Kongres Pożarnictwa FIRE WROCŁAW 2020! Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych! NOWE Prawo Budowlane 2020

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

27 lutego 2020r. (czwartek)
FIRE WROCŁAW 2020 

 
 NOWELIZACJA Prawa Budowlanego 2020

w praktyce projektowej i wykonawstwie

Zmiany w prawie od 2020 i Warunkach Technicznych od 2021

 ___________________________________________________________

Przyjdź na kongres!

Dowiedz się jakie warunki należy spełnić

aby sprostać nowym regulacjom prawnym i technicznym

pod względem ochrony przeciwpożarowej

 ___________________________________________________________

LOKALIZACJA:
 
Wrocław Novotel & ibis Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
Czwartek, w godz. 09.00-15.00 rejestracja od 8.00
sale konfernecyjne Warszawa, raga (parter)
https://www.accorhotels.com/pl/
zasięg wydarzenia: ogólnopolski
 
BEZPŁATNY WSTĘP
 
 _________________________________________________________ 
 
PATRONAT HONOROWY
 

PATRONAT MEDIALNY

            

 

PATRON MERYTORYCZNY

 

bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Ceniony ekspert, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Podkomitetu Technicznego PK nr 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w Komitecie Technicznym KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego  Obiektów, Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Agnieszka PRZYBYLSKA, Radca Prawny 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest radcą prawnym wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3414). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjno – budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskich kancelariach, w tym w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizuje się w prawie budowlanym oraz prowadzeniem sporów sądowych wynikłych z umowy o roboty budowlane. Zajmuje się również prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów

 ___________________________________________________________

 
Ważne, bieżące i praktyczne informacje poparte wiedzą i doświadczeniem ekspertów
 

Większe bezpieczeństwo pożarowe budynków w 2020 roku. W ramach nowelizacji Prawa Budowlanego wprowadzono dodatkowe wymogi składające się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektów. Zaostrzeniu ulegną przepisy przeciwpożarowe dla budynków lub ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie. Ale to nie jedyne zmiany! 

 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organa 
 • Istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego – nowe definicje
 • Zmiany w prawie oraz przepisach odrębnych mające wpływ na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci i instalacji wewnętrznych
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Wymogi dokumentowe przy oddawaniu obiektów do użytkowania
 • Zmiana sposobu użytkowania – wymóg ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego
 • Jakie zmiany czekają nas od 2021 roku? Nowe warunki techniczne 2021 - obostrzenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła  poszczególnych przegród w budynku - co się zmieni

 

ZAPISY ONLINE
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
 
Wydarzenie dedykujemy projektantom, architektom, wykonawcom, deweloperom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, przedstawicielom organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządcom i liderom obiektów, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, specjalistom ds. oceny ryzyka, ppoż. i ubezpieczeń, serwisantom, instalatorom, integratorom systemów, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się prowadzeniem inwestycji budowlanych
 
 ___________________________________________________________

 

  

AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy, 
konsultacje projektowe i techniczne
Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie warsztatów dotyczyć będą:

POZNAJ PROGRAM

08.00– Rejestracja Uczestników, rozdanie materiałów konferencyjnych
09.00– Otwarcie Konferencji
 
 ___________________________________________________________
 
PANEL I
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE KONSTRUKCJI 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OBIEKTY HALOWE
 
09.00 – Dobór aluminiowo-szklanych konstrukcji przeciwpożarowych w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody - Prelegent: A.Białas, Z.Kęsy
 
09.30 – Izolacje ogniochronne istotnym elementem zabezpieczenia budynku. Zastosowanie wełny w biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych - Prelegent: T.Kwiatkowski
 • - Jak dobrać izolację ogniochronną aby zabezpieczony nią element spełniał wymagane kryteria odporności ogniowej. 
 • Jak uniknąć pożaru i problemów eksploatacyjnych w trakcie "życia" budynku 
10.00 – PANEL EKSPERTA Bezpieczeństwo pożarowe obiektów halowych. Badania ogniowe płyt warstwowych – procedury, klasyfikacje. Płyty warstwowe z certyfikatem FM Global  - Prelegent: O.Janik
 • W trakcie wykładu omówione zostaną procedury badań ogniowych płyt warstwowych, niezbędnych dla uzyskania szczelności i izolacyjności ogniowej obudowy budynków. Pokazane będą aktualne wymagania normowe dla klasyfikacji ogniowych (począwszy od zmian z 2018r.) oraz wyniki uzyskane w badaniach dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki PIR. Dodatkowo zaprezentowane będą procedury badawcze dla płyt z certyfikatem FM Global oraz wymagania montażowe związane z tym certyfikatem. 

10.30 – Lakiery ogniochronne do drewna - Prelegent: D.Suligowski

 
11.00-11.30 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej  oraz w zakresie zmian w prawie budowlanym od 2020r.
 
  ___________________________________________________________

KONSULTACJE

PUNKT PORAD PRAWNYCH

DLA PROJEKTANTÓW I WYKONAWCÓW INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO 2020
w godz. 11.00-13.30
 
Zakres konsultacji:
 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organa 
 • Istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego – nowe definicje
 • Zmiany w prawie oraz przepisach odrębnych mające wpływ na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci i instalacji wewnętrznych
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Wymogi dokumentowe przy oddawaniu obiektów do użytkowania
 • Zmiana sposobu użytkowania – wymóg ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego
 • Jakie zmiany czekają nas od 2021 roku? Nowe warunki techniczne 2021 - obostrzenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła  poszczególnych przegród w budynku - co się zmieni
  ___________________________________________________________
 
PANEL II
INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE 
 WYBRANE PROBLEMY – PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, EKSPLOATACJA
WSPÓŁPRACA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKÓW
 
11.30 – PANEL EKSPERTA Bezpieczeństwo pożarowe obiektów z uwzględnieniem użytkowanych instalacji po zmianie prawa budowlanego 2020 oraz przepisów odrębnych mających wpływ na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci oraz instalacji wewnętrznych  - Prelegent: Przemysław Steiner
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów przemysłowych, procesów produkcyjnych, obiektów rozproszonych.  Na co dzień zajmuje się projektowaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru, Stałych Urządzeń Gaśniczych i innych instalacji niskoprądowych związanych z bezpieczeństwem obiektów. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, konsultuje projekty i pisze ekspertyzy
 • Jakie zagrożenia generuje eksploatacja różnych instalacji z uwzględnieniem możliwych błędów projektowych, instalacyjnych, eksploatacyjnych i awarii oraz jak się przed nimi zabezpieczać uwzględniając nowe przepisy prawa od 2020
 • w aspekcie organizacyjnym: kontrole, przeglądy, procedury
 • w aspekcie technicznym: projekt, montaż, eksploatacja 
11.50 – PANEL EKSPERTA Wybrane zmiany w przepisach, które zostaną wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane uchwaloną 23 stycznia 2020 r. oraz zmiany w prawie budowlanym od 2021 r. - nowe wymogi w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków- Prelegent: Agnieszka PRZYBYLSKA, Radca Prawny 
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest radcą prawnym wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3414). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjno – budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskich kancelariach, w tym w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizuje się w prawie budowlanym oraz prowadzeniem sporów sądowych wynikłych z umowy o roboty budowlane. Zajmuje się również prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów
 
12.20 – Inteligentna detekcja gazów wybuchowych i toksycznych jako element automatyki procesowej i wyposażenie ochrony osobistej pracownika - Prelegent: T.Małyszczyk
 • Prezentacja będzie dotyczyła stacjonarnych systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu w połączeniu z przenośnymi miernikami wielogazowymi (pomiar do 7 gazów jednocześnie) z wbudowanym sygnalizatorem bezruchu, z wbudowanym modułem radiowym do przesyłania online wyników pomiarowych. Przedstawienie koncepcji monitorowania pracownika (GPS, GSM) w sytuacjach zagrożenia.  Jak prawidłowo dobrać, zaprojektować i wykonać sytemu detekcji gazów w oparciu o znowelizowane akty prawne i normy. Zdalny nadzór stanu systemu detekcji w praktyce. Przykłady nietypowych rozwiązań
12.50 – Wytyczne w zakresie magazynowania wody na cele ochrony przeciwpożarowej - kryteria projektowania i doboru - Prelegent: Ł.Soja
 
13.00-13.20 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 
 
 ___________________________________________________________
 
PANEL III
SESJA SZKOLENIOWA W RAMACH AKADEMII POŻARNICTWA (cz.I)
 CASE STUDY
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM SYSTEMÓW ODDYMIANIA 
na przykładzie 1-kondygnacynej Galerii Handlowej bez tryskaczy
w tym PRZYKŁADY OCENY POPRAWNOŚCI WYKONANIA I DZIAŁANIA
 
13.20 – PANEL EKSPERTA - SESJA SZKOLENIOWA W RAMACH AKADEMII POŻARNICTWA - CZ.I: Oddymianie 1-kondygnacynej Galerii Handlowej bez tryskaczy. Zasady projektowania w oparciu o „case study” - Prelegent: bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Ceniony ekspert, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • normy i wytyczne do projektowania oddymiania dla takich przypadków
 • parametry stref dymowych  wg różnych  norm projektowych
 • podział galerii na strefy dymowe wskazania dla projektowania; kurtyny dymowe stałe lub ruchome i ich parametry ; wskazania praktyczne  
 • parametry wejściowe do zaprojektowania oddymiania (moc pożaru całkowita i konwekcyjna, gęstość mocy pożaru, wysokość strefy wolnej od dymu [przestrzeń dla ewakuowanych], wielkość  powierzchni otworów do  napływu powietrza uzupełniającego i sposoby określania; wpływ na wielkość powierzchni klap dymowych  lub wydajności  wentylatora – jak ustalić; wskazania praktyczne i źródła pozyskiwania danych  
 • sposoby obliczania podstawowych parametrów oddymiania; wskazania praktyczne   
 • klapy dymowe; podstawowe wymagania, zasady projektowania miejsc lokalizacji z uwagi na wiatr
 • wentylatory oddymiające, zasilanie w energię elektryczną - wymagania
 • czas działania oddymiania (wentylacji oddymiającej), które należy ustalić  w projekcie
 • ocena poprawności  zaprojektowanego oddymiania; podstawy oceny: temperatura na drogach ewakuacji, widzialność (brak możliwości  obliczenia tej wielkości  w sposób poprawny – tylko symulacja komputerowa), brak opadania dymu poniżej strefy projektowo wolnej od dymu; gdzie mamy takie  informacje w symulacji i jak je czytać
 • omówienie graficznych  wyników symulacji oddymiania.
 
14.00-14.30 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 
 
14.30 – Zakończenie konferencji
 • Rozdanie Zaświadczeń Uczestnictwa w Konferencji i I etapie szkolenia w ramach Akademii Pożarnictwa
 • Losowanie nagród 4 st. PORADNIKÓW PROJEKTANTA "SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W PROJEKTACH INSTALACJI"
  ___________________________________________________________
 
 STREFA TESTÓW I KONSULTACJI
Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku. W trakcie przerw zapraszamy jak zawsze na pyszną kawę i poczęstunek
 
 
KONSULTANCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 

  ___________________________________________________________
 
Wydarzenie dedykujemy projektantom, architektom, wykonawcom, deweloperom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, przedstawicielom organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządcom i liderom obiektów, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, specjalistom ds. oceny ryzyka, ppoż. i ubezpieczeń, serwisantom, instalatorom, integratorom systemów, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się prowadzeniem inwestycji budowlanych
 
 ___________________________________________________________
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
 
 
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mieli przyjemność
POTWIERDZENIE UDZIAŁU 
Można dokonać pod: nr tel. 22 678 58 25,  507 501 137
SMS 500 66 22 37 lub adresem e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(wystarczą dane zgłaszanych osób + stopka adresowa instytucji/ firmy lub biura projektowego)
 
 
 
 
 

 
 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl