Polityka prywatności

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobnych (RODO) - największej zmiany w obszarze ochrony danych osobowych przygotowanej w Unię Europejską od 20 lat informujemy że DND Project przetwarza Państwa dane osobowe w dwóch etapach. Pierwszy etap wysyłka zaproszeń, informacji o konferencji i newsletterów (przetwarzanie wyłacznie adresu e-mail), drugi etap po dobrowolnym zgłoszeniu udziału w konferencji (przetwarzanie adresu e-mail, imię i nazwisko, dane i adres firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil i zakres działalności firmy) w celach jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konferencji. Regulacja RODO ujednolica przepisy dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. RODO reguluje „przetwarzanie” danych osobowych mieszkańców UE. Obejmuje zbieranie, przechowywanie, transfer i wykorzystanie danych. Regulacja dotyczy każdej firmy przetwarzającej dane, bez względu na to gdzie ma ona swoją siedzibę.Ochrona danych osobowych zawsze była jednym z naszych priorytetów dlatego zaktualizowaliśmy nasz REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI  oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO w zakresie działalności DND Project oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO UŻYKOWNIKÓW NEWSLETTERÓW DND Project

Polityka Prywatności

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od użytkowników witryny DNDProject podczas jej odwiedzania, rejestracji na wybrane konferencje w czasie korzystania z systemu formularzy online i zawartosci strony. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ich usunięcia przez Uzytkownika lub zmiany uprawnień. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu usług konferencyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego a także dostępu wiedzy technicznej niezbędnej do wykonywania zawodu przez potencjalnych uczestników konferencji. 

§1
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa, NIP 822-183-73-21 REGON 141758029, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. DND Project gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny przez użytkowników. DND Project przetwarza Państwa dane osobowe w dwóch etapach. Pierwszy etap wysyłka zaproszeń, informacji o konferencji i newsletterów (przetwarzanie wyłacznie adresu e-mail), drugi etap po dobrowolnym zgłoszeniu udziału w konferencji (przetwarzanie adresu e-mail, imię i nazwisko, dane i adres firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil i zakres działalności firmy) w celach jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konferencji.
 3. DND Project przetwarza  dane  osobowe  w  celach  technicznych, w celu realizacji i obsługi konferencji,  a także w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług objętych przedmiotem działalności administratora danych osobowych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. DND Project  zapewnia  wszystkim  osobom,  których  dane  przetwarza  w  jakimkolwiek zakresie,  realizację  uprawnień  wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 roku  o ochronie  danych  osobowych,  oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w  szczególności  prawo do wglądu  do  własnych  danych, prawo  żądania  zmiany  i  usunięcia  danych  oraz  prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach  określonych  w  przepisach  powołanej  powyżej  ustawy. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu -  gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania co oznacza iż ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

§2
Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, dane firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil działalności firmy, rodzaj realizowanych inwestycji (opcjonalnie - na zasadzie dobrowolności)
 2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki,
 3. Dane zbierane podczas rejestracji lub kontaktu telefonicznego: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.
 4. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ich usunięcia przez Uzytkownika lub zmiany uprawnień. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych). Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe (adres e-mail) w zakresie, w jakim są one udostępniane przez samych użytkowników w procesie rejestracji poprzez formularze na stronie konferencji, w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji udziału w konferencji w przypadku Partnerów konferencji oraz udziału w konferencji w przypadku Uczestników konferencji. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do uczestnictwa w konferencji.

§3
Cele gromadzenia danych

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją usług konferencyjnych i marketingowych (komunikaty, newslettery) związanych z realizacją konferencji w zakresie jakim jest to niezbedne do wykonywania usług świadczonych przez firme DND Project
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia,
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

§4
Przekazywanie informacji

 1. Jako administrator DND Project  przetwarza Pana/Pani dane w celach związanych z wysyłką zaproszeń na konferencje oraz wydarzenia związane z tematyką architektury, budownictwa, przemysłu i branż pokrewnych w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Pragniemy przypomnieć, iż podanie danych było dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest Pana/Pani zgoda procesem rejestracji na konferencje DND Project. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. Informujemy że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz księgowości wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 4. DND Project zapewnia, iż nie przekazuje danych podmiotom do tego nie uprawnionym. 
 5. DND Project zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym użytkownikom konferencji informacji dotyczących organizowanych wydarzeń i konferencji. Użytkownik otrzymywać będzie na podany w systemie adres e-mail wiadomości niezbędne do udziału w konferencji DND Project oraz związane z newsletterami o wydarzeniach, danymi lokalizacji konferencji na którą zapisał się użytkownik a także informacji od Zaufanych Partnerów Konferencji objetych programem konferencji celem przesłania materiałów uzupełniajacych wykłady po konferencji.
 6. Każdy Użytkownik newslettera otrzymanego w formie zaproszenia na konferencję może w każdej chwili w myśl ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) dokonać wypisu lub usunąć swój adres e-mail z listy newslettera DND Project trwale poprzez link rezygnacji widniejacy w newsletterze
 7. Informujemy że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz księgowości wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

§5
Warunki Techniczne - bezpieczeństwo danych Przetwarzanie danych w formie newsletterów

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DND Project z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hodowlanej 12 kod pocztowy 03-543.
 2. DND Project przetwarza informacje niezbędne to prawidłowej realizacji konferencji, między innymi do utrzymywania kontaktu z użytkownikami
 3. Przetwarzane dane osobowe sa zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania usług konferencyjnych, polegającej na świadczeniu przez usługodawcę drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki newslettera oraz udostępnienia Użytkownikowi możliwości dobrowolnego udziału w konferencjach organizowanych przez DND Project
 5. Dostęp do danych użytkowników mają wyznaczeni pracownicy DND Project odpowiedzialni za obsługę usługi Newslettera i realizacji konferencji będących przedmiotem działalności DND Project. 
 6. Dane osobowe użytkowników służące do wysyłki Newslettera i realizacji konferencji będą przechowywane do dnia rezygnacji z usług DND Project przez Użytkowników. Zakres przetwarzania danych (dotyczy wylacznie przetwarzania adresu e-mail) w oparciu o RODO Użytkowników Newslettera szczegółowo znajduje sie w zakładce: Obowiazek Informcyjny Rodo Newsletter DND Project
 7. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 9. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

§6
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. DND Project zapewnia rozwiązania informatyczne dostępne w systemie obsługi newslettera i konferencji służące do zgłaszania wypisu z list wysyłkowych newsletterów, kampanii marketingowych poprzez automatyczny system wypisu z newslettera Nieprawidłowości można zgłaszać również pod adresem poczty elektronicznej  biuro@dndproject.com.pl

§7
Zmiany polityki prywatności

 1. Zastrzegamy iż w przyszłości DND Project może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności,
 2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie http://www.dndproject.com.pl/polityka-prywatnosci2 
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni wiadomością wysłaną na podany przez nich w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej o każdorazowej zmianie polityki prywatności.
 4. Korzystanie z serwisu po dacie publikacji nowej wersji polityki prywatności jest równoznaczne z jego akceptacją.
 5. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność lub mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności lub ochronnych danych prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@dndproject.com.pl

Regulamin i Polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.dndproject.com.pl, www.fire-expo.pl, www.risk2018.pl

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl