9
9
minut
2
2
9
9
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Rola infrastruktury technicznej - Konferencja "Szpitale i nowoczesne obiekty ZL" | BYDGOSZCZ - 18 kwietnia, SZCZECIN - 26 kwietnia

 
KONFERENCJA
2 lokalizacje -Zaproszenie
 
"Szpitale i nowoczesne obiekty ZL"
 
18 kwietnia 2018
w Bydgoszczy
Udział Bezpłatny
 
Hotel SŁONECZNY MŁYN****
ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz
Sala Malinowa, I piętro (winda)
w godz. 09.00-14.00
Bezpłatny parking na terenie obiektu
http://www.sloneczny.eu 
 
 
 
26 kwietnia 2018
w Szczecinie
Udział Bezpłatny
Radisson Blu w Szczecinie****
(przy Galerii Galaxy Centrum, I piętro)
Plac Rodla 10, 70-419 Szczecin
w godz. 09.00-14.00
Parking w CH GALAXY przy Radisson
2 zł/h do 4h, 5zł/h pow. 4h (max opł. 16 zł)
https://www.radissonblu.com/pl
 
 
 
 
Wiodące tematy konferencji (Bydgoszcz/ Szczecin):
„Rola infrastruktury technicznej
w kształtowaniu środowiska wewnętrznego
obiektów służby zdrowia”
(Bydgoszcz/Szczecin)
"Ewakuacja i strefy pożarowe - Egzekwowanie przepisów
w obiektach ochrony zdrowia"
z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. p.poż
i organów Państwowej Straży Pożarnej 
(Bydgoszcz)
Wybrane zagadnienia z zakresu p.poż w obiektach ZL
- studium przypadku
(Szczecin)
 • Personel techniczny szpitala i jego rola w zapewnieniu funkcjonalności infrastruktury technicznej.  
 • Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną i wodną
 • Procedury serwisowe i eksploatacyjne
 • Egzekwowanie przepisów odnośnie podziału na strefy pożarowe obiektów szpitalnych i innych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej. Interpretacja z uwagi punkt widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż oraz organów Państwowej Straży Pożarnej
Podczas konferencji odpowiemy  m.in. na pytanie:
 • Jak projektować i prowadzić inwestycje w ochronie zdrowia?
 • Jak istotne jest skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną na sprawne działanie pionów medycznych i niemedycznych?
 • Jakie zmiany dla ochrony zdrowia niesie nowelizacja Warunków Technicznych na projektowanie szpitali, instalacji i ewakuację pacjentów wraz z personelem medycznym na poziomie jednej kondygnacji szpitala?
 • Jakie błędy projektowe, montażowe i niewłaściwa eksploatacja wpływają na funkcjonowanie szpitala, placówki medycznej i aparatury oraz jakie niosą za sobą zagrożenia i zwiększenie utrzymania placówki medycznej?
 • Jak zaoszczędzić i jak zfinansować inwestycje szpitalne?
 

Patroni Honorowi Wydarzenia:

 

 

 

 Patroni Medialni Wydarzenia:

__________________________

Wiodące Panele i Wystąpienia
Ekspertów:
Referaty Eksperckie pod Przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 Politechniki Warszawskiej, SAR PW,  Ekspertów z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
oraz Rzeczonzawcy ds. zabezpieczeń p.poż
 
Rekomendacja Wytycznych: 
MINISTERSTWO ZDROWIA
Zespół Autorów Wytycznych
Ekspertów Konferencji
SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
w Bydgoszczy i Szczecinie

Rada Programowa Ekspertów:

dr inż. ANNA CHARKOWSKA
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
(Ekspert Konferencji w Szczecinie)
 
mł bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ
Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
(Ekspert Konferencji w Bydgoszczy)
 
mgr inż. poż. MAREK ZABROCKI
Rzeczoznawca ds zabezpieczeń p.poż
Prezes SITP o/ Gdańsk
były Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
Komendy Miejskiej w Gdyni
(Ekspert Konferencji w Szczecinie)
 
mgr inż. RADOSŁAW LENARSKI
Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych
SAR PW
(Ekspert Konferencji w Bydgoszczy)
__________________________
  
 Założenia Programowe 
PANELE TEMATYCZNE KONFERENCJI (+ czas trwania):
Rejestracja uczestników od godz. 08.00
Oficjalne Rozpoczęcie konferencji godz. 09.00
Zakończenie o godz. 13.30 SZCZECIN/14.00 BYDGOSZCZ
 
Panel I 
PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  | EWAKUACJA I STREFY POŻAROWE - EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 1. PANEL RADY PROGRAMOWEJ:"Ewakuacja i strefy pożarowe - Egzekwowanie przepisów odnośnie podziału na strefy pożarowe w obiektach szpitalnych i innych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. p.poż i organów Państwowej Straży Pożarnej"  – Prelegent: mł bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KOMENDA WOJEWÓDZKA  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 2. Trwałość i higieniczność. Rozwiązania dla sektora stolarki specjalistycznej w służbie ochrony zdrowia 
 3. Jak dobrać odpowiednią wykładzinę do placówek medycznych? Przegląd rozwiązań podłogowych
 4. Cyfrowe systemy przywoławcze. Projektowanie instalacji, dóbr elementów i eksploatacja w szpitalach, klinikach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS i budynkach wielorodzinnych
 5. Bezpieczeństwo IT w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia.
 6. Kompleksowe rozwiązania budynkowe dla obiektów służby zdrowia APC by Schneider Electric(wśród uczestników rozlosujemy "power bank" ufundowane przez SCHNEIDER ELECTRIC)
 Przerwa na kawę i konsultacje
 
Panel II 
PION MEDYCZNY – PERSONEL TECHNICZNY SZPITALA Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji  | Zakażenia szpitalne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  | Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
 1. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w salach operacyjnych i w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości
 2. „Budowanie bez barier” – swoboda komunikacji dzięki rozwiązaniom GEZE
 3. Zakażenia szpitalne przenoszone drogą wodną - fizyczna technologia uzdatniania wody
  • Eliminacja bakterii Legionella+
  • Zastosowania technologii do zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej
  • Procedur obsługowych i wytycznych projektowych, ograniczających namnażanie i rozprzestrzenianie się bakterii Legionella w instalacjach wodnych 
  • Niechemiczna technologia skutecznie eliminująca patogeny z instalacji wodnych.      
  • Audyty ryzyka występowania zagrożenia związanego z namnażaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych.  
  • Wytyczne Nowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 4. PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych  – Prelegent: mgr inż. RADOSŁAW LENARSKI, SAR PW, Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych 
  • Charakterystyka zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzną,
  • W jaki sposób instalacja klimatyzacji chroni przed zakażeniami szpitalnymi ?
  • Kluczowe pod względem czystości powietrza obszary w szpitalu i techniczne metody ich zabezpieczenia,
  • Gronkowiec złocisty (MRSA) jako przykład antybiotykoodpornej superbakterii przenoszonej drogą powietrzną,
  • Zaniedbania związane z nieprawidłową eksploatacją instalacji klimatyzacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów,
 5. PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.  – Prelegent: dr inż. ANNA CHARKOWSKA Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
  • Klasyfikacja pomieszczeń zgodnie z „Wytycznymi …”,
  • Parametry środowiska wewnętrznego kształtujące bezpieczeństwo pacjentów,
  • Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiektach służby zdrowia,
 6. PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Wybrane zagadnienia z zakresu p.poż w obiektach ZL. Studium przypadku – Prelegent: mgr inż. poż. MAREK ZABROCKI,  Rzeczoznawca ds zabezpieczeń p.poż, Prezes SITP o/ Gdańsk, były Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej w Gdyni
 • wytyczne i wybrane zagadnienia bezpieczeństwa p.poż w obiektach ZL
 • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
 • możliwość ewakuacji ludzi - wytyczne, procedury i egzekwowanie przepisów przez organa PSP i rzeczoznawców ds zabezpieczeń p.poż
 • bezpieczeństwo ekip ratowniczych i personelu medycznego
Punkt Konsultacyjny Rady Ekspertów "Wytycznych...." w godz. 13.00-14.00
Podsumowanie, wnioski, dyskusja od godz. 13.30
Oficjalne zakończenie ok godz. 13.30/14.00
Uczestnicy konferencji otrzymają do użytku osobistego Poradnik "Wytyczne projektowanie, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą"
 
 
Dokładny układ godzinowy obydwu konferencji
 
 Agenda Bydgoszcz
 
Rejestracja uczestników od godz. 08.00
Oficjalne Rozpoczęcie konferencji godz. 09.00
Zakończenie o godz. 14.00
 
Panel I (w godz. 09.00-11.25) PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  | EWAKUACJA I STREFY POŻAROWE - EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

09.00 PANEL RADY PROGRAMOWEJ:
"Ewakuacja i strefy pożarowe - Egzekwowanie przepisów odnośnie podziału na strefy pożarowe w obiektach szpitalnych i innych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. p.poż i organów Państwowej Straży Pożarnej"  – Prelegent: mł bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KOMENDA WOJEWÓDZKA  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
09.45 Trwałość i higieniczność. Rozwiązania dla sektora stolarki specjalistycznej w służbie ochrony zdrowia
10.00 Jak dobrać odpowiednią wykładzinę do placówek medycznych? Przegląd rozwiązań podłogowych
10.30 Cyfrowe systemy przywoławcze Meden-Opt. Projektowanie instalacji, dóbr elementów i eksploatacja w szpitalach, klinikach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS i budynkach wielorodzinnych
10.55 Bezpieczeństwo IT w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia. Kompleksowe rozwiązania budynkowe dla obiektów służby zdrowia APC by Schneider Electric (wśród uczestników rozlosujemy "power bank" ufundowane przez SCHNEIDER ELECTRIC)

11.25 Przerwa na kawę i konsultacje
Panel II (w godz. 11.25-14.00) PION MEDYCZNY – PERSONEL TECHNICZNY SZPITALA Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji  | Zakażenia szpitalne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  
 
11.55 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w salach operacyjnych i w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości
12.25 Zakażenia szpitalne przenoszone drogą wodną - fizyczna technologia uzdatniania wody
 • Eliminacja bakterii Legionella+
 • Zastosowania technologii do zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej
 • Procedur obsługowych i wytycznych projektowych, ograniczających namnażanie i rozprzestrzenianie się bakterii Legionella w instalacjach wodnych 
 • Niechemiczna technologia skutecznie eliminująca patogeny z instalacji wodnych.      
 • Audyty ryzyka występowania zagrożenia związanego z namnażaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych.  
 • Wytyczne Nowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
12.55 PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych  – Prelegent: mgr inż. RADOSŁAW LENARSKI, SAR PW, Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych 
 • Charakterystyka zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzną,
 • W jaki sposób instalacja klimatyzacji chroni przed zakażeniami szpitalnymi ?
 • Kluczowe pod względem czystości powietrza obszary w szpitalu i techniczne metody ich zabezpieczenia,
 • Gronkowiec złocisty (MRSA) jako przykład antybiotykoodpornej superbakterii przenoszonej drogą powietrzną,
 • Zaniedbania związane z nieprawidłową eksploatacją instalacji klimatyzacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów,
 
Punkt Konsultacyjny Rady Ekspertów "Wytycznych...." w godz. 13.00-14.00
Podsumowanie, wnioski, dyskusja od godz. 13.45
Oficjalne zakończenie ok godz. 14.00
Uczestnicy konferencji otrzymają do użytku osobistego Poradnik "Wytyczne projektowanie, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą"
 
 Agenda Szczecin
 
Rejestracja uczestników od godz. 08.00
Oficjalne Rozpoczęcie konferencji godz. 09.00
Zakończenie o godz. 13.45
 
Panel I (w godz. 09.00-10.40) PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  | EWAKUACJA I STREFY POŻAROWE - EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

09.00 „Budowanie bez barier” – swoboda komunikacji dzięki rozwiązaniom GEZE
09.15 Jak dobrać odpowiednią wykładzinę do placówek medycznych? Przegląd rozwiązań podłogowych
09.45 Cyfrowe systemy przywoławcze. Projektowanie instalacji, dóbr elementów i eksploatacja w szpitalach, klinikach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS i budynkach wielorodzinnych
10.10 Bezpieczeństwo IT w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia.Kompleksowe rozwiązania budynkowe dla obiektów służby zdrowia APC by Schneider Electric (wśród uczestników rozlosujemy "power bank" ufundowane przez SCHNEIDER ELECTRIC)

10.40 Przerwa na kawę i konsultacje
 
Panel II (w godz. 11.00-13.15) PION MEDYCZNY – PERSONEL TECHNICZNY SZPITALA Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji  | Zakażenia szpitalne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  | Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa

11.00 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w salach operacyjnych i w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości
11.40 
Zakażenia szpitalne przenoszone drogą wodną - zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Nowe Wytyczne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
12.00 PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.  – Prelegent: dr inż. ANNA CHARKOWSKA Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 • Klasyfikacja pomieszczeń zgodnie z „Wytycznymi …”,
 • Parametry środowiska wewnętrznego kształtujące bezpieczeństwo pacjentów,
 • Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiektach służby zdrowia,
12.45 PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Wybrane zagadnienia z zakresu p.poż w obiektach ZL. Studium przypadku – Prelegent: mgr inż. poż. MAREK ZABROCKI,  Rzeczoznawca ds zabezpieczeń p.poż, Prezes SITP o/ Gdańsk, były Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej w Gdyni
 • wytyczne i wybrane zagadnienia bezpieczeństwa p.poż w obiektach ZL
 • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
 • możliwość ewakuacji ludzi - wytyczne, procedury i egzekwowanie przepisów przez organa PSP i rzeczoznawców ds zabezpieczeń p.poż
 • bezpieczeństwo ekip ratowniczych i personelu medycznego
Punkt Konsultacyjny Rady Ekspertów "Wytycznych...." w godz. 12.00-13.30
Podsumowanie, wnioski, dyskusja od godz. 13.15
Oficjalne zakończenie ok godz. 13.30
Uczestnicy konferencji otrzymają do użytku osobistego Poradnik "Wytyczne projektowanie, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą"
 
 
W trakcie konferencji będzie można nabyć najnowszą książkę
dr inż. Doroty Brzezińskiej i Paula Bryanta
„Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków” o godz. 11.30 - szczegóły w załączniku
(1 egz. - 70 zł) / 6 egz. książki zostanie ponadto rozlosowanych
wśród uczestników konfernecji  w Bydgoszczy i Szczecinie
 
 
Partnerzy Strefy Testów towarzyszącej konferencji (Bydgoszcz/ Szczecin)
 
 
 
JAK ZGŁOSIĆ  UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC: 
Zgłoszenia   ONLINE  - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE: 
TEL.  22 678 58 25 , TEL/SMS  507 501 137 , SMS  500 66 22 37, 797 649 010
e-mail:  rejestracja@strefauczestnika.pl  
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika,  adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.   Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 

Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl