Konferencja🏭HALE I MAGAZYNY WIELKOPOWIERZCHNIOWE! Nie może Cię zabraknąć!
0
0
5
5
dni
0
0
2
2
godzin
4
4
7
7
minut
3
3
8
8
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

III edycja Konferencji DETEKCJA | 2018 - Jedyna taka tematyczna konferencja w Polsce!

  

UWAGA! Osoby które rejestrowały się w okresie 1-5.11.2018 i nie otrzymały zwrotnie potwierdzenia uczestnictwa ze szczegółami organizacyjnymi prosimy o kontakt ponieważ Państwa zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć (tel. 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl) 

 

 

Novotel Warszawa Airport

ul.  Sierpnia 1, 02-134 Warszawa (parter)

Przed nami trzecia edycja nowego na rynku wydarzenia branżowego - Konferencji  DETEKCJA | WARSZAWA 2018 (Security and Detection Systems - Complete Security Engineering). Zapraszamy 8 listopada 2018 do Warszawy na III edycję konferencji tematycznej skupionej wokół tematów z obszaru wielopłaszczyznowej detekcji. Systemy bezpieczeństwa, BMS i detekcja w budownictwie i przemyśle.

Celem konferencji jest stworzenie stałego punktu integracji potrzeb i rozwiązań dla specjalistów branży, projektantów, inwestorów i zarządców budynków oraz integratorów i użytkowników zintegrowanych systemów zabezpieczeń. Podczas wydarzenia oprócz wykładów merytorycznych, prezentacji technicznych przewidziane są pokazy i testy rozwiązań oraz sesje warsztatowe po zakończeniu części techniczno-merytorycznej. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć wiedzy na interesujące ich tematy, przetestować rozwiązania, skonsultować na miejscu projekty oraz zapisać się z certyfikowane szkolenia u Partnerów wydarzenia. 

Konferencja realizowana jest przy współpracy i udziale ekspertów z: Komend PSP, SGSP, CNBOP, Politechniki Śląskiej, Łódzkiej, Rzeczoznawców ds zabezpieczeń ppoż oraz niezależnych ekspertów.


Patron Medialny 
  

 

Partnerzy Technologiczni Projektu


Patroni Merytoryczni i Honorowi Wydarzenia:

Rada Merytoryczna Projektu:

Eksperci Merytoryczni Projektu:

mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA

Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

Ceniony w branży ekspert, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2004) i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2006) wydziału chemii. Służbę rozpoczął w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej KM w Warszawie, a następnie podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie w wydziale kontrolno-rozpoznawczym.  Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości na stanowisku zastępcy kierownika. Autor lub współautor artykułów o tematyce bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwości palnych materiałów budowlanych. W CNBOP-PIB zajmuje się tematyką ekspertyz technicznych budynków, opinii sądowych w zakresie ustalania przyczyn pożarów oraz badaniami w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych, a także wyznaczaniem parametrów wybuchowych substancji palnych. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także wykładowca podczas ćwiczeń oraz warsztatów i treningów na szkoleniach i kursach.

bryg. w st. spocz. mgr. inż. RYSZARD STĘPKOWSKI 

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Ceniony w branży ekspert, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI

V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

Ceniony w branży ekspert, długoletni pracownik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) 

Ekspert przeprowadzi studium przypadku:

"Problemy z integracją systemów bezpieczeństwa w budynkach wysokich i wysokościowych"

 w temacie integracji omawianych zagadnień i testów przeprowadzonych podczas całego dnia konferencji

 

Partnerzy Technologiczni Konferencji

 

 WARSZTATY 

Jak (NIE) projektować systemów sygnalizacji pożarowej?

 STREFA TESTÓW

Konferencji towarzyszyć będzie 

WYSTAWA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU oraz szereg pokazów i testów rozwiązań m.in. z zakresu detekcji, sygnalizacji, BMS i kontroli dostępu, detekcji przemysłowej oraz integracji w/w systemów

Uczestnicy otrzymają m.in. materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, możliwość konsultacji z Ekspertami i Partnerami wydarzenia, imienny Certyfikat Uczestnictwa oraz zniżkę na parking w miejscu konferencji.

_____________________________________________________________________

AGENDA KONFERENCJI

Eksperci i praktycy, 

konsultacje projektowe i techniczne

Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie konferencji będą:

Punkt Rejestracji Uczestników czynny od godz. 08.00 (przez cały dzień konferencji)

Rozpoczęcie o godz. 09.00

 

09.00-10.30 PANEL I

SYSTEMY DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU, MONITORING I KONTROLA DOSTĘPU

tematy w ramach panelu m.in. 

09.00 Detektory gazów toksycznych i wybuchowych - przepisy prawa, rozwiązania techniczne

 • Detekcja gazów - przepisy prawa, wytyczne projektowe i kalibracja
 • Najpopularniejsze sensory gazów – opis działania
 • Podstawowe zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów - studium przypadku

09.45 Dobrze zaprojektowane bezpieczeństwo, jak wygląda i czy jest możliwe?

10.00 Zintegrowane systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu INEGRITI

10.10 System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku

10.30 Systemy Kontroli Dostępu – Nowy wymiar Automatycznej Detekcji – Projektowanie Uniwersalne

 1. Systemy kontroli dostępu – budynki dostępne 

Przygotowywane nowe regulacje prawne oraz rosnący poziom świadomości projektantów, architektów, developerów wymaga zastosowań nowoczesnych technologii, dzięki którym nowoczesne budynki są zaprojektowane w sposób uniwersalny – tzn. dostępny dla wszystkich. Ten aspekt dotyczy również obszaru Kontroli Dostępu Fizycznego, w którym określa się np. wysokość na jakiej powinny być zainstalowane czytniki kart dostępowych, czy ich odległość od drzwi – dlaczego nie pójść jeszcze dalej. Rozwiązanie to System CDVI Pass

 1. Systemy kontroli dostępu – detekcja osób

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Systemów Kontroli Dostępu. Automatyczna identyfikacja, jako system detekcji osób oraz ich lokalizacji w budynku na wypadek sytuacji kryzysowych. Jak w czasie rzeczywistym podczas ewakuacji, sprawdzić ilość osób pozostających w budynku oraz ich lokalizacji? Rozwiązanie to System CDVI Pass.

 1. Systemy kontroli dostępu – detekcja pojazdów

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Systemów Kontroli Dostępu. Automatyczna identyfikacja, jako sprawne zarządzanie parkingiem poprzez inteligentny system identyfikacji pojazdu oraz jego lokalizacji – stan zajętości, rezerwacja miejsc, alarm dla incydentów np. nieuprawnione parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Rozwiązanie to System CDVI Pass

 

10.50-11.20 - Przerwa na kawę, konsultacje z Ekspertami i doradcami technicznymi w temacie detekcji 

 

11.15-13.00 PANEL II 

MINIMALIZACJA RYZYKA W STREFACH ZAGROŻONYCH POŻAREM LUB WYBUCHEM

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I DETEKCJA - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE I WYSOKOŚCIOWE

(emisja, detekcja i przeciwdziałanie)

tematy w ramach panelu m.in. 

11.20 Fałszywy alarm nie jest normą. Zmień przyzwyczajenia i zrób to inaczej - zbuduj wiarygodny system detekcji gazów 

11.35 Wielogazowe i wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG…NO2 w garażach i parkingach zamkniętych

11.50 PANEL EKSPERTA WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE - CPR gwarantem bezpiecznych obiektów: "Aktualne wymagania prawne i normatywne dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe" - wykład poprowadzi: mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

12.30 - PANEL EKSPERTA PROBLEMY Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ: "Problemy z integracją systemów bezpieczeństwa w budynkach wysokich i wysokościowych" - wykład poprowadzi: bryg. w st. spocz. mgr. inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Ekspert przeprowadzi studium przypadku  w temacie integracji omawianych zagadnień i testów przeprowadzonych podczas całego dnia konferencji.

13.30 - PANEL WARSZTATY Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa: Jak (NIE) projektować systemów sygnalizacji pożarowej? 

 

 

(Certyfikat + Poradnik Projektanta)

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej. Uczestnicy otrzymają również dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztatach.

 

PANEL TESTOWO-SZKOLENIOWY

w godz. 10.45-11.15 

 • Strefa Konsultacji przygotowana przez Panelistów i Ekspertów
 • Telewizja dozorowa CCTV
 • Certyfikowane zasilacze ppoż, zasilacze Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) CCTV oraz Kontroli Dostępu KD
 • Oświetlenie awaryjne - inteligentne kierowanie ewakuacją
 • Detekcyjne utrzymanie ruchu. Detekcja Anomalii – “odcisk palca” 
 • Detektory gazów, przenośne jedno i wielogazowe

14.00 –  Oficjalne zakończenie (Wręczenie Certyfikatów potwierdzających udział w konferencji, losowanie upominków)


*Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu do dnia wydarzenia

Dla kogo?:

 •         Projektanci instalacji niskoprądowych
 •         Projektanci i kierownicy/koordynatorzy projektów: instalacji elektrycznych, pożarowych, sanitarnych (w tym  hvacr), oświetleniowych itp.
 •         Wiodące biura projektowe i architektoniczne
 •         Integratorzy, automatycy i Użytkownicy systemów
 •         Służby Utrzymania Ruchu
 •         Instalatorzy, montażyści, konserwatorzy
 •         Konsorcja budowlane, Inżynierowie i Kierownicy budów
 •         Liderzy pionów technicznych i serwisu, Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 •         Kierownicy i specjaliści ds. zakupów,  Planiści ds. inwestycji i rozwoju
 •         Kosztorysanci, działy wycen oraz przetargów
 •         Inwestorzy instytucjonalni, Deweloperzy, Przedsiębiorstwa budowlane generalnego wykonawstwa Zarządcy Obiektów - Facility Management, firmy outsourcingowe
 •         Przedstawiciele Komend PSP
 •         Rzeczoznawcy ds. ppoż, inspektorzy nadzoru i Inspektorzy ppoż i BHP
 •         Inwestorzy Instytucjonalni
 •         Dyrektorzy, Zarządcy i Kierownicy Utrzymania Ruchu obiektów użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych, centr handlowych, obiektów służby zdrowia, magazynowych i logistycznych, przemysłowych, energetycznych, paliwowych, spalarni i pozostałych
 •         Inwestorzy i Dyrektorzy Techniczni (Piony Techniczne, Planistyczne, Projektowe, Zakupowe)  innych sektorów i branż planujący inwestycje w najbliższym czasie

 Parkingi:

Zniżka na parking hotelowy na hasło DND 5 zł godzina i 45 doba (cena standard 7 zł /godz i 60 doba), vis a vis hotelu znajduje się strzeżony płatny parking w tej samej cenie. Dodatkowy parking nieco dalej na terenie GUS 1 Sierpnia 21 (5 min.  pieszo ok. 350 m) - bezpłatny

Dojazd samochodem: lokalizator na stronie hotelu
Dojazd komunikacją: lokalizator "jak dojade"

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy BEZPŁATNIE: możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych, konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi, komplet materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, imienny certyfikat zaświadczający o udziale, udział w konkursach i losowaniach nagród, zniżkę na nocleg oraz parking w miejscu konferencji  na hasło DND (j.w.)

Wskazówki dojazdu komunikacją:
Z Lotniska Chopina - 2 km, najłatwiej dojechać taksówką, 15 - 20 PLN, albo autobusem linii 175 lub 188, z przystanku "Lotnisko Chopina". Po 5 minutach wysiądź na przystanku "Novotel".
SKM - szybka kolej miejska; linie S2, S3, RL - Wysiądź na przystanku "Warszawa Żwirki i Wigury".
Z centrum miasta - 6 km, można dojechać taksówką lub autobusem linii 175, 504 z przystanku "Centrum". Wysiądź na przystanku "Novotel".
SKM - szybka kolej miejska; linie S3, RL (Warszawa Centralna) linia S2 (Warszawa Śródmieście) - Wysiądź na przystanku "Warszawa Żwirki i Wigury".
Dodatkowe linie dochodzące do przystanku "Novotel": 141, 154, 175, 188, 306, 504
Z dworca kolejowego Warszawa Centralna - 5 km, taksówką albo autobusem linii 175 lub 504, z przystanku "Dworzec Centralny". Wysiądź na przystanku "Novotel"
Ze Starego Miasta - 8 km,  taksówką albo autobusem linii 175, z przystanku "Plac Piłsudskiego" przy Operze Narodowej. Wysiądź na przystanku "Novotel".
Z trasy A2/S2/A8 - Na węźle Konotopa (22km od hotelu) kieruj się na kierunek Lotnisko Chopina, zjazd "Mokotów/Marynarska".
Z Lotniska Modlin - 45 km, Kolej RL (koszt 19 PLN, około 1 godziny), wysiądź na przystanku "Warszawa Żwirki i Wigury"

Polecamy link do fotorelacji z ubiegłorocznej edycji - LINK Konf. DETEKCJA WARSZAWA 2017:

Zapraszamy dostawców rozwiązań i producentów do pokazania możliwości swoich rozwiązań technologicznych w praktyce i prezentację ich zarówno podczas Paneli i Sesji technicznych jak i w Strefie Wystaw towarzyszącej konferencji DETEKCJA 2018© w miejscu realizacji projektu. Więcej szczegółów na temat udziału w wydarzeniu: biuro@dndproject.com.pl, 22 678 58 25

 

Pozostałe konferencje JESIEŃ 2018

  
HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY© | 2018
21.11.2018 (środa) POZNAŃ
 
PARKINGI I GARAŻE© | 2018
28.11.2018 (środa) WARSZAWA
 
KONGRES POŻARNICTWA ŁODŹ FIRE EXPO©| 2018 

 6.12.2018 (czwartek) ŁÓDŹ

 

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

Udział w konferencji jest dobrowolny
 
 

 Kontakt 

Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 


 

 

© Klauzule - Copyright*

 

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu DETEKCJA E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl