HOTELE, BIUROWCE, GALERIE HANDLOWE 2021 (Konferencja ON-LINE)
0
0
2
2
dni
0
0
7
7
godzin
4
4
8
8
minut
3
3
4
4
sekundy

ARCHITEKTURA HIGH-TECH na PGE Narodowym

ARCHITEKTURA HIGH-TECH (konstrukcje, instalacje przeciwpożarowe, energetyka) na PGE Narodowym w Warszawie | 5 kwietnia 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REZERWACJA BEZPŁATNYCH MIEJSC: ZAPISZ SIĘ


 
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
wraz z Instytutem Architektury i Urbanistyki
Politechniki Łódzkiej oraz DND Project
 
mają zaszczyt
zaprosić Państwa
 
5 kwietnia 2016 
na  PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Centrum Konferencyjne - SALA PARYŻ na Poziomie +2
Ściana Wschodnia - Brama nr 1 
 
na wyjątkową konferencję
dla PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW,
INSTALATORÓW, PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH
 i FACILITY MANAGERÓW
 
ARCHITEKTURA HIGH-TECH
poświęconą nowym trendom, innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom 
w projektowaniu nowoczesnych obiektów budowlanych
 
Ze specjalnym udziałem:
znanego łódzkiego Architekta
prof. dr hab. inż. arch. Marka PABICHA
Profesora Politechniki Łódzkiej 
Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
oraz
 
współautora wielu przepisów
przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych
dr inż. Dariusza RATAJCZAKA
a także
uznanej specjalistki w zakresie projektowania
wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych,
Doktor Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 
 

W programie nowe trendy w projektowaniu, prezentacje, pokazy 
aktualne wytyczne, przepisy, problemy na etapie uzgadniania projektów i odbiorów
Pod koniec konferencji przewidziana jest DEBATA EKSPERTÓW 
odnośnie problemów i wytycznych dla projektowania nowoczesnych 
obiektów opartych o zintegrowane systemy zarządzania budynkiem.
 

Specjalnie dla Uczestników omówimy również studium przypadku

najnowocześniejszego w Polsce laboratorium wentylacji pożarowej w Labfaktorze 

Wydziału WIPOS Politechniki Łódzkiej jako przełomu w problemach oddymiania atriów

oraz odpowiemy na pytanie czy BIM to Hi-Tech i co ma do tego ARCHICAD?

oraz jakie są trendy i wyzwania w projektowaniu, zabezpieczeniu

i zasilaniu nowoczesnych obiektów budowlanych

 

Weź udział - ZAREZERWUJ MIEJSCE!

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

08.30-09.00 - Rejestracja 
09.40 - Oficjalne Otwarcie Konferencji

PANELE EKSPERCKIE, PANELE TECHNICZNE

COŁODZIENNE KONSULTACJE I POKAZY podczas 4 sesji

 


AGENDA KONFERENCJI 
Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie konferencji dotyczyć będą:

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

 

SESJA I  09.40-11.20
TEMATY W RAMACH SESJI
(DODATKOWO OPRÓCZ SESJI, COŁODZIENNE KONSULTACJE I POKAZY)
 1. Wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy - urzadzenie gaśnicze jako element wystoju wnętrza
 2. Nowoczesne rozwiązania do poprawy współczynnika mocy, redukcji harmonicznych oraz symetrycznych obciążeń budynków
 3. Problemy infrastruktury technicznej współczesnych budynków
 4. Detekcja i wentylacja - zasady projektowania i najczęstsze błędów
 5. Fire Protection - przejścia, szczeliny i dylatacje w nowoczesnym budownictwie
 6. Door Protection - uszczelnienia drzwi i szyb
Panel Ekspercki
Architektura, technika, natura - o projektach i realizacjach budynków Politechniki Łódzkiej i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi - case study 
 
MODERATOR PANELU - EKSPERT: 
prof. dr hab. inż. arch. Marek PABICH - Profesor Politechniki Łódzkiej, Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 
11.20 - Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
11.20-11.40 - Przerwa na kawę
 
SESJA II  11.40- 13.20
TEMATY W RAMACH SESJI:
(DODATKOWO OPRÓCZ SESJI, COŁODZIENNE KONSULTACJE I POKAZY)
 1. Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach obiektów wysokościowych
 2. Obowiązki użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego. Przepisy prawa i rozwiązania techniczne
 3. Jak obiżyć koszty eksploatacji i zużycia energii w obiektach wysokich i wysokościowych
 4. Kamery termowizyjne w ochronie instalacji w nowoczesnych budynkach
 5. Uszczelnianie betonu, izolacja pozioma ścian i fundametów
 6. Zasilanie awaryjne a Zintegrowane Systemy Zarządzania Budynkiem BMS
 7. Nowoczesne rozwiązania zasilania gwarantowanego oraz chłodzenia - sprawne zarządzanie a infrastruktura informatyczna
Panel Ekspercki
Najnowocześniejsze w Polsce laboratorium wentylacji pożarowej w Labfaktorze wydziału WIPOS Politechniki Łódzkiej przełomem w problemach oddymiania atriów? - case study 
 
MODERATOR PANELU - EKSPERT: 
dr inż. Dorota BRZEZIŃSKA -  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
 
13.20 - Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
13.20-13.40- Przerwa na kawę
 
SESJA III  13.40-14.30
WARSZTATY: Czy BIM to Hi-Tech i co ma do tego ARCHICAD
 
SESJA IV 14.30-15.30
Panel Ekspercki
Zmiany w uzgodnieniu projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej
 
MODERATOR PANELU - EKSPERT: 
dr inż. Dariusz RATAJCZAK – Współautor wielu przepisów. Wykładowca przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W latach 1992-2007 Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”
 
15.30 DEBATA EKSPERCKA
16.00 Oficjalne Zakończenie
 

 
PATRONI
HONOROWI KONFERENCJI
 
     
 
Goście Specjalni Konferencji
Panele Eksperckie konferencji
poprowadzą Goście Specjalni:
 
EKSPERT
dr inż. Dariusz RATAJCZAK
 
Wykładowca przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W latach 1992-2007 Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”, współautor wielu przepisów 
 
EKSPERT
prof. dr hab. inż. arch. Marek PABICH
Profesor Politechniki Łódzkiej 
Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Instytut Architektury i Urbanistyki
Autor ok. 50 publikacji naukowych z zakresu sztuki i architektury, a także autor koncepcji funkcjonalno-przestrzennych m.in. MCSW w Radomiu, Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ w Łodzi. W 2005 roku otrzymał indywidualną nagrodę PAN za książkę O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu. Autor książki Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem. Autor licznych projektów architektonicznych, m.in. rozbudowy Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, nowego gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, budynku Centrum Usług Informatycznych koncernu BSH w Łodzi, nowych budynków Politechniki Łódzkiej - Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 
 
EKSPERT
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 
Specjalista w zakresie projektowania wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych, Doktor Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE. Prowadzi badania zwiazane z funkcjonowaniem różnych systemów wentylacyjnych w aspekcie skuteczności oddymiania i odprowadzania LPG
EKSPERT
bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI
Dyrektor CNBOP-BIP
 
EKSPERT
mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA 
Z-CA Dyrektora ds. BADAŃ I ROZWOJU 
CNBOP-PIB
 
 

W konferencji udział wezmą: Projektanci budowlani, Projektanci branżowi: instalacji sanitarnych (w tym hvacr), elektrycznych, pożarowych, niskoprądowych, SAP, DSO, KD/RCP/SSWIN, CCTV, LAN, BMS, AV, SUG, wod-kan, oświetleniowych itp., Kierownicy Projektów, Architekci i biura architektoniczne, Konsorcja budowlane, Inżynierowie i Kierownicy budów, Inżynierowie procesu, Kierownicy i Inżynierowie ds. projektów, Koordynatorzy Projektów, Liderzy pionów technicznych i serwisu, Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych, Kierownicy i mistrzowie działu utrzymania ruchu, Inżynierowie utrzymania ruchu, integratorzy, główni automatycy, automatycy, główni energetycy i energetycy, elektrycy, Planiści ds. inwestycji i rozwoju, Konstruktorzy, technolodzy, kosztorysanci, Prezesi Zarządu, Dyrektorzy, Dyrektorzy Pionów i Działów, Właściciele firm, Prezesi holdingów i koncernów, Instalatorzy, montażyści, konserwatorzy, Kierownicy i specjaliści ds. zakupów, Deweloperzy, Zarządcy Obiektów - Facility Management, firmy outsourcingowe, Przedstawiciele PSP i OSP, Rzeczoznawcy ds. ppoż, inspektorzy nadzoru i Inspektorzy ppoż i BHP, Przedsiębiorstwa budowlane generalnego wykonawstwa, Inwestorzy Instytucjonalni, Dyrektorzy i Zarządcy obiektów użyteczności publicznej  i obiektów komercyjnych

 

 
 
UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ:
 
- komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i z dostępem do prezentacji po konferencji
- wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków
- bezpłatny udział w konferencji, warsztatach, pokazach
- bezpłatne konsultacje z Ekspertami biorącymi udział w Radzie Programowej
- udział w DEBACIE EKSPERTÓW
- Imienny certyfikat Uczestnictwa podpisany przez przedstawciela Rady Programowej
- udział w konkursach i losowaniu nagród m.in. 2 tabletów
- wiedzę praktyczną
- możliwość porad/konsultacji projektów w trakcie trwania konferencji
- udział w pokazach i prezentacjach funkcjonowania systemów
- udział w panelu dyskusyjnym i zadawania pytań ekspertom
- dobrą kawę, poczęstunek, miłą atmosferę i czas na rozmowy kuluarowe
- BEZPŁATNY PARKING (przy stadionie)
 

 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia ONLINE dostęp 24/h
 

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 449 309, FAX. 22 678 73 28

(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
Do zobaczenia na PGE NARODOWY
 

 
 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl