SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA 2021 (Bezpłatna konferencja ON-LINE)
2
2
6
6
dni
0
0
4
4
godzin
3
3
7
7
minut
4
4
8
8
sekundy

Kongres Pożarnictwa STADION ENERGA GDAŃSK

Kongres Pożarnictwa STADION ENERGA GDAŃSK

 

Zapraszamy na wyjątkowy dzień z ochroną przeciwpożarową, a w nim nowe rozwiązania, nurtujące tematy i problemy, analiza błędów projektowych i wykonawczych na przykładach, zmiany w przepisach i ich interpretacja oraz pokazy, porady i konsultacje, spotkania z ekspertami przez cały dzień trwania konferencji


 
 
Najpiękniejszy Stadion w Polsce! Najbardziej doświadczeni "znawcy branży" ochrony przeciwpożarowej w jednym czasie i miejscu! Nie może Cię zabraknąć!   BEZPŁATNY UDZIAŁ poprzez REJESTRACJĘ!


 
Konferencja
KONGRES POŻARNICTWA 
FIRE EXPO GDAŃSK 2016
 
22 marca 2016
Sala ATOM CLUB
STADION ENERGA GDAŃSK
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, Gdańsk
BEZPŁATNY PARKING
 
RADA PROGRAMOWA
Goście Specjalni Konferencji
Eksperci i najbardziej doświadczeni „ludzie z branży” ochrony ppoż.
Wieloletnie doświadczenie poparte gruntownym przygotowaniem do wykonywanych zadań 
zapewniło im miejsce w gronie ekspertów.
 
 1. bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI - DYREKTOR CNBOP-PIB, CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  Państwowy Instytut Badawczy
 2. mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA - Z-CA Dyrektora ds. BADAŃ I ROZWOJU CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  Państwowy Instytut Badawczy) w osobie: 
 3. mgr Grzegorz BIERĆ - magister nauk prawnych, aktywny pracownik organów administracji architektoniczno - budowlanej 
 4. mł. bryg. mgr inż. Rafał MARASZ - Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Wydziału Prawa Administracyjnego
 5. bryg. mgr inż. Marek ZABROCKI – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, V-ce Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddziału Gdańskiego, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 6. mgr inż. Jacek KOSIOREK, KOMAX ( V-ce prezes PIRC - Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej) - Współautor Rozporządzenia budynkowego dotyczącego instalacji teletechnicznych w budynkach  wielorodzinnych oraz   rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013.
Zapraszamy na wyjątkowy dzień z ochroną przeciwpożarową,
a w nim nowe rozwiązania, nurtujące tematy i problemy, analiza błędów projektowych
i wykonawczych na przykładach, zmiany w przepisach i ich interpretacja
oraz pokazy, porady i konsultacje, spotkania z ekspertami 
przez cały dzień trwania konferencji
 

 
KONGRES GDAŃSK FIRE EXPO 
to konferencja na której
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!
 
BEZPIECZEŃSTWO
POŻAROWE I ENERGETYCZNE
OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH
Wyjątkowe miejsce, nurtujące tematy, uznani eksperci, przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż, 
projektanci, kierownicy budów,  architekci,przedsiębiorstwa budowlane,
koncerny energetyczne, deweloperzy, instalatorzy to zaledwie część gości konferencji.
 
WARSZTATY POŻAROWE
Jak szybko i bez problemów zaprojektować 
instalację sygnalizacji pożarowej?
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. 
Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności dostępnych urządzeń
 Uczestnictwo w spotkaniu potwierdzone zostanie Certyfikatem.

Strefa Wystawowa, Strefa Praktyka
Porady Ekspertów bezpośrednio na konferencji
 
 

 
DEBATA EKSPERCKA
Eksperci i praktycy,symulacje zdarzeń
na Uczestników konferencji
czeka m.in. PORADNIK PROJEKTANTA
cieszący się ogromnym zaintresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń
(PORADNIK WYŁĄCZNIE DLA OSÓB KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH)
 

 
AGENDA KONFERENCJI 
Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie konferencji dotyczyć będą:
 
Punkt Rejestracyjny czynny: 08.30-09.30
Oficjalne Rozpoczęcie konferencji: 09.40
Debata Ekspercka: 15.40
 
SESJA I  09.00-10.45
TEMATY W RAMACH SESJI
(DODATKOWO OPRÓCZ SESJI, COŁODZIENNE KONSULTACJE I POKAZY)
 1. Zabezpieczenia pożarowe konstrukcji: Możliwości zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej do 120 minut metodą cienko powłokową 
 2. Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
 3. Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych.
 4. Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe po zmianie przepisów w zabezpieczeniach budynków użyteczności publicznej 
 5. Gazowe systemy gaśnicze przeznaczone do ochrony kubatur od 0,25 do 2 m oparte na rurach z tworzyw sztucznych wypełnionych FE36 oraz FM200
 6. Systemy RIGIPS w obiektach o podwyższonych wymaganiach pożarowych - reakcja na ogień, odporność ogniową lekkiej obudowy z płyt warstwowych – wybrane zagadnienia
 7. Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów (badanie jakości powietrza-sterowanie wentylacją i rekuperacją, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające w kotłowniach, sterowanie wentylacją w garażach-detektory CO i LPG, monitoring serwerowi i akumlatorowni):
 • Czujniki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach
 • Garaże podziemne powyżej 10 miejsc postojowych
 • Zasady doboru i montażu detektorów garażowych
 • Jak nie należy wykonywać systemów detekcji LPG
 • Przykłady zastosowań
 • Akty prawne nakazujące stosowanie detekcji gazów
 • Kalibracja i kontrola systemów detekcji gazów wybuchowych
 • Właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie oraz potrzeby użytkowników
 • System sterowania wentylacją w garażach
 • Właściwy wybór miejsc instalowania detektorów
 • Prawidłowe wykonanie instalacji systemu
 • Prawidłowa, zgodna z instrukcją i zdrowym rozsądkiem eksploatacja systemu
Panel Ekspercki
Nowe zasady procedowania projektów budowlanych wymagających uzgodnienia pod względem ochrony ppoż
MODERATOR PANELU - EKSPERT: 
mgr Grzegorz BIERĆ - magister nauk prawnych, aktywny pracownik organów administracji architektoniczno - budowlanej 
 
11.40 - Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
11.40-12.00 - Przerwa na kawę
 
SESJA II  12.00- 13.20
TEMATY W RAMACH SESJI:
(DODATKOWO OPRÓCZ SESJI, COŁODZIENNE KONSULTACJE I POKAZY)
 1. Integrować czy nie integrować? Systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa.
 2. Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach podziemnych.
 3. Wytyczne do projektowania instalacji oddymiania strumieniowego parkingów podziemnych
 4. Obowiązki użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego. Przepisy prawa i rozwiązania techniczne.
 5. Kompletne systemy wytwarzania pary i wodoru dla przemysłu systemy pomiarowe dla ciepłownictwa wyposażenie służb bezpieczeństwa
 6. Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach podziemnych.
 7. Ogniochronna zaprawa cementowo-wermikulitowa do zabezpieczeń przeciwpożarowych o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych dla stref Ex i przemysłu
 8. Bezpieczeństow pożarowe w szpitalach i obiektach służby zdrowia - wybrane zagadnienia projektowe z zakresu oświetlenia awaryjnego
Panel Ekspercki
Kontrowersje i problemy z parametrami szerokości wyjść z budynku.
Problematyka odległosci stacji paliw od budynku
Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych w 3 lata od wejścia w życia rozporządzenia budynkowego.
 
MODERATORZY PANELU - EKSPERCI: 
mł. bryg. mgr inż. Rafał MARASZ - Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Wydziału Prawa Administracyjnego
mgr inż. Jacek KOSIOREK, KOMAX ( V-ce prezes PIRC - Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej) - Współautor Rozporządzenia budynkowego dotyczącego instalacji teletechnicznych w budynkach  wielorodzinnych oraz   rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013.
 
13.20 - Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
13.20-13.40- Przerwa na kawę
 
SESJA III  13.40-15.10
WARSZTATY POŻAROWE
Warsztaty:
Jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej?
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności dostępnych w produkowanych przez firmę urządzeniach. Otrzymać będzie można również wyjątkowy, cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń, PORADNIK PROJEKTANTA. Uczestnictwo w spotkaniu potwierdzone zostanie Certyfikatem.
 
Warsztaty:
Inteligentne systemy barier - mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej - SPECJALNIE DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU - PREZENTACJA NA MODELACH ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWEJ
 
15.10 - Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
15.10-15.20 - Przerwa na kawę
 
SESJA IV 14.35-15.30
Panel Ekspercki
Instalacje przeciwpożarowe Cz.1
Garaże - wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej Cz. 2
Problematyka związana z czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi w zakresie tzw. „odbiorów obiektów” z uwzględnieniem wymaganych dokumentów, najczęstszych błędów, braków i nieporozumień pomiędzy wykonawcami, inwestorami a organami Państwowej Straży Pożarnej Cz.1
 
MODERATOR PANELU - EKSPERT: 
bryg. mgr inż. Marek ZABROCKI – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, V-ce Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddziału Gdańskiego, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 
15.30 DEBATA EKSPERCKA
16.00 Oficjalne Zakończenie
 

 
Zgłoś udział i już dziś ZAREZERWUJ MIEJSCE!
UDZIAŁ W KONFERENCJI  JEST BEZPŁATNY
ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY PARKING
SPOTKANIE PROJEKTANTÓW, SPECJALISTÓW, PREWENTYSTÓW i PRAKTYKÓW
AKTUALNE NORMY, WYMOGI, ZMIANY W PRZEPISACH
 

 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia ONLINE - link poniżej

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 449 309, 797 649 010

(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
 
 
 
 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl