IBP NODEX Patronem Merytorycznym Wschodniego Kongresu Pożarnictwa

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego Partnerem Merytorycznym Regionalnego Wschodniego Kongresu Pożarnictwa, który odbędzie się 24 września 2015 w Białymstoku

 • Rozwiązywanie problemów wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynkach istniejących i projektowanych
 • Integrować czy nie integrować? – systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa
 • Sterowanie urządzeniami gaśniczymi gazowymi. Najczęstsze błędy w projektowaniu i wykonawstwie
 • Zasady sterowania, zabezpieczeniem przed zadymieniem dróg ewakuayjnych - klatek schodowych
 • Usytuowanie obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe na podstawie dostępnych  interpretacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji, błędy montażowe i jak ich unikać
 • Strefa Praktyka - pokazy techniczne, dobór rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym, integracja systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku, NOWOŚCI w sygnalizacji pożarowej, systemach detekcji i kontroli dostępu, projektowaniu obiektów ze względu na wymagania przeciwpożarowe
 • Dobre praktyki projektowe i odpowiedzialność projektanta
 • Jak przygotować obiekt budowlany aby nie mieć problemów z odbiorem przez Państwową Straż Pożarną
 • Podstawowe obowiązki zarządcy obiektów w kontekście przepisów o ochronie przeciwpożarowej

  to zaledwie wybrane zagadnienia które zostaną omówione podczas wrześniowej konferencji....

 

 

Zapraszamy 24 września 2015 

 do Białegostoku na

 WSCHODNI KONGRES POŻARNICTWA

 pod Patronatem Merytorycznym

  Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

 

 Konferencję poświęconą ochronie przeciwpożarowej

 oraz aspektom technicznym projektowania, montażu, 

 eksploatacji i zarządzania obiektami budowlanymi 

 o różnym charakterze i przeznaczeniu ze szczególnych 

 uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych 

 w oparciu o zmiany w przepisach.

 

Konferencja skierowana jest do podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji budowlanych, którzy chcą być na bieżąco z wytycznymi i zmianami w przepisach oraz nowościmi w dziedzinie stosowanych rozwiązań w budownictwie. To również szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie cennej wiedzy pod okiem wysokiej klasy ekspertów. Uczestnicy konferencji będą mogli na miejscu skonfrontować  teorię z praktyką podczas całodniowych wykładów, prezentacji czy pokazów w trakcie konferencji. W części konsultacyjnej konferencji będzie można zasięgnąć porad oraz skonsultować projekty, zasięgnąć opinii technicznej m.in. w Strefie Rzeczoznawcy. 

 

EKSPERT KONFERENCJI
bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NODEX
V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, 
przez lata związani z najlepszymi, publicznymi instytucjami m.in. CNBOP, ITB 
Laboratorium Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych. 
Specjalizujący się m.in. w ocenie prawidłowości rozwiązań w projektach SAP i DSO, 
zagadnień związanych ze sterowaniem automatyką ppoz.
 

 EKSPERT KONFERENCJI

 mgr inż. PIOTR JANUSZ GILEWSKI

 Rzeczoznawca ds zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

WSCHODNI KONGRES POŻARNICTWA 2015
SPOTKANIE PROJEKTANTÓW, SPECJALISTÓW,

PREWENTYSTÓW i PRAKTYKÓW
AKTUALNE NORMY, WYMOGI, ZMIANY W PRZEPISACH
Weź udział i już dziś ZAREZERWUJ MIEJSCE!

 

 
   
 

 

   
   
 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl