Konferencja REWITALIZACJA | 2018 - STARE budynki, NOWE funkcje

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w kolejnym naszym projekcie

Konferencja

REWITALIZACJA | 2018 - Stare budynki, Nowe funkcje©

Rewitalizacja i adaptacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele przestrzeni użyteczności publicznej. Renowacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

DOTKNIJ REWITALIZACJI© - Przyjdź na konferencję i ZOBACZ JAK TO ROBIĄ W ŁODZI!

Konferencja z udziałem Ekspertów i pod Patronatem 

Stowarzyszenia DAFA, Politechniki Łódzkiej, Projektantów i Uczestników Procesu Rewitalizacji Miasta Łodzi, Stowarzyszeń i Instytutów Branżowych

która odbędzie się w terminie

06.09.2018 (czwartek) ŁÓDŹ

w godz. 09.00-16.00

na terenie po-rewitalizacyjnej XIX-wiecznej FABRYKI L. GROHMANA (ŁSSE) przy ul. Tymienieckiego 22 w Łodzi wchodzącej w skład kompleksu budynków postindustrialnych "Księży Młyn"objętego wieloobszarowym procesem rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miast 2017-2023

SZTUKA REWITALIZACJI© DZIEJE SIĘ TU I TERAZ - NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ! 

  

 

Konferencja REWITALIZACJA© | 2018  - "Rewitalizacja i adaptacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych do nowych funkcji i na cele przestrzeni publicznych. Renowacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych" - to spotkanie zrzeszające podmioty zainteresowane tematem rewitalizacji, modernizacji i zmian przeznaczenia istniejącej zabudowy, także w ujęciu szerszych procesów rewitalizacji miast. Celem konferencji pokazanie czym jest sztuka rewitalizacji, jak nadzwyczajne bryły budynków można przekształcić w zapierający dech efekt końcowy. Konferencja to również integracja środowisk związanych z rewitalizacją obszarów miast i obiektów objętych programem rewitalizacji z uczestnikami tych procesów tj. projektantami, architektami, inwestorami, dostawcami materiałów i rozwiązań oraz wykonawcami. 

Oprócz merytoryki przygotowanej przez wybitnych ekspertów w dziedzinie Rewitalizacji nie zabraknie technicznych przykładów i  rozwiązań dedykowanych obiektom rewitalizowanym

 Patroni Honorowi Wydarzenia:


Patroni Medialni Wydarzenia:

 

 

SZCZEGÓŁOWA AGENDA - dostępna w tej chwili jedynie u Organizatora

Konferencji towarzyszyć będzie

WYSTAWA SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH OBIEKTOM PODLEGAJĄCYM REWITALIZACJI 

Zapraszamy dostawców rozwiązań i producentów do pokazania możliwości swoich rozwiązań technologicznych w praktyce i prezentację ich zarówno podczas Paneli i Sesji technicznych jak i w Strefie Wystaw towarzyszącej konferencji REWITALIZACJA© 2018 w Łodzi i innych miastach realizacji projektu. Więcej szczegółów na temat udziału w wydarzeniu: biuro@dndproject.com.pl, 22 678 58 25

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

wkrótce fotorelacja z konferencji i zwiedzania Fabryki Grohmana

W najbliższym czasie zapraszamy konferencje

 

Pozostałe konferencje JESIEŃ 2018

FIRE AKADEMIA - WSCHODNI KONGRES BUDOWNICTWA | 2018©
Rewitalizacja | Bezpieczeństwo Pożarowe | Budownictwo Przemysłowe
24.10.2018 (środa) BIAŁYSTOK 
link PROGRAM, link REJESTRACJA
  
PARKINGI I GARAŻE© | 2018
28.11.2018 (środa) WARSZAWA
 
DETEKCJA© | 2018  
8.11.2018 (czwartek) WARSZAWA 
 
KONGRES POŻARNICTWA ŁODŹ FIRE EXPO©| 2018 

 6.12.2018 (czwartek) ŁÓDŹ

 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
  
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
 

Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 


 

 

©Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl