DND PROJECT zaprasza na X Edycję Kongresu Pożarnictwa - 25 lipca 2013 Centrum Nauki Kopernik - największe coroczne specjalistyczne spotkanie przedstawicieli branży zabezpieczeń przeciwpożarowych

DND PROJECT z przedstawicielami wiodących firm branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej zapraszają w dniu 25 lipca 2013 do Centrum Nauki Kopernik na KONGRES POŻARNICTWA - największą coroczną konferencję poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu obiektów.

Bieżąca edycja jest już 10 edycją ogólnopolską organizowaną dla profesjonalistów sektora branży przeciwpożarowej, budowlanej i elektroenergetycznej. Impreza skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, przedsiębiorstwa budowlane, inwestorów, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których takie spotkania są zawsze bogatym źródłem informacji i inspiracji.

W konferencji swój udział potwierdziło już  50 wystawców.

Kongres Pożarnictwa to ZOOM na szeroko rozumianą branżę zabezpieczeń ppoż. Podczas czterech sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych i zabezpieczeniach po bierną ochronę przeciwpożarową. Zgodnie z założeniem pierwotnym celem Kongresu od początku jego powstania jest rozwijanie i popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

PROFESJONALNI ODWIEDZAJĄCY

W jednym czasie  i miejscu spotkają się najbardziej liczący się przedstawiciele podmiotów profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem, przygotowywaniem, realizacją inwestycji budowlanych oraz mający bezpośredni wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce z przedstawicielami środowiska producentów systemów, technologii i rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych o różnym charakterze i przeznaczeniu.

Sponsorem ZŁOTYM tegorocznej edycji została firma SVT POLSKA Sp.z o.o. która w swoim wystąpieniu przedstawi bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe Pyro-Safe dla konstrukcji stalowych i przejść kablowych, natomiast zagadnienia związane z integracją systemów oddymiania z systemami sygnalizacji pożarowej na przykładzie uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000 zaprezentuje  Patron i SREBRNY Sponsor bieżącej edycji firma POLON ALFA Sp. z o.o. Prezentacja ta z całą pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem projektantów i integratorów systemów.

CIEKAWE PREZENTACJE, POKAZY, SPECJALISTYCZNE I MERYTORYCZNE WYKŁADY POŁĄCZONE Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI I WYTYCZNYMI DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW.

Tegoroczna edycja skupi się wokół zagadnień związanych z zabezpieczeniami i instalacjami niskoprądowymi, bierną ochroną przeciwpożarową i bezpiecznymi instalacjami elektroenergetycznymi w budownictwie i przemyśle w kontekście zapobiegania pożarom i awariom. Podczas konferencji poruszone zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem ochrony ppoż w nowoczesnych obiektach budowlanych w oparciu o aktualnie zmienione przepisy i  normy oraz wymogi dla budynków.

Uczestnicy kongresu dowiedzą m.in. jakie są najczęstsze problemy i popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie zabezpieczeń ppoż, biernej ochrony przeciwpożarowej i montażu instalacji, na co zwracać uwagę przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej, jak bardzo ważne jest znaczenie zasilania awaryjnego, ochrony odgromowej oraz właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych, jak właściwie stosować polskie normy oraz jakie są wymagania i zakres bezpieczeństwa ppoż w stosunku do obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów handlowych

23 PANELE TECHNICZNE I MERYTORYCZNE, 3 EKSPERTÓW, ŁĄCZNIE 540 MINUT WYKŁADÓW, 1180 PRODUKTÓW,  PONAD 1000 M2 POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA WYKŁADY I PREZENTACJE A TO WSZYSTKO W CIĄGU JEDNEGO DNIA.
 
W programie konferencji najnowsze systemy, rozwiązania i wytyczne obejmujące:
• Systemy oddymiania, sterowanie wentylatorami - przepisy, normy i błędy projektowe oraz zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach i sposoby ich zabezpieczeń
• Okablowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych – nowości, zmiany w przepisach, błędy projektowe i wykonawcze
• Nowości w systemach sygnalizacji przeciwpożarowej
• Innowacyjne rozwiązania z zakresu stałych urządzeń gaśniczych
• Automatyczne systemy wyciągu spalin dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Nowe technologie w systemach zasysających
• Zapobieganie awariom  przemysłowym za pomocą systemu e-Stażak
• Wyroby pęczniejące dla ochrony ppoż obiektów budowlanych
• Wpływ izolacji cieplnej na bezpieczeństwo pożarowe budynku – przegrody przeciwogniowe rozwiązania systemowe i wytyczne projektowania
• Generatory, agregaty prądotwórcze oraz systemy zasilania gwarantowanego
• Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków
• Wewnętrzne i zewnętrzne systemy hydrantowe, zespoły pompowe, bezpieczne silniki spalinowe, systemy tryskaczowe i zraszaczowe
• Systemy ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, ułatwiające ewakuację oraz wspomagające sprawną akcję ratunkową poprzez zastosowanie oznakowań i bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej - unikalne parametry przegród przeciwpożarowych wydłużenie czasu ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz skracające czas niezbędny do aplikacji systemu na konkretnej inwestycji
• Zespoły kablowe, przewody i bezpieczne instalacje - problematyka projektowa i wykonawcza w procesie inwestycyjnym. Przejrzystość i czystość instalacji oraz wysoka wentylacja kabli i przewodów
• Przeciwpożarowa aluminiowa i drewniana stolarka okienna i drzwiowa w tym również dla obiektów zabytkowych
• Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych
• Zbiorniki zapasu wody przeciwpożarowej i technologicznej
• Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji
• Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku
• Jak w praktyce właściwie projektować i montować systemy i instalacje elektryczne, sanitarne i przeciwpożarowe oraz najczęstsze problemy, błędy i wytyczne dla projektowania i wykonawstwa biernej ochrony przeciwpożarowej
• Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania. Przeciwwybuchowe i specjalne oprawy oświetleniowe
• Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów. Nowoczesne wielopunktowe systemy detekcji oparów, cieczy toksycznych i wybuchowych
• Projektowaniem powierzchni biurowych i obiektów użytecznosci publicznej oraz ich aranżacją w oparciu o przepisy, interpretacje, problemy
• Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych w oparciu o przepisy i normy
• Przyczyny powstawania pożarów

Jesteśmy przekonani że bieżąca edycja będzie cieszyła równie dużym zainteresowanie co zeszłoroczny kongres, gdzie gościliśmy rekordową liczbę 660 profesjonalistów z terenu całej Polski.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ,  Patronat Medialny nad Konferencją sprawują: Czasopismo ZABEZPIECZENIA, Czasopismo Branży Security SYSTEMY ALARMOWE, Serwisy: 24PR.pl, Forumbiznesu.pl, portalmedialny.pl, Vcanal.tv, Patronat Honorowy objęło także Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska, Patronem Wspierającym X Edycji została międzynarodowa firma telekomunikacyjna ORANGE.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Dla przedstawicieli firm reprezentujących producentów a chcących wizytować konferencję uczestnictwo jest odpłatne.


KONGRES POŻARNICTWA to dotąd największe jednodniowe branżowe Spotkanie Projektantów i Przedstawicieli Branży Zabezpieczeń i Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce!

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl