Zmiana terminu na kwiecień - Kongres Pożarnictwa FIRE KATOWICE 2020! Ochrona przeciwpożarowa po zmianach od 2020r.

Informujemy, że monitorujemy na bieżąco sytuację i miejsce konferencji i tych Państwa którzy zgłosili się na konferencję w Katowicach informujemy, że Kongres w Katowicach został przeniesiony na 29 kwietnia 2020. Za utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo

Reagując na komunikaty z ostatniej chwili, dynamiczny rozwój sytuacji związany z rozprzestrzenianiem się wirusa a także mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni PRZENIEŚĆ jutrzejszy Kongres Pożarnictwa w Katowicach do czasu uspokojenia sytuacji związanej z koronawirusem tj. na koniec m-ca kwietnia. Nowy termin to 29.04.2020 (lokalizacja pozostaje bez zmian). Najmocniej Państwa przepraszamy i liczymy na zrozumienie naszej decyzji podyktowanej zagwarantowaniem bezpieczeństwa Państwa pracownikom, Partnerom oraz wszystkim uczestnikom konferencji.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU

29 kwietnia 2020r. (środa)
FIRE KATOWICE 2020 

 
 
NOWELIZACJA Prawa Budowlanego 2020

w praktyce projektowej i wykonawstwie

ochrony przeciwpożarowej

 

PATRONAT HONOROWY
 

PATRONAT MEDIALNY

            

 ___________________________________________________________

Przyjdź na kongres!

Dowiedz się jakie warunki należy spełnić

aby sprostać nowym regulacjom prawnym i technicznym

pod względem ochrony przeciwpożarowej

 w nowoczesnych obiektach budowlanych i przemysłowych

m.in. na przykładzie centrum biurowego ATRION w Tychach

 ___________________________________________________________

LOKALIZACJA:
 Novotel Katowice Centrum****
Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice
Sale konferencyjne: parter Flamenco
Czwartek, w godz. 09.00-14.00 rejestracja od 8.00
https://www.accorhotels.com/pl/
zasięg wydarzenia: ogólnopolski
zniżki na nocleg i parking
 
BEZPŁATNY WSTĘP
 
 _________________________________________________________ 
 
 

PATRON MERYTORYCZNY

arch. KRZYSZTOF GORGOŃ

Właściciel GORGOŃ Biuro Architektoniczne, członek SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów

Ceniony śląski architekt, Członek SARP (w latach 2003-2009 Sekretarz Zarządu; 2009-2012 Prezes Zarządu katowickiego oddziału SARP, członek ZKSK przy Zarządzie Głównym SARP), członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W 1982 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w roku 1990 ukończył studia podyplomowe z projektowania szpitalnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pod kierunkiem prof. Ryszarda Jachowicza. W latach 1994-1996 był dyrektorem Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach. W latach od 2000 do 2007 pracował jako wykładowca w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor projektów modernizacji, rozbudowy i budowy ponad 20 szpitali na terenie Polski (m. in. Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Bytom) oraz wielu trudnych projektów obiektów użyteczności publicznej i biurowców m.in. Centrum Biznesowego Atrion w Tychach nominowanego do plebiscytu "Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2019"

 

ZAPISY ONLINE
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
 
 

 ___________________________________________________________

 
Ważne, bieżące i praktyczne informacje poparte wiedzą i doświadczeniem ekspertów
 

Większe bezpieczeństwo pożarowe budynków w 2020 roku. W ramach nowelizacji Prawa Budowlanego wprowadzono dodatkowe wymogi składające się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektów. Zaostrzeniu ulegną przepisy przeciwpożarowe dla budynków lub ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie. Ale to nie jedyne zmiany! 

 

Wydarzenie dedykujemy projektantom, architektom, wykonawcom, deweloperom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, przedstawicielom organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządcom i liderom obiektów, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, specjalistom ds. oceny ryzyka, ppoż. i ubezpieczeń, serwisantom, instalatorom, integratorom systemów, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się prowadzeniem inwestycji budowlanych
 
 ___________________________________________________________

 

  

AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy, 
konsultacje projektowe i techniczne
Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie warsztatów dotyczyć będą:

POZNAJ PROGRAM

08.00– Rejestracja Uczestników, rozdanie materiałów konferencyjnych
09.00– Otwarcie Konferencji
 
 ___________________________________________________________
 
PANEL I
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W UJĘCIU PRAKTYCZNYM I W PROJEKTACH
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OBIEKTY HALOWE
 
09.00 – Dobór aluminiowo-szklanych konstrukcji przeciwpożarowych w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody - Prelegent: A.Białas, Z.Kęsy
 
09.30 – PALSTOP – bierna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Prelegent: N.Pawlak
 • Chłodzące i pęczniejące materiały ogniochronne tworzące warstwę izolacyjną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz na fasadach.
10.00 – PANEL EKSPERTA Bezpieczeństwo pożarowe obiektów halowych. Badania ogniowe płyt warstwowych – procedury, klasyfikacje. Płyty warstwowe z certyfikatem FM Global  - Prelegent: A.Krześniak
 • W trakcie wykładu omówione zostaną procedury badań ogniowych płyt warstwowych, niezbędnych dla uzyskania szczelności i izolacyjności ogniowej obudowy budynków. Pokazane będą aktualne wymagania normowe dla klasyfikacji ogniowych (począwszy od zmian z 2018r.) oraz wyniki uzyskane w badaniach dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki PIR. Dodatkowo zaprezentowane będą procedury badawcze dla płyt z certyfikatem FM Global oraz wymagania montażowe związane z tym certyfikatem. 
10.30 – Inteligentna detekcja gazów wybuchowych i toksycznych jako element automatyki procesowej i wyposażenie ochrony osobistej pracownika - Prelegent: M.Rejdych 
 
 • Prezentacja będzie dotyczyła stacjonarnych systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu w połączeniu z przenośnymi miernikami wielogazowymi (pomiar do 7 gazów jednocześnie) z wbudowanym sygnalizatorem bezruchu, z wbudowanym modułem radiowym do przesyłania online wyników pomiarowych. Przedstawienie koncepcji monitorowania pracownika (GPS, GSM) w sytuacjach zagrożenia.  Jak prawidłowo dobrać, zaprojektować i wykonać sytemu detekcji gazów w oparciu o znowelizowane akty prawne i normy. Zdalny nadzór stanu systemu detekcji w praktyce. Przykłady nietypowych rozwiązań
 
11.00-11.30 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej  oraz w zakresie zmian w prawie budowlanym od 2020r.
 
  ___________________________________________________________
 
PANEL II 
Studium przypadku
ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W NOWOCZESNYCH
OBIEKTACH BIUROWYCH
"Rozbudowa i przebudowa istniejącej kubatury. Ochrona przeciwpożarowa obiektu z centralną przestrzenią open space"
 
11.30 – PANEL EKSPERTA Jak prawidłowo dobrać, zaprojektować i wykonać system detekcji gazów w oparciu o znowelizowane akty prawne i normy. Przykładowe schematy blokowe ułatwiające opracowanie dokumentacji technicznej. Kontrola i zasilanie progowych detektorów gazów typu DEX/S, DEX/A, DG/F, DG.EN oraz moduły sterujące zaworami odcinającymi. Zdalny nadzór stanu systemu detekcji w praktyce. Przykłady nietypowych rozwiązań - Prelegent:  K.Chmielewski
 
12.00 – PANEL EKSPERTA Zagadnienia ochrony ppoż. w nowoczesnych obiektach biurowych, na przykładzie budynku ATRION w Tychach- Prelegent: arch. KRZYSZTOF GORGOŃ, członek SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów 
 
Omówienie idei powstania budynku, jako rozbudowy i przebudowy istniejącej kubatury
 • -prezentacja rozwiązania architektonicznego
Ochrona ppoż. obiektu z centralną przestrzenią open space.
 • -ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • -ewakuacja w obiekcie,
 • -oddymianie atrium,
 • -uwzględnienie instalacji oddymiania w rozwiązaniach architektonicznych
 
13.00-13.20 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 
 
 ___________________________________________________________
 
PANEL III godz. 13.30
SPOTKANIE DLA PRODUCENTÓW I WYKONAWCÓW ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w temacie
 "Stosowania płyt ogniochronnych
tworzących warstwę izolacyjną w przypadku pożaru"  
 
 PALSTOP – BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA OGIEŃ I WILGOĆ
 
W spotkaniu udział wziąć powinni Producenci i Wykonawcy
systemów okiennych i drzwiowych
szaf serwerowych lub sejfów
systemów fasadowych
stolarki drzwiowej
drzwi aluminiowych i stalowych
klap rewizyjnych
przepustów kablowych
 
14.30 – Zakończenie konferencji
 
 • Rozdanie Zaświadczeń Uczestnictwa w Konferencji 
 • Losowanie nagród m.in. 3 Poradników: Wydawnictwo: Politechnika Łódzka "WENTYLACJA AWARYJNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH" Stron: 102, Rok wydania 2019 r.
  ___________________________________________________________
 
 STREFA TESTÓW I KONSULTACJI
Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku. W trakcie przerw zapraszamy jak zawsze na pyszną kawę i poczęstunek
 
KONSULTANCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 
 
      

  ___________________________________________________________
 
PRZYJDŹ NA KONGRES I SPRAWDŹ CO ULEGA ZMIANIE od stycznia 2020r. I JAKICH BŁĘDÓW NIE POPEŁNIAĆ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
 
 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organa 
 • Istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego – nowe definicje
 • Zmiany w prawie oraz przepisach odrębnych mające wpływ na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci i instalacji wewnętrznych
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Wymogi dokumentowe przy oddawaniu obiektów do użytkowania
 • Zmiana sposobu użytkowania – wymóg ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego
 • Jakie zmiany czekają nas od 2021 roku? Nowe warunki techniczne 2021 - obostrzenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła  poszczególnych przegród w budynku - co się zmieni
 ___________________________________________________________
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
 
 
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mieli przyjemność
POTWIERDZENIE UDZIAŁU 
Można dokonać pod: nr tel. 22 678 58 25,  507 501 137
SMS 500 66 22 37 lub adresem e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(wystarczą dane zgłaszanych osób + stopka adresowa instytucji/ firmy lub biura projektowego)
 
 

 

 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl