Zaproszenie konferencja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - Projektowanie i odbiory GARAŻY I PARKINGÓW NADZIEMNYCH I PODZIEMNYCH - STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo
Zapraszamy 12 maja 2015 do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na konferencję poświęconą: PROJEKTOWANIU I ODBIOROM GARAŻY I PARKINGÓW PODZIEMNYCH, STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA. Podczas której poruszymy spektrum zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją garaży i parkingów oraz terenów im przyległych w tym: konstrukcje parkingów i garaży podziemnych; bezpieczeństwo ppoż wentylację i ewakuację, zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych, właściwe wykonanie i utrzymanie nawierzchni i posadzek w parkingach podziemnych oraz projektowanie systemów kontroli i dostępu, monitoringu i alarmu dla stref parkingowych i ich odbiory przez organa Państwowej Straży Pożarnej. Wraz z zaproszonymi gośćmi - specjalistami w tematyce - odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości występujące na etapie projektowania czy wykonawstwa.


TEMATY PRZEWODNIE KONFERENCJI:

- Oddymianie garaży podziemnych w aspekcie poprawy warunków ewakuacji oraz działania ekip ratowniczych
- Roszczenia związane z odbiorem budynków i ich części
- Zabezpieczenie tuneli i parkingów podziemnych
- INŻYNIERIA POŻAROWA - Budowa parkingów BEZ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
- Projektowanie garaży i parkingów wielopoziomowych

EKSPERT KONFERENCJI
dr inż. Dorota Brzezińska
Specjalistka w zakresie projektowania
wentylacji pożarowej i symulacji
Komputerowych Wydział Inżynierii
Procesowej i Ochrony
Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
EKSPERT KONFERENCJI
mgr inż. Józef Seweryn
Członek Oddziału Małopolskiego SITP
SUPO-CERBER Sp. z o.o. Kraków
 
EKSPERT KONFERENCJI
mgr Jarosław Panasiuk
Specjalista z zakresu budowania relacji biznesowych, praktyk w zakresie mediacji b2b, założyciel Ogólonopolskiej Sieci Kancelarii Prawnych "OMEGA" obsługującej podmioty gospodarcze, klientów indywidualnych w zakresie windykacji, odszkodowań, spraw cywilnych i karnych.

W PROGRAMIE
 
Rejestracja od godz. 09.30
Sesja I – 10.00-12.15
 
10.00   Detekcja i pomiar gazów w obiektach budowlanych i przemysłowych – wykład poprowadzi mgr Anita Rybicka
 
10.10 Systemy sygnalizacji pożaru Axis EN. Błędy przy projektowaniu i wykonawstwie systemów sygnalizacji pożarów – wykład poprowadzi: mgr inż. Michał Kartyński
 
10.20 Zastosowanie kamer termowizyjnych w bezpieczeństwie ppoż – wykład poprowadzi: mgr inż. Sławomir Mytyk
 
10.30 Projektowanie i konserwacja systemów oświetlenia awaryjnego w garażach i parkingach podziemnych  – wykład poprowadzi: mgr inż. Mirosław Keller
 
10.50 PANEL EKSPERCKI: Zabezpieczenie tuneli mgłą wodną. Bariery wynikające z braku stosownych uregulowań prawnych, a przede wszystkim inżynierskich.Trudności związane z budową i oddaniem do użytkowania tuneli. Problemy z jakimi stykają się projektanci i budujący tunele wykład poprowadzi: mgr inż. Józef Seweryn, Członek Oddziału Małopolskiego SITP SUPO-CERBER Sp. z o.o. Kraków
 
11.20 Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów (badanie jakości powietrza-sterowanie wentylacją i rekuperacją, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające w kotłowniach, sterowanie wentylacją w garażach-detektory CO i LPG, monitoring serwerowi i akumlatorowni) – wykład poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Chmielewski
 
11.50 Panel dyskusyjny
11.55-12.15 Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami technicznymi
 
Sesja II – 12.15-14.15
 
12.15 Projektowanie nadziemnych parkingów stalowych z wykorzystaniem inżynierii pożarowej - wykład poprowadzi: mgr inż. Celina Kowalska
 
12.40 Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach podziemnych - wykład poprowadzi: mgr inż. Marek Pyziak

13.00 PANEL EKSPERCKI: Oddymianie garaży podziemnych w aspekcie poprawy warunków ewakuacji oraz działania ekip ratowniczych - wykład poprowadzi: dr inż. Dorota Brzezińska, Specjalistka w zakresie projektowania wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
13.40 Wielogazowe systemy detekcji gazów w garażach podziemnych – wykład poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Cudek
 
13.55  Panel dyskusyjny
14.00-14.15 Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami technicznymi
 
Sesja III – 14.15-15.30
 
14.15 PANEL EKSPERCKI: Dobre praktyki przy projektowaniu i wykonywaniu posadzek przemysłowych. Poprawne rozwiązania techniczne – wykład poprowadzi: mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska
 
14.55 PANEL EKSPERCKI: Nowe rozwiązania windykacyjne podczas realizacji inwestycji, czyli w jaki sposób można dokonać  oszczędnościi w zakresie nieterminowych płatności kontrahentów.  - wykład poprowadzi: mgr Jarosław Panasiuk,  Prezes Zarządu Ogólonopolskiej Sieci Kancelarii Prawnych "OMEGA" Specjalista z zakresu budowania relacji biznesowych, praktyk w zakresie mediacji b2b, założyciel Ogólonopolskiej Sieci Kancelarii Prawnych "OMEGA", obsługującej podmioty gospodarcze, klientów indywidualnych w zakresie windykacji, odszkodowań, spraw cywilnych i karnych.
 
 
TEMATY PANELU DYSKUSYJNEGO*:
15.30
W programie również:

    Instalacje gaśnicze mgłowe
    Zarządzanie bezpieczeństwem w wielko-powierzchniowych obiektach handlowych i magazynowych – POZIOM PARKING
    Roszczenia związane z odbiorem budynków i ich części
    INŻYNIERIA POŻAROWA - Budowa parkingów BEZ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO. Rozwiązanie stworzone w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w dużych aglomeracjach miejskich oraz w sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych pozwalające na zgromadzenie dużej liczby miejsc parkingowych na małej przestrzeni w postaci wielopoziomowych stalowych otwartych parkingów nadziemnych bez zabezpieczenia p.poż. - nowatorskie podejście  pozwalające na wznoszenie parkingów bez konieczności jakiegokolwiek zabezpieczenia ogniowego
    Oddzielenia przeciwpożarowe
    Uszczelnienia przeciwwodne w budownictwie obiektowym
    Systemy wentylacji z wykorzystaniem wentylatorów strumieniowych

15.30 Oficjalne zakończenie konferencji – Rozdanie Certyfikatów. Losowanie nagród ufundowanych przez Organizatora i Partnerów Konferencji
 
*Panel dyskusyjny będzie realizowany w przypadku wcześniej zgłoszonych pytań od Uczestników

Aby zapisać się na konferencję kliknij tutaj

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl