Aktualności

Zapowiedź: 11 czerwca 2013 - KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY RZESZÓW

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 11.06.2013 do RZESZOWA na konferencję poświęconą instalacjom niskiego, średniego i wysokiego napięcia: Elektroenergetyka i Bezpieczeństwo Obiektów Budowlanych, Użyteczności Publicznej, Energetycznych  i Przemysłowych.


W Programie Konferencji:

Sesja I  Elementy izolacyjne a bezpieczeństwo obiektów. Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe o zastosowaniu specjalnym dla obiektów budowlanych i przemysłowych. Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów

Sesja II Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesne ekonomiczne instalacje przeciwprzepięciowe jako alternatywa dla istniejących rozwiązań. Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych. Cała prawda o UPSach

Sesja III Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN. Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji
 

Zapowiedź: 05 czerwca 2013 - KONGRES POŻARNICTWA PO RAZ PIERWSZY W BIAŁYMSTOKU

Drodzy Państwo,
Zapraszamy na KONGRES POŻARNICTWA do Białegostoku - jest to nasza pierwsza wizyta w tym mieście.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach i Krakowie po raz pierwszy odwiedzimy Polskę Wschodnią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

W Programie m.in.:

Sesja I 

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Wydzielenia stref palacza w obiektach użytecznosci publicznej a bezpieczeństwo pożarowe
    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków

Sesja II

    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    Zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach – sposoby zabezpieczeń

    Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach

Sesja III

Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe /- przepisy, - interpretacje /- problemy / na techniczne i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ 2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Zapowiedź: 28 maja 2013 - KONGRES POŻARNICTWA KRAKÓW


Drodzy Państwo,
Zapraszamy tym razem do MAŁOPOLSKI, a konkretnie do przepięknego KRAKOWA na kolejną z cyklu konferencję: KONGRES POŻARNICTWA poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu i elektroenergetycznemu obiektów budowlanych i przemysłowych.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach po raz kolejny odwiedzimy Południe Polski, juz w maju  zapraszamy na KOLEJNĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU corocznych, specjalistycznych wydarzeń branży zabezpieczeń ppoż dla profesjonalistów w sektorach: budownictwa, architektury, zabezpieczeń ppoż, instalacji, elektroenergetyki, realizacji inwestycji .


W Programie m.in.:

Sesja I 

    Systemy oddymiania – przegląd produktów i błędy projektowe
    Nowoczesne zespoły kablowe do bezpiecznych instalacji
    Kompleksowa BIERNA ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych i specjalnego przeznaczenia
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    

Sesja II

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    FASADY BEZ OGRANICZEŃ!
    Zespoły kablowe o odporności ogniowej E-30, E-90

Sesja III

    Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w klasie odporności EI 60 dla obiektów zabytkowych
    Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
    Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych za pomocą piorunochronów
    Wielopunktowe systemy detekcji gazów w przemyśle, energetyce, garażach i parkingach

Sesja IV

    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków. Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES POŻARNICTWA - BIAŁYSTOK 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Miło nam poinformować że na konferencję zarejestrowało się już 178 uczestników.

Zapowiedź: 17 kwietnia 2013 - GDYNIA

SZKOLENIE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUWANIE/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r ze zmianami zawartymi w Dz.U. poz. 1289 z dnia 22 listopada 2012).

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 17.04.2013 do GDYNI na pierwsze z cyklu w tym roku szkolenie poświęcone zmianom jakie zaszły w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i usytuwanie, istotą zmian warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów w świetle nowych uregulowań prawnych, wymagań techniczno-budowlanych /instalacyjnych i technicznych/ obiektów, zmian sposobu użytkowania /ekspertyzy, projektowanie i odstępstwa/ oraz eksploatacji obiektów – dostosowania obiektów budowlanych do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów zajmujących się projektowaniem, budową, modernizacją, kompletacją dostaw, zarządzaniem i administrowaniem obiektami oraz inwestycjami budowlanymi w tym do kadry technicznej i zarządzającej wszystkich firm w rożnych sektorach branż z wyszczególnieniem szeroko rozumianej branży budowlanej. Szkolenie dedykowane jest m.in. do projektantów, właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych, do: – prezesów, - dyrektorów, - managerów, - pracowników działu technicznego, - inspektorów bhp i ppoż, - osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków oraz pracowników wyznaczonych i odpowiedzialnych za ewakuację podczas zdarzeń.

UCZESTNIKAMI NASZYCH SZKOLEŃ SĄ:

    osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściwe organy administracyjno - budowlanego i nadzoru budowlanego, nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski (projektanci, kierownicy budów i obiektów, koordynator ds. inwestycji, inżynierzy obiektów, dyrektorzy ds. technicznych, architekci, inspektorzy nadzoru, rzeczoznawcy budowlani itp.)
    organy administracji publicznej w tym pracownicy urzędów miast i gmin
    inwestorzy budownictwa  ogólnego i przemysłowego  oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania oraz developerzy budujący obiekty o charakterze komercyjnym i użyteczności publicznej
    inspektorzy i specjaliści ds. BHP, inspektorzy i specjaliści ds. ppoż, koordynatorzy ds. ochrony osób i mienia
    firmy i zakłady produkcyjne, koncerny i zakłady energetyczne
    przedsiębiorcy: Prezesi, Właściciele firm w różnych sektorach branż
    spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy i zarządcy nieruchomości i TBS-y
    obiekty sportowe i kulturalne, biblioteki, szkoły publiczne i niepubliczne, jak również szpitale, domy opieki społecznej, organizacje pożytku publicznego
    banki i firmy ubezpieczeniowe, firmy doradcze i brokerskie
    obiekty hotelowe, restauracje

UWAGA:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające znajomość przepisów nowego rozporządzenia, w tym tematyki związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków, zasadami prawidłowych działań ewakuacyjnych, sposobami opracowywania dokumentacji na wypadek pożaru oraz elementami kontroli sprzętu gaśniczego i instalacji, w jakie wyposażony jest budynek.

WYKŁADOWCY:

Przy prowadzeniu szkoleń współpracujemy z doświadczonymi ekspertami w danej dziedzinie. Są to pracownicy PSP, inspektorzy PPOŻ, współpracownicy Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz specjaliści na co dzień wydający opinie i ekspertyzy w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa PPOŻ obiektów budowlanych. Wykładowcy odwołują się do własnych doświadczeń, prezentują przykłady zastosowań konkretnych rozwiązań dla różnych typów  budynków oraz odpowiadają na pytania padające z sali.

Trener/ Szkoleniowiec Prowadzący:

        mł. bryg. w stanie spoczynku, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, były Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Konsultant - Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia przed wybuchem, „inżynier ryzyka" firm ubezpieczeniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na LIMITOWANĄ liczbę miejsc zapraszamy do WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI.

Wielkanoc 2013!!!

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl