Kongres Pożarnictwa FIRE|POZNAŃ 2018 | 21.06.2018 POZNAŃ
2
2
5
5
dni
1
1
4
4
godzin
4
4
7
7
minut
1
1
5
5
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Zapraszamy na konferencję dla Przemysłu ”RISK | 2018” INNOVATION TECHNOLOGY 22 maja 2018 JACHRANKA

 

AGENDA WYDARZENIA

Konferencja Naukowo-Techniczna ”RISK |2018” Innovation Technology 
(Przemysł innowacyjny, bezpieczny i dobrze zarządzany
 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka)
 22 maja 2018r. Hotel Windsor****
KONFERENCJA
Jachranka 75, 05-140 Serock (parter)
w godz. 10.00-18.00, Gala od godz. 19.00
Główny Moderator Konferencji
mec. MARCIN JAMROZIK
Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
GŁÓWNY PARTNER PRAWNY KONFERENCJI
_____________________________

GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU

GŁÓWNY PARTNER PRAWNY KONFERENCJI

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

22 maja 2018r. Hotel Windsor**** 
KONFERENCJA 
Jachranka 75, 05-140 Serock (parter) 
w godz. 10.00-18.00, Gala od godz. 19.00
______________________
od 09.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
 10.00  Uroczyste Otwarcie konferencji
Powitanie, wystąpienia wprowadzające i wystąpienia gości specjalnych
PANEL I
OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU
10.15-10.30 
WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO PANELU

10.15 Analiza i ocena zagrożeń jako skuteczne przeciwdziałanie awariom przemysłowym – dr inż. ALEKSANDRA KOTERAS, Gł. Specjalista Badawczo-Techniczny Główny Instytut Górnictwa GIG

10.30-11.30 
PANEL DYSKUSYJNY
OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU
Moderator
JERZY MAJCHRZAK
Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu 
w Ministerstwie Gospodarki w latach 2012-2016

Uczestnicy Panelu:

 • dr inż. ALEKSANDRA KOTERAS, Gł. Specjalista Badawczo-Techniczny Główny Instytut Górnictwa GIG
 • dr ZYGMUNT FURA – Sekretarz PKE i Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego
 • ANWIL S.A. – GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU
 • ANDRZEJ KAŹMIERCZAK- Prezes Zarządu, AED Polska Sp. z o.o.
 • MARCIN MARCZEWSKI, Business Resilience Architect – RESILIA architekci odporności biznesu
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Tematyka poruszana przez panelistów m.in.:

 • Czy opłaca się inwestować w bezpieczeństwo? Ryzyko i bezpieczeństwo w procesach przemysłowych
 • Analiza i ocena zagrożeń jako skuteczne przeciwdziałanie awariom przemysłowym
 • Praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka
 • Silny przemysł chemiczny buforem osłaniającym polską gospodarkę
 • Ocena ryzyka i bezpieczeństwo zasobów ludzkich w przemyśle
 • Bezpieczeństwo pracy i kultura bezpieczeństwa – efekty ekonomiczne, jak szacować koszty by utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
 • Architekci odporności biznesu – zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Jak szacowane są ryzyka i zagrożenia?
 • Projektowanie i wdrożenia metod mierzenia efektywności i skuteczności programów zarządzania ryzykiem
 • Powiązanie procesu zarządzania ryzykiem z procesem podejmowania decyzji np. inwestycyjnych?
 • Doświadczenia związane z funkcjonowaniem lub nie, systemu zarządzania ryzykiem?
 • Analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kierowane do podmiotów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących systemy i instalacje przemysłowe (integralność mechaniczna, RBI, korozja)
 • Ryzyko a certyfikacja (Badania i certyfikacja, testowanie wyrobów innowacyjnych)
 • Jak metody zarządzania ryzykiem są brane pod uwagę w procesie:
  • budowy zakładu/instalacji
  • eksploatacji
  • zarządzania zmianami
 • Czy system zarządzania ryzykiem powinien być zintegrowany z innymi systemami zarządzania (środowiska, jakości)?
11.30-11.50
 DEBATA PUBLICZNA
z udziałem Uczestników RISK

11.50 Podsumowanie

JERZY MAJCHRZAK 
Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu 
w Ministerstwie Gospodarki w latach 2012-2016
11.50-12.10 Przerwa kawowa 
Konsultacje w Strefie Forum Wystawców
PANEL II
BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE

 12.10-13.00 
WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO PANELU:

12.10 Badania urządzeń technicznych metodą emisji akustycznej (AE) dla oceny stanu technicznego i ryzyka eksploatacji  – ANDRZEJ KAŹMIERCZAK, Prezes Zarządu, AED Polska Sp. zo.o.

12.30 Wykryj ogień i dym w kilkanaście sekund za pomocą kamery wizyjnej. Natychmiastowa detekcja pożaru w zakładzie przemysłowym – MAREK PYC, Sales Business Development Poland, BOSCH Security and Safety Systems

12.45 Jakość energii elektrycznej – przyczyny pogorszenia, skutki i sposoby przeciwdziałania – WOJCIECH KIRYLUK, Prezes Zarządu ELECTRIC POWER QUALITY Sp. z o.o.

13.05-14.00 
PANEL DYSKUSYJNY
 BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE
Moderator
Profesor dr hab. inż. MAREK ROSZAK
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Uczestnicy Panelu:

 • dr inż. ANDRZEJ KOZAK – Ekspert UDT ds. rozwoju metod badawczych, URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • dr ZYGMUNT FURA- Sekretarz PKE i Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego
 • bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,  Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska)
 • ANDRZEJ KAŹMIERCZAK – Prezes Zarządu, AED Polska Sp. z o.o.
 • TOMASZ BALCERZAK, Dyrektor Sprzedaży NESTRO na Europę Wschodnią

Tematyka poruszana przez panelistów m.in.:

 • Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo eksploatacyjne 
 • Ocena ryzyka w diagnostyce instalacji krytycznych i urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT
 • Jak można kontrolować sprawności systemu zarządzania? Jaka powinna być rola władz kontrolno-administracyjnych (PSP, PIP, IOS, PIS, UDT) w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
 • Identyfikacja zagrożeń – kontrola i monitoring infrastruktury krytycznej
 • Certyfikacja Laboratoriów AE – teoria i rzeczywistość w Polsce okiem praktyka
 • Bezpieczeństwo pożarowe i przeciwwybuchowe (Detekcja i analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych, detekcja pożaru w warunkach dużego zanieczyszczenia tła, systemy gaszenia iskier, ograniczenie skutków awarii i strat związanych z przestojami instalacji)
 • Ekoinnowacyjne systemy odpylania – odpylanie i oddzielanie substancji lekkich jako oszczędność i obniżenie kosztów eksploatacji maszyn
 • Bezpieczeństwo produkcji – zabezpieczenie urządzeń, maszyn, pomieszczeń przed pożarem
 • Odnawialne źródła energii – potencjał biomasy (w trakcie potwierdzenia)
 • Bezpieczeństwo na terenie elektrowni
 • Dozór i prewencja
 • Inwestycje w bezpieczeństwo procesowe
 • Zagrożenia dla środowiska w przemyśle i w otoczeniu komunalnym
14.00-14.15
 DEBATA PUBLICZNA
z udziałem Uczestników RISK
14.15 Podsumowanie
Profesor dr hab. inż. MAREK ROSZAK 
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
14.15-14.35
STREFA TESTÓW RISK
POKAZ BOSCH
W jaki sposób wykrywany jest ogień i dym przez kamerę?
Celem pokazu będzie detekcja ognia za pomocą kamery. 
Firma pokaże w jaki sposób w bardzo krótkim czasie (poniżej 1 minuty) można wykryć ogień lub dym 
za pomocą klasycznej kamery do monitoringu
(Pokaz odbędzie się przed hotelem, po pokazie zapraszamy na lunch)

14.35 LUNCH 
Restauracja Windsor
Konsultacje w Strefie Forum Wystawców RISK
 
PANEL III
INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0
BADANIA I ROZWÓJ - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
 15.15-16.00
 WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO PANELU

15.15 Strategie ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych – metody oceny i optymalizacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 

Temat omawia zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków wchodzących w skład zakładów przemysłowych. Jest on dedykowany inżynierom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe zakładów przemysłowych, zarządcom oraz ubezpieczycielom. Przedstawia przykłady zastosowania metod oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o zakłady energetyczne.

15.30 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - wyzwania RODO 

16.00-17.00
PANEL DYSKUSYJNY
 INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0 
BADANIA I ROZWÓJ - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Moderator
mec. MARCIN JAMROZIK 
Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
GŁÓWNY PARTNER PRAWNY KONFERENCJI

Uczestnicy Panelu:

 • ANWIL S.A. – GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU (w trakcie potwierdzenia)
 • dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA- Adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • ANDRZEJ KAŹMIERCZAK – Prezes Zarządu, AED Polska Sp. z o.o.
 • JOANNA KWIECIŃSKA, Project Manager, Europejskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Tematyka poruszana przez panelistów m.in.:

 • Zarządzanie ryzykiem prawnym. Jak szacowane są ryzyka i zagrożenia?
  • Co kryje się pod pojęciem bezpieczeństwa prawnego i w jaki sposób wpływa ono na prowadzenie działalności biznesowej.
  • Dlaczego bezpieczeństwo prawne? Czy to się opłaca przedsiębiorcy.
  • Rodzaje ryzyka konsekwencji prawnych jakie powinien uwzględniać przedsiębiorca (problematyka ilości i jakości aktów prawnych, problematyka interpretacji aktów prawnych).
  • Stosowanie aktów prawnych przez organy kontrolne (PSP, PIS, UDT, PINB)
  • Ocena możliwości wpływu przedsiębiorców na tworzenie, zmianę przepisów prawa.
 • Projekty laboratoryjno-badawcze, symulatory procesów technologicznych
 • Badania i innowacje B+R we wnioskach unijnych
 • Koncepcja Przemysłu 4.0 w zakresie poprawy bezpieczeństwa
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych – metody oceny i optymalizacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Przygotowania do wdrożenia i przetwarzania RODO
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem 
17.00-17.15
 DEBATA PUBLICZNA
z udziałem Uczestników RISK
17.15 Podsumowanie
mec. MARCIN JAMROZIK 
 Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
 GŁÓWNY PARTNER PRAWNY KONFERENCJI
17.15 Zamknięcie obrad 
Podsumowania, wnioski

17.15-18.00 
KONSULTACJE
w Strefie Forum Wystawców RISK

18.00-19.00 Czas wolny

19.00 - 23.00
 GALA RISK | 2018

19.00 - Rozpoczęcie Gali RISK |2018 
Wręczenie ZŁOTYCH MEDALI 
Magazynu Biznesowo-Gospodarczego Rynku Inwestycji 
w uznaniu zasług z obszaru propagowania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań 
wspierających efektywne zarządzanie ryzykiem w przemyśle. 
Gali towarzyszyć będzie Wieczór Autorski 
"Strategie ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych"
23 maja 2018r. Hotel Windsor**** 
ŚNIADANIE EKSPERTÓW RISK 
z Udziałem Uczestników Gali 
Jachranka 75, 05-140 Serock
 (Restauracja Windsor) w godz. 08.30-10.30
 08.30-09.00 śniadanie 
09.00-10.30 Podsumowanie, wnioski, konsultacje
10.30 Oficjalne zakończenie konferencji 
(wymeldowanie i powrót)

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji programu do dnia wydarzenia

PATRON HONOROWY PARTNER ORGANIZACYJNY

PATRONAT HONOROWY

Główny Instytut Górnictwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

CENTRUM ANALIZ ZAGROŻEŃ MANHAZ Narodowe Centrum Badań Jądrowych

GŁÓWNY PATRON PRAWNY 

GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

PATRONI I PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

Kto powinien wziąć udział?
✓     Liderzy Przemysłu
✓     Dyrektorzy i kierownicy produkcji
✓     Szefowie działów utrzymania ruchu, integratorzy systemów, automatycy
✓     Mistrzowie, brygadziści, liderzy działów technicznych
✓     Specjaliści ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
✓     Działy prawne, finansowe, ubezpieczyciele i brokerzy
✓     Projektanci
✓     Inwestorzy instytucjonalni i przedstawiciele administracji państwowej
✓     Placówki badawcze i naukowe
✓     Kierownicy Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności
✓     Specjaliści ds oceny ryzyka i bezpieczeństwa bhp i p.poż
✓     Kierownicy Wydziału Odbiorów Technicznych
✓     Działy IT, Data Center
✓     Producenci
✓     Dostawcy rozwiązań dla przemysłu i bezpieczeństwa pożarowego
 
___AGENDA WYDARZENIA ___
-------------------------------------------------------------------
 
Opłata za udział w konferencji wynosi:
975 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
1475 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
1175 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji od dnia 10.05.2018
1675 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji od dnia 10.05.2018
 
___ZNIŻKA Z ZAPROSZENIEM___
Udział na specjalnych warunkach PREMIUM (REKOMENDACJA)*
UDZIAŁ OBJĘTY REKOMENDACJĄ (Rekomendacja "
DND")
 
PARTNERÓW I UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ DND
PROSIMY O KONTAKT PO ZNIŻKOWE KARTY UDZIAŁU
 
(obecność prosimy potwierdzić do 11.05.2018)
* zgłoszenia objęte rekomendacją uprawniają do 50% zniżek na udział w wydarzeniu i Gali
 
 
Udział w konferencji obejmuje:
Pełen dostęp do wszystkich paneli i wydarzeń towarzyszących
Udział w konferencji (każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz konsultacje w przerwach kawowych)
Dostęp do materiałów konferencyjnych i referatów eksperckich
Gwarantujemy Państwu wykłady, panele oraz warsztaty przedstawione przez wybitnych specjalistów
Udział w Gali 22 maja 2018 (w opcji)
Bezpłatny parking
Zniżkę na nocleg na hasło
 
 

Lokalizacja wydarzenia:

Hotel Windsor**** Warszawa – Jachranka
Jachranka 75, 05-140 Serock (parter)
www.WindsorHotel.pl

Biuro Organizacyjne RISK2018:
DND PROJECT tel. 22 678 58 25, 500 449 319, 601 415 737

kontakt@risk2018.pl, biuro@dndproject.com.pl

www.risk2018.pl, www.dndproject.com.pl 

 

  

Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 

 

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl