Aktualności

DND PROJECT zaprasza na X Edycję Kongresu Pożarnictwa - 25 lipca 2013 Centrum Nauki Kopernik - największe coroczne specjalistyczne spotkanie przedstawicieli branży zabezpieczeń przeciwpożarowych

DND PROJECT z przedstawicielami wiodących firm branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej zapraszają w dniu 25 lipca 2013 do Centrum Nauki Kopernik na KONGRES POŻARNICTWA - największą coroczną konferencję poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu obiektów.

Bieżąca edycja jest już 10 edycją ogólnopolską organizowaną dla profesjonalistów sektora branży przeciwpożarowej, budowlanej i elektroenergetycznej. Impreza skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, przedsiębiorstwa budowlane, inwestorów, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których takie spotkania są zawsze bogatym źródłem informacji i inspiracji.

W konferencji swój udział potwierdziło już  50 wystawców.

Kongres Pożarnictwa to ZOOM na szeroko rozumianą branżę zabezpieczeń ppoż. Podczas czterech sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych i zabezpieczeniach po bierną ochronę przeciwpożarową. Zgodnie z założeniem pierwotnym celem Kongresu od początku jego powstania jest rozwijanie i popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

PROFESJONALNI ODWIEDZAJĄCY

W jednym czasie  i miejscu spotkają się najbardziej liczący się przedstawiciele podmiotów profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem, przygotowywaniem, realizacją inwestycji budowlanych oraz mający bezpośredni wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce z przedstawicielami środowiska producentów systemów, technologii i rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych o różnym charakterze i przeznaczeniu.

Sponsorem ZŁOTYM tegorocznej edycji została firma SVT POLSKA Sp.z o.o. która w swoim wystąpieniu przedstawi bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe Pyro-Safe dla konstrukcji stalowych i przejść kablowych, natomiast zagadnienia związane z integracją systemów oddymiania z systemami sygnalizacji pożarowej na przykładzie uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000 zaprezentuje  Patron i SREBRNY Sponsor bieżącej edycji firma POLON ALFA Sp. z o.o. Prezentacja ta z całą pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem projektantów i integratorów systemów.

CIEKAWE PREZENTACJE, POKAZY, SPECJALISTYCZNE I MERYTORYCZNE WYKŁADY POŁĄCZONE Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI I WYTYCZNYMI DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW.

Tegoroczna edycja skupi się wokół zagadnień związanych z zabezpieczeniami i instalacjami niskoprądowymi, bierną ochroną przeciwpożarową i bezpiecznymi instalacjami elektroenergetycznymi w budownictwie i przemyśle w kontekście zapobiegania pożarom i awariom. Podczas konferencji poruszone zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem ochrony ppoż w nowoczesnych obiektach budowlanych w oparciu o aktualnie zmienione przepisy i  normy oraz wymogi dla budynków.

Uczestnicy kongresu dowiedzą m.in. jakie są najczęstsze problemy i popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie zabezpieczeń ppoż, biernej ochrony przeciwpożarowej i montażu instalacji, na co zwracać uwagę przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej, jak bardzo ważne jest znaczenie zasilania awaryjnego, ochrony odgromowej oraz właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych, jak właściwie stosować polskie normy oraz jakie są wymagania i zakres bezpieczeństwa ppoż w stosunku do obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów handlowych

23 PANELE TECHNICZNE I MERYTORYCZNE, 3 EKSPERTÓW, ŁĄCZNIE 540 MINUT WYKŁADÓW, 1180 PRODUKTÓW,  PONAD 1000 M2 POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA WYKŁADY I PREZENTACJE A TO WSZYSTKO W CIĄGU JEDNEGO DNIA.
 
W programie konferencji najnowsze systemy, rozwiązania i wytyczne obejmujące:
• Systemy oddymiania, sterowanie wentylatorami - przepisy, normy i błędy projektowe oraz zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach i sposoby ich zabezpieczeń
• Okablowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych – nowości, zmiany w przepisach, błędy projektowe i wykonawcze
• Nowości w systemach sygnalizacji przeciwpożarowej
• Innowacyjne rozwiązania z zakresu stałych urządzeń gaśniczych
• Automatyczne systemy wyciągu spalin dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Nowe technologie w systemach zasysających
• Zapobieganie awariom  przemysłowym za pomocą systemu e-Stażak
• Wyroby pęczniejące dla ochrony ppoż obiektów budowlanych
• Wpływ izolacji cieplnej na bezpieczeństwo pożarowe budynku – przegrody przeciwogniowe rozwiązania systemowe i wytyczne projektowania
• Generatory, agregaty prądotwórcze oraz systemy zasilania gwarantowanego
• Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków
• Wewnętrzne i zewnętrzne systemy hydrantowe, zespoły pompowe, bezpieczne silniki spalinowe, systemy tryskaczowe i zraszaczowe
• Systemy ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, ułatwiające ewakuację oraz wspomagające sprawną akcję ratunkową poprzez zastosowanie oznakowań i bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej - unikalne parametry przegród przeciwpożarowych wydłużenie czasu ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz skracające czas niezbędny do aplikacji systemu na konkretnej inwestycji
• Zespoły kablowe, przewody i bezpieczne instalacje - problematyka projektowa i wykonawcza w procesie inwestycyjnym. Przejrzystość i czystość instalacji oraz wysoka wentylacja kabli i przewodów
• Przeciwpożarowa aluminiowa i drewniana stolarka okienna i drzwiowa w tym również dla obiektów zabytkowych
• Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych
• Zbiorniki zapasu wody przeciwpożarowej i technologicznej
• Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji
• Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku
• Jak w praktyce właściwie projektować i montować systemy i instalacje elektryczne, sanitarne i przeciwpożarowe oraz najczęstsze problemy, błędy i wytyczne dla projektowania i wykonawstwa biernej ochrony przeciwpożarowej
• Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania. Przeciwwybuchowe i specjalne oprawy oświetleniowe
• Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów. Nowoczesne wielopunktowe systemy detekcji oparów, cieczy toksycznych i wybuchowych
• Projektowaniem powierzchni biurowych i obiektów użytecznosci publicznej oraz ich aranżacją w oparciu o przepisy, interpretacje, problemy
• Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych w oparciu o przepisy i normy
• Przyczyny powstawania pożarów

Jesteśmy przekonani że bieżąca edycja będzie cieszyła równie dużym zainteresowanie co zeszłoroczny kongres, gdzie gościliśmy rekordową liczbę 660 profesjonalistów z terenu całej Polski.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ,  Patronat Medialny nad Konferencją sprawują: Czasopismo ZABEZPIECZENIA, Czasopismo Branży Security SYSTEMY ALARMOWE, Serwisy: 24PR.pl, Forumbiznesu.pl, portalmedialny.pl, Vcanal.tv, Patronat Honorowy objęło także Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska, Patronem Wspierającym X Edycji została międzynarodowa firma telekomunikacyjna ORANGE.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Dla przedstawicieli firm reprezentujących producentów a chcących wizytować konferencję uczestnictwo jest odpłatne.


KONGRES POŻARNICTWA to dotąd największe jednodniowe branżowe Spotkanie Projektantów i Przedstawicieli Branży Zabezpieczeń i Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce!

Zapowiedź: 19 czerwca 2013 - KONGRES INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE ŁÓDŹ

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 19.06.2013 do ŁODZI na konferencję poświęconą instalacjom elektrycznym: niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz instalacjom ppoż

Impreza skierowana jest do wszystkich podmiotów zajmujących się projektowaniem, budową, modernizacją, kompletacją dostaw oraz inwestycjami budowlanymi w tym do kadry technicznej i zarządczej firm sektora elektroinstalacyjnego, elektroenergetycznego, ppoż i oświetleniowego, osób profesjonalnie zajmujących się elektroenergetyką, technikami oświetleniowymi, elektrotechniką oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem obiektów budowlanych. Podczas konferencji poruszymy zagadnienia związane z instalacjami elektrycznuymi, oświetleniowymi, energetycznymi, projektowaniem i montażem oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych, energetycznych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

W Programie Konferencji:

Sesja I  Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Zarządzanie rozdziałem energi w obiektach użyteczności i przemysłowych.

Sesja II Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów. Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej.  Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych.

Sesja III Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN. Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

Zapowiedź: 11 czerwca 2013 - KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY RZESZÓW

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 11.06.2013 do RZESZOWA na konferencję poświęconą instalacjom niskiego, średniego i wysokiego napięcia: Elektroenergetyka i Bezpieczeństwo Obiektów Budowlanych, Użyteczności Publicznej, Energetycznych  i Przemysłowych.


W Programie Konferencji:

Sesja I  Elementy izolacyjne a bezpieczeństwo obiektów. Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe o zastosowaniu specjalnym dla obiektów budowlanych i przemysłowych. Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów

Sesja II Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesne ekonomiczne instalacje przeciwprzepięciowe jako alternatywa dla istniejących rozwiązań. Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych. Cała prawda o UPSach

Sesja III Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN. Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji
 

Zapowiedź: 05 czerwca 2013 - KONGRES POŻARNICTWA PO RAZ PIERWSZY W BIAŁYMSTOKU

Drodzy Państwo,
Zapraszamy na KONGRES POŻARNICTWA do Białegostoku - jest to nasza pierwsza wizyta w tym mieście.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach i Krakowie po raz pierwszy odwiedzimy Polskę Wschodnią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

W Programie m.in.:

Sesja I 

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Wydzielenia stref palacza w obiektach użytecznosci publicznej a bezpieczeństwo pożarowe
    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków

Sesja II

    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    Zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach – sposoby zabezpieczeń

    Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach

Sesja III

Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe /- przepisy, - interpretacje /- problemy / na techniczne i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ 2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Zapowiedź: 28 maja 2013 - KONGRES POŻARNICTWA KRAKÓW


Drodzy Państwo,
Zapraszamy tym razem do MAŁOPOLSKI, a konkretnie do przepięknego KRAKOWA na kolejną z cyklu konferencję: KONGRES POŻARNICTWA poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu i elektroenergetycznemu obiektów budowlanych i przemysłowych.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach po raz kolejny odwiedzimy Południe Polski, juz w maju  zapraszamy na KOLEJNĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU corocznych, specjalistycznych wydarzeń branży zabezpieczeń ppoż dla profesjonalistów w sektorach: budownictwa, architektury, zabezpieczeń ppoż, instalacji, elektroenergetyki, realizacji inwestycji .


W Programie m.in.:

Sesja I 

    Systemy oddymiania – przegląd produktów i błędy projektowe
    Nowoczesne zespoły kablowe do bezpiecznych instalacji
    Kompleksowa BIERNA ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych i specjalnego przeznaczenia
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    

Sesja II

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    FASADY BEZ OGRANICZEŃ!
    Zespoły kablowe o odporności ogniowej E-30, E-90

Sesja III

    Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w klasie odporności EI 60 dla obiektów zabytkowych
    Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
    Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych za pomocą piorunochronów
    Wielopunktowe systemy detekcji gazów w przemyśle, energetyce, garażach i parkingach

Sesja IV

    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków. Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES POŻARNICTWA - BIAŁYSTOK 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Miło nam poinformować że na konferencję zarejestrowało się już 178 uczestników.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl