KONGRES POŻARNICTWA (Bezpłatna konferencja ON-LINE)
1
1
1
1
dni
0
0
8
8
godzin
0
0
5
5
minut
3
3
4
4
sekundy

Konferencja|Szpitale 21.06.2016 Warszawa

Zapraszamy już w czerwcu SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE:

      

    

       

 

Już 21 czerwca 2016 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Medycznej Polskiej Akademii Nauk  odbędzie się kolejna z cyklu konferencja poświęcona SZPITALOM I OBIEKTOM SŁUŻBY ZDROWIA. Poruszymy w jednym czasie i miejscu szereg zagadnień związanych z  problemami współczesnej służby zdrowia.

 

 SZPITALE i OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

21 czerwca 2016 WARSZAWA

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

ZGŁOŚ UDZIAŁ - REJESTRACJA

 

Program konferencji obejmuje 4 panele tematyczne:

 • PION TECHNICZNY – PROJEKTOWANIE I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 • PION MEDYCZNY –  TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE 
 • PION TECHNICZNY – BUDOWNICTWO MODUŁOWE, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE, FINANSOWANIE I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH
 • PION TECHNICZNO-NAUKOWY – EWAKUACJA, STREFY DLA BUDYNKÓW ŚREDNICH I WYSOKICH – ZMIANY W PRZEPISACH

 Podczas konferencji odpowiemy m.in. na pytanie:

1.     Jak projektować i prowadzić inwestycje w ochronie zdrowia?

2.     Jak istotne jest skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną na sprawne działanie pionów medycznych i niemedycznych

3.   Jakie zmiany dla ochrony zdrowia niesie rok 2016? Czego potrzebuje współczesny szpital? Jakie instrumenty niezbędne są aby zwiększyć rentowność i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i sprawną obsługę pacjenta

4.     Jak błędy projektowe, montażowe i niewłaściwa eksploatacja wpływają na funkcjonowanie szpitala, placówki medycznej i aparatury oraz jakie niosą za sobą zagrożenia. 

5.     Jak zaoszczędzić i jaki finansować inwestycje szpitalne.  

6.     Jakie obowiązki ciążą na Dyrektorach Szpitali i Kierownikach Działów Technicznych

7.     Jakie zmiany w przepisach czekają zarządców obiektów szpitalnych i placówek medycznych

8.     Technologia medyczna – wybrane aspekty 

9.     Zasady prowadzenia nadzoru nad stanem technicznym urządzeń i instalacji w obiektach szpitalnych i użyteczności publicznej

10.   Istotne zmiany dla szpitali w kontekście lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokazy rozwiązań przygotowane przez Patronów Technologicznych konferencji

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY PONIŻEJ

 

Warunki udziału w konferencji: Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora: REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja poprzez formularz tradycyjny (FORMULARZ) i przesłanie faxem pod nr 22 678 73 28 lub zarejestrować się telefonicznie pod nr 22 678 58 25

Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe i poczęstunek, dostęp do prezentacji

 

Wśród Uczestników rozlosujemy m.in.

 • Błędy medyczne - odpowiedzialność prawna lekarza i placówki medycznej. Jak uniknąć kosztownych pułapek + CD z wzorami dokumentów - wydanie II
 • Płyta CD - Wzory dokumentów dla zarządzających placówką medyczną 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminów, formularzy
 • Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania – normy ISO i standardy akredytacyjne z płytą CD
 • Ocena ryzyka zawodowego - stan prawny marzec 2016
 • Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia
 • Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia
 • Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja
 • Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja
 • Norma SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

 

PROGRAM WYDARZENIA:

 SZCZEGÓŁY KONFERENCJI:
od godz. 8.30 – Rejestracja Uczestników
09.30 – Otwarcie Konferencji


PION TECHNICZNY – PROJEKTOWANIE I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
PATRON TECHNOLOGICZNY SESJI: Schneider Electric Polska Sp. z o.o, HELITECH Sp. zo.o.

09.00-11.25 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 • Projektowanie obiektów służby zdrowia z uwzględnieniem sal operacyjnych – nowa odsłona ARCHICAD
 • Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych w służbie zdrowia
 • Nowoczesne Rozwiązania Zasilania Gwarantowanego oraz Chłodzenia Precyzyjnego dla Służby Zdrowia
 • Doposażenie zasilacza UPS – na co zwrócić uwagę?
 • Obowiązki użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego w obiektach służby zdrowia. Przepisy prawa i rozwiązania techniczne
 • Bezpieczna sygnalizacja w obiektach służby zdrowia

11.25-11.40 – Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

 

PION MEDYCZNY –  TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE
PATRON TECHNOLOGICZNY SESJIKONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz Spółka JawnaPhilips Lighting Poland sp. z.o.o., 

11.40-13.15 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 • Technologia medyczna – wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach
 • Aspekty higieniczne oraz energooszczędność rozwiązań nawilżania powietrza CAREL
 • Wyposażenia sal chorych, sal OIOM, sal operacyjnych: system integracji sal operacyjnych, system przywoławczy, system szynowo-panelowy
 • Nowoczesne rozwiązania armatury sanitarnej do zakładów opieki zdrowotnej
 • Dezynfekcja w szpitalu
 • Oświetlenie LED – światło , zdrowie i dobre samopoczucie
 • Wpływ jakości energii elektrycznej na prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i aparatury medycznej

 

13.15-13.35 – Przerwa na kawę – poczęstunek/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

 

PION TECHNICZNY – BUDOWNICTWO MODUŁOWE, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE, FINANSOWANIE I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH

PATRON TECHNOLOGICZNY SESJI: SIEMENS Sp. z o.o., 

 

13.35-15.05 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 • Specjalistyczne budownictwo modułowe – krótki czas realizacji bez utraty jakości!
 • Oprawy specjalne w szpitalach i obiektach służby zdrowia
 • Dotacje - Pozyskiwanie dotacji z UE
 • Modernizacja obiektów szpitalnych w oparciu o dedykowane rozwiązania techniczne z wykorzystaniem modeli finansowania

 

14.55 -15.05 – Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

 

PION TECHNICZNO-NAUKOWY: EWAKUACJA, STREFY DLA BUDYNKÓW ŚREDNICH I WYSOKICH – ZMIANY W PRZEPISACH
PATRON SESJI: POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

15.05-16.00 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowisk wyniesionych dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budynkach średniowysokich i wysokich. Podstawy prawne i wytyczne do projektowania – Prelegent – bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • Ewakuacja z wykorzystaniem wentylacji pożarowej w szpitalu wielokondygnacyjnym – zasady projektowania na przykładzie studium przypadku.  Prelegent: dr inż. Dorota BRZEZIŃSKA –  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

16.00- 16.15 –  Panel dyskusyjny. Rozdanie Certyfikatów. Oficjalne zakończenie

 

DODATKOWO W PROGRAMIE – konsultacje z zakresu
• Drzwi specjalistyczne medyczne oraz wyposażenie ze stali kwasoodpornej dla placówek medycznych w tym m.in. meble medyczne, myjnie chirurgiczne

•  Odwodnienia i odprowadzanie ścieków medycznych i nie medycznych a wpływ na funkcjonowanie szpitali

•  Urządzenia pomocy wzrokowej dla służb utrzymania lotniska

•  Zintegrowane kompletne systemy urządzeń instalacji gazów medycznych przystosowane do systemu BMS

•  Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia

Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów w obiektach służby zdrowia

 

Dla kogo? Zapraszamy

 • projektantów, architektów, instalatorów, deweloperów, rzeczoznawców ds. ppoż
 • kadrę menedżerską placówek i obiektów służby zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu aparatury i nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakup aparatury specjalistycznej, kierowników działów zamówień,
 • Kierowników Działów planowania, nadzoru i koordynacji prac związanych z rozbudową i eksploatacją obiektów i infrastruktury
 • piony techniczne
 • dyrektorzy i kierownicy działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, utrzymanie sieci
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie działów administracyjnych służby zdrowia oraz odpowiedzialnych za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów w tym pożarowych
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych
 • dyrektorów Szpitali, kadrę zarządzającą Podmiotami Leczniczymi
 • właścicieli prywatnych Centrów Medycznych, zarządy spółek medycznych
 • lekarzy i ordynatorów, pielęgniarzy naczelnych,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, specjalistów ds. ochrony danych osobowych
 • Blok Operacyjny, Pogotowie Ratunkowe
 • kierowników działów: IT, Jakości, RUM, Organizacji i Nadzoru, Księgowości i Kadr, Finansów, Marketingu

ZGŁOŚ UDZIAŁ - REJESTRACJA

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl