Konferencja SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

W dniu 23 stycznia 2020 w Olsztynie (Hotel Kopernik, Al. Warszawska 37), odbędzie się z bezpłatna konferencja i konsultacje z udziałem ekspertów i praktyków dla Projektantów, Wykonawców, Dyrektorów Szpitali i Placówek Medycznych SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA w temacie szeroko rozumianej architektury  szpitalnej i roli infrastruktury technicznej, wyposażenia, bezpieczeństwa i zarządzania inwestycją w obiektach medycznych" w tym projektowania publicznych obiektów szpitalnych, komercyjnych placówek medycznych, oddziałów dla przewlekle chorych, przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Obecnie wiele szpitali i obiektów medycznych w Polsce jest w trakcie przeprowadzania procesu modernizacji, wiele z nich zostało zakończonych, ale dużo pozostaje jeszcze w procesie planowania rozbudowy lub ich modernizacji. Decyzja o podjęciu inwestycji jest trudna nie tylko ze względu na kwestie finansowe, ale przede wszystkim na złożoność tematu i przebieg procesu, dlatego podczas konferencji swoją wiedzą ekspercką i wieloletnim doświadczeniem podzielą się praktycy realizujący najbardziej prestiżowe inwestycje medyczne w Polsce. 

  

 

23 stycznia 2020, czwartek

Hotel Kopernik, Olsztyn
vis a vis Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 (al. Warszawska 37, Olsztyn)
Parking hotelowy bezpłatny, zniżka na nocleg, lunch

 Udział w konferencji jest bezpłatny

Konferencja SZPITALE co w programie?

 ____________________________________________

 

JEŻELI JESTEŚ

 • w początkowej fazie procesu
 • w fazie pozyskiwania funduszy
 • na etapie wykonywania projektu
 • na etapie budowania
 •  posiadasz już obiekt, który chcesz wyposażyć
 • planujesz modernizację
 • masz problemy techniczne na etapie eksploatacyjnym 

TO TA KONFERENCJA JEST DLA CIEBIE

______________________________________________________

 

Patroni Medialni

  

 

Konferencji towarzyszyć będą

 

Konsultacje

dla Dyrektorów/ Managerów Szpitali

i Dyrektorów Finansowych  

"Kompleksowe pozyskiwanie dofinasowań dla placówek medycznych/szpitalnych" 

BLOK: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia 

BLOK: Optymalizacji zakresu w projektach Szpitalnych 

BLOK: Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia

Szczegółowy program poniżej

  

KONSULTACJE (SESJA WARSZTATOWA)

dla Dyrektorów Szpitali/ Dyrektorów Technicznych,

Architektów, Projektantów i Generalnych Wykonawców 

Zarządzenie inwestycją w Szpitalach

(„Inwestor Zastępczy”) 

BLOK: Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania 

BLOK: Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego

BLOK: Optymalny zakres prac GW, IZ dostosowany indywidualnych  do potrzeb Inwestora

 

Szczegółowy program pod linkiem:
  
AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy
 
 08.00– Rejestracja Uczestników
09.00 – Otwarcie Konferencji
 
PROGRAM obejmuje
 
PANELE TEMATYCZNE
 
DLA DYREKTORÓW SZPITALI, KADRY I PERSONELU MEDYCZNEGO, PSSE
PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA
FINANSOWANIA I ZAKUPÓW
w tym: Publicznych i Prywatnych Klinki, Szpitali i Placówek Medycznych, oddziałów operacyjnych, dla przewlekle chorych, ZOZ, Kierowników działu aparatury medycznej,  stacji sanitarno-epidemiologicznych, przedstawicieli instytucji nadzorczych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne
 
 • Kompleksowe pozyskiwanie dofinansowań dla placówek medycznych/szpitalnych
 • Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia  
 • Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia 
 • Nowoczesne i niezawodne systemy do bezprzewodowego monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, stanu ciśnienia na salach operacyjnych, w izolatkach, prosektoriach itp, monitorowania zalania pomieszczeń, otwarcia/zamknięcia, zdalnego odczytu liczników
 • Jak ograniczyć ryzyko odszkodowań z powodu zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową?
 • Innowacyjne systemy cyfrowych w technologii CR, DR, CCD. Kompleksowe wyposażenie pracowni RTG 
 • Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania
 • Technologia medyczna - wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach
 • Bezpieczne instalacje wodne w szpitalach - zagrożenie rozwojem bakterii LEGIONELLA w wewnętrznych instalacjach szpitala - zapobieganie i zwalczanie 
 • Norma medyczna i jej odniesienie do realnych zastosowań (case study w obiekcie medycznym)
 • Realizacja projektu inwestycyjnego. Jak właściwie zaplanować, realizować etapy pośrednie, weryfikować efekty na przykładach: nowy blok operacyjny, pawilon szpitalny, SOR
 • Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia w zakresie Lądowisk Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Realizacja kompleksowych inwestycji na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - studium przypadku
 • Urządzenia i wyroby medyczne. Projektowanie i monitoring instalacji gazów medycznych
 • Lądowiska dla śmigłowców ratunkowych od projektu do eksploatacji 
  • Wybór lokalizacji lądowiska – wymagania, analiza przestrzeni,  potrzeby użytkownika/ów, przepisy prawne, uzgodnienia, klasyfikacja  i rodzaje lądowisk.
  • Projekty lądowisk – przepisy prawne, uzgodnienia z rzeczoznawcami, analizy CFD, wymagania przeciwpożarowe.
  • Budowa lądowisk – koordynacja budowy z potencjalnymi użytkownikami lądowisk
  • Rejestracja lądowiska – instrukcja operacyjna i plan ratowniczy, uzgodnienia w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz wpis do ewidencji lądowisk Cywilnych w Urzędzie lotnictwa Cywilnego.
  • Eksploatacja lądowisk – przeglądy lądowisk, analiza przestrzeni wraz z przeglądem technicznym, czasookres.

 

PANELE TEMATYCZNE
 
DLA ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW, WYKONAWCÓW INWESTYCJI MEDYCZNYCH
KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH PLACÓWEK MEDYCZNYCH I SZPITALI, DZIAŁÓW IT,  DZIAŁÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ I BHP 
w tym: pracownie architektoniczne, wydziały architektury i wydziały planowania administracji publicznej, projektanci, projektanci instalacji, rzeczoznawcy ds. ppoż, architekci, inwestorzy, elektroinstalatorzy, energetycy, serwisanci/ montażyści/instalatorzy, nadzór budowlany, inspektorzy ppoż,  przedstawiciele samorządów, deweloperzy inwestycji medycznych o charakterze osiedli senioralnych, firmy wykonawcze/ generalni wykonawcy inwestycji, pracownicy działów IT, kierownicy działów techniczno-eksploatacyjnych i aparatury medycznej, dyrektorzy szpitali i koordynatorzy ds inwestycji 
 
 • Zarządzenie inwestycją w Szpitalach  („Inwestor Zastępczy”)
 • Projektowanie szpitali we współpracy z inwestorem i generalnym wykonawcą inwestycji
 • Dobór rozwiązań oraz elementów wyposażenia obiektów medycznych na etapie projektowym
 • Optymalizacja zakresów w projektach Szpitalnych  
 • Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego 
 • Optymalny zakres prac IZ, dostosowany indywidualnych  do potrzeb Inwestora
 • Infrastruktura teleinformatyczna w środowisku medycznym. Standardy i dobre praktyki (Systemy teleinformatyczne w obiektach ochrony zdrowia stanowią niezwykle ważne ogniwo łączące z jednej strony urządzenia medyczne (w tym służące potrzymaniu życia czy jego ratowania), monitorowania parametrów życiowych, pozwalając dzięki połączeniu danego urządzania z systemem informatycznym dokonywać prawidłowej rejestracji zdarzeń medycznych ale służą również administracji, komunikacji czy powiadamianiu lekarzy, pielęgniarek)
 • Bezpieczeństwo i zdrowie osób poprzez odpowiednio zastosowane materiały budowlane (Dyrektywa CPR wskazuje jakie powinności musi spełnić producent, jakie stosować powinien stosować projektant i czego może wymagać inwestor/inspektor w toku prowadzenia inwestycji)
 • Systemy Zasilania Gwarantowanego i moduły kogeneracyjne oraz trigeneracyjne w obiektach służby zdrowia. Omówienie rozwiązania wdrożonego w Szpitalu Prokocimiu
 • Usługi projektowania budynków w tym medycznych w zakresie instalacji niskoprądowych – jaką rolę pełni doświadczony projektant i doradca 
 • Oświetlenie dla pomieszczeń sprzętu medycznego o podwyższonych wymaganiach świetlnych i higienicznych. Oświetlenie pomieszczeń czystych, opraw do stref czystości, oprawy jako wyroby medyczne. Zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych
 • Zdalny monitoring wszystkich krytycznych parametrów w szpitalu 
 • Dźwigi szpitalne w obiektach Służby Zdrowia
 • Rozwiązania w zakresie bezkolizyjnej komunikacji - systemy drzwiowe w szpitalach 
 
16.30 – Zakończenie konferencji:
 Rozdanie Imiennych Zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo
   
Poznaj szczegółowy program godzinowy klikając w link:
 
 
  
 Kto powinien wziąć udział
  Dyrektorzy (Managerowie) Szpitali, Placówek Medycznych
        Dyrektorzy działów techniczno-eksploatacyjnego
        Kierownicy działu aparatury medycznej
        Kierownicy (Pracownicy) działu archiwizacji dokumentacji medycznej
        Kierownicy działu utrzymania i zakupu aparatury medycznej
        Dyrektorzy działu techniczno-eksploatacyjnego
        Reprezentanci stacji sanitarno-epidemiologicznych
        Szefowie działu zamówień publicznych
        Dyrektorzy (kierownicy) działu IT
        Szefowie działów finansowych i księgowych oraz dyrektorzy administracyjni
        Przedstawiciele instytucji nadzorczych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne
Pracownicy wydziałów inwestycji, administracji i zamówień publicznych
Inwestorzy publiczni i prywatni
Pracownie architektoniczne, wydziały architektury i wydziały planowania administracji publicznej
        Projektanci instalacji niskoprądowych
        Projektanci instalacji sanitarnych
        Projektanci budowlany
        Projektanci inst. elektr.
        Rzeczoznawcy ds. ppoż
        Architekci
        Elektroinstalatorzy
        Energetycy
        Automatycy/ SUR
        Serwisanci/ Montażyści/Instalatorzy
        Nadzór budowlany
        Konstruktor
        Inspektor ppoż
        Gmina/ Samorząd
        Deweloperzy
        Firmy wykonawcze/ Generalni wykonawcy
Urzędy, administratorzy budynków takich jak przychodnie, szpitale, domy spokojnej starości, centra terapeutyczne
 
  
Konsultacje, pokazy, testy w oparciu o rozwiązania
Partnerzy Projektu
 
 
 
W trakcie przerw zapraszamy na pyszną kawę i poczęstunek podczas których będzie można zobaczyć przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku dedykowanych placówkom medycznym
 
Zniżka na nocleg w miejscu konferencji
(vis a vis Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie)
Al. Warszawska 37, Olsztyn
Doskonała lokalizacja w samym sercu Centrum Olsztyna, tuż obok Starego Miasta i dworca kolejowego Olsztyn Zachodni
 
 
Pokój jednoosobowy Economy ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie : 171,00zł

Pokój dwuosobowy Economy ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :234,00zł 

Pokoje Premium odpowiadają standardowi 3 gwiazdek (***)

Pokój jednoosobowy Premium ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :207,00zł

Pokój dwuosobowy Premium ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :252,00zł

Na wskazane hasło: ‘’DND’’ goście dokonując rezerwacji otrzymają pokój z 10% rabatem od regularnej ceny.

Prosimy składać rezerwację pod numerem:

Centrala +48 89 522 99 29

Tel kom 669 999 057

email :  recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info

 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mieli przyjemność
POTWIERDZENIE UDZIAŁU można dokonać pod: 
nr tel. 22 678 58 25,  507 501 137 , SMS 500 66 22 37
lub adresem e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
 
 
 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu - E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl