Konferencja PARKINGI | WARSZAWA 2019
0
0
9
9
dni
1
1
3
3
godzin
5
5
1
1
minut
3
3
3
3
sekundy

Kongres Pożarnictwa w Katowicach - FIRE KATOWICE 2019

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego. Nowości i konfrontacja przepisów z praktyką podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE Katowice 2019

Już 18 kwietnia zapraszamy na Kongres Pożarnictwa FIRE KATOWICE 2019.  To wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, generalnych wykonawców inwestycji i prewentystów zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencja odbędzie się w Katowicach w Hotelu Novotel Katowice Centrum**** samym Centrum Katowic, przy ul. Al. Roździeńskiego 16.

Na uczestników konferencji czeka bogaty blok poświęcony biernej ochronie przeciwpożarowej, detekcji i sygnalizacji pożarowej, nowościom w zakresie projektowania planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż, bezpiecznych rozwiązań dla elewacji i fasad budynków wysokich,długotrwałej i bezpiecznej ochrony termicznej izolacją przed ogniem i wodą, wytycznych projektowania i wykonania obiektów budowlanych jako kluczowego czynnika zapobiegającego pożarom. Swój punkt widzenia przedstawią projektanci, generalni wykonawcy oraz rzeczoznawcy od zabezpieczeń ppoż.

Co nowego?

Na szczególną uwagę zasługują nowe zagadnienia w programie katowickiego kongresu z obszaru problematyki z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach i sposobów na ich rozwiązanie w szczególności z zastosowaniem systemów bazujących na wełnie skalnej, rozwiązań dla elewacji i fasad budynków wysokich, metod poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych czy sterowania stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale pożarowe. Wśród nowości zobaczyć będzie można system FOAMGLAS – będący odpowiedzią na długotrwałą, bezpieczną izolację i ochronę termiczną przed wodą i ogniem. Po raz pierwszy mogli go przetestować uczestnicy kongresu we Wrocławiu. Jest to innowacyjna technologia pozwalająca zoptymalizować koszty i czas w procesie projektowania i wykonania obiektów. Eliminuje m.in. mostki termiczne na połączeniach konstrukcji ścian z płytami, ścianami fundamentowymi, stropami jako termoizolacja ścian od wewnątrz w budynkach wysokich, galeriach handlowych oraz obiektach objętych specjalnym nadzorem konserwatorskim.

Konfrontacja przepisów przeciwpożarowych z praktyką na budowach

Wśród wiodących tematów na wyróżnienie zasługują przygotowane przez Radę Programową – Panele Eksperckie w zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego i ich wpływie na projektowanie i realizację zapisów w praktyce, przygotowane przez  mgr inż. Monikę Hyjek - Absolwentkę Politechniki Wrocławskiej, Członka SITP oraz Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów” Stowarzyszenia DAFA oraz mgr inż. Małgorzatę Sawczuk, Projektanta i Wykładowcę Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych.

Certyfikowane Warsztaty, po wiedzę i praktykę na kongres 

Na praktyków czeka bogaty program wykładów, w tym warsztatów przygotowanych firmę Polon Alfa na temat realizacji scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000. 

Główny Patron Honorowy

 

Patron Merytoryczny

 

Główny Patron Medialny

 

 
 
 

Rada Merytoryczna

mgr inż. Monika Hyjek 

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Członek SITP oraz Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów” Stowarzyszenia DAFA. 

Referat ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w odniesieniu do Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, które załączmy. Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu. W pierwszym kroku należy określić właściwe wymagania prawne i normowe dla przekrycia oraz konstrukcji dachu. Kolejnym etapem jest rozwiązanie detali połączeń elementów budowlanych w newralgicznych miejscach, takich jak styk ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany zewnętrznej z dachem itp. Poprawny projekt i wykonanie zgodne ze sztuką budowlaną zapewnia spełnienie przepisów prawa oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiona zawartość Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” pod kątem ich stosowania w codziennej praktyce, określania wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców

 

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Projektant i Wykładowca Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych 

 

 Patroni Medialni

 

 
 
 
 
 

  

  

POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 08.00– Rejestracja Uczestników

09.00 – Otwarcie Konferencji

 

PANEL I

Problemy z projektowaniem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach i sposoby na ich rozwiązanie 

09.00 – Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji - Prelegent: Z. Kęsy, A. Białas

09.30 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Termoizolacja szkłem komórkowym Foamglas.  Kiedy ogień i toksyczne opary nie mają szans. Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która przetrwa oba żywioły… i ogień i wodę? – Prelegent: Ł.Barcz, Z.Woźnicki

  • odpowiednie projektowanie i wykonanie obiektów jako kluczowy czynnik zapobiegający pożarom,
  • bezpieczne rozwiązania dla elewacji i fasad budynków wysokich,
  • jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
  • izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko

09.50 – Dobór odpowiednich systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych do  ochrony instalacji kablowych i rurowych na przykładzie realizacji prac na wybranych obiektach - Prelegent: J.Kot 

10.10 – PANEL EKSPERCKI: Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich - Prelegent: mgr inż. Monika Hyjek - Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Członek SITP oraz Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów” Stowarzyszenia DAFA

10.45 – Niepalna izolacja w obudowach hal stalowych Prelegent: D.Drozdowicz

11.05 – Problemy z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach i sposoby na ich rozwiązanie - Prelegent: A.Biłek

 

11.20-11.40  Przerwa na kawę

Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

 

 

PANEL II

Instalacje przeciwpożarowe - dostępne rozwiązania oraz przykłady prawidłowej realizacji.

Projektowanie i sterowanie automatycznymi urządzeniami gaśniczymi 

11.40 – Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500- Prelegent: M.Radoszewski

11.55 – Detektory gazów wybuchowych w ochronie przeciwpożarowej (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, monitoring gazowych promienników podczerwieni, monitoring akumulatorowni) – Prelegent: K.Chmielewski

12.25 – ZUP-230V – pierwszy na rynku, certyfikowany zasilacz z gwarantowanym wyjściem 230Vac. Funkcjonalność i przykłady zastosowania - Prelegent: A. Orzeł

  • Konsultacje na temat urządzeń współpracujących z zasilaczami ZUP-230V
  • Doradztwo w zakresie zastosowania zasilacza zgodnie z wymaganiami norm

12.40 – Zasady projektowania i montażu kabli i przewodów do instalacji przeciwpożarowych w oparciu o wymagania CPR (Krajowa Deklaracja Właściwości Uzytkowych (KDWU) – Prelegent: D.Ziółkowski

12.55 – Różne metody poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych – Prelegent: A.Niemczykowska

13.05 – PANEL EKSPERCKI: Wytyczne projektowania instalacji tryskaczowych w oparciu o zapisy PN-EN 12845:2015, NFPA-13:2016, VdS CEA 4001:2014 - Prelegent: mgr inż. Małgorzata Sawczuk, Projektant i Wykładowca Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych

 

 13.35-13.50 Przerwa na kawę

Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

 

 

PANEL III

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego

Konfrontacja przepisów z praktyką 

13.50 – Wielogazowe stacjonarne systemy detekcji CO,LPG,NO2. w garażach i parkingach zamkniętych – Prelegent: M.Kwiatkowska

14.05 – Nowej generacji zabezpieczenia odgromowe do 800kA   Prelegent: A.Krawiec

14.20– Kontrolowanie i gaszenie pożarów w budynkach. Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi  Prelegent: A.Krawiec

14.30 – PANEL EKSPERCKI: Podejście systemowe do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym poprzez współpracę urządzenia tryskaczowego i systemu oddymiania w aspekcie obowiązujących standardów i wymagań prawnych - Prelegent: mgr inż. Małgorzata Sawczuk, Projektant i Wykładowca Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych

 

PANEL IV

Warsztaty Automatyki i Sygnalizacji Pożarowej POLON-ALFA

"Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"

15.15 – Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000 Prelegent: M.Barnat

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny

 

16.00 – Zakończenie konferencji 

Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa. Rozlosowanie książek D.Brzezińskiej i urządzeń wielofunkcyjnych 

 *Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji  i zmian programu

STREFA UCZESTNIKA PREMIUM 

PÓŁROCZNA BEZPŁATNA PRENUMERATA MAGAZYNU "BUILDER"

 

STREFA TESTÓW I KONSULTACJI

W Strefie Testów Fire pokaz rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego

 

 

 

Partnerzy Strefy FIRE

 

Strefa Konsultacji PREMIUM:

 

Konsultacja możliwości i rozwiązań projektowych z użyciem Szkła Komórkowego Foamglas, jako długowiecznej izolacji termicznej dla dachów, elewacji, fasad, konstrukcji podziemnych, dachów użytkowych, wnętrz budynków (zabytkowych czy loftowych) i innych,

 

Strefa Konsultacji PREMIUM:

 

Konsultacje na temat urządzeń współpracujących z zasilaczami ZUP-230V
Doradztwo w zakresie zastosowania zasilacza zgodnie z wymaganiami norm

 Strefa Konsultacji PREMIUM:

,,WATER E-MOTION” - domu, biurze, w pracy, wszędzie tam, gdzie woda przepływa, jest ogrzewana lub chłodzona – tam można znaleźć produkty Giacomini. Światowy Lider produkcji elementów i kompleksowych systemów, wykorzystujących wodę do klimatyzacji, ogrzewania, w układach przeciwpożarowych oraz wody użytkowej (zarządzanie i przetwarzanie)

 

 Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE objęte rezerwacją miejsc.

Jak wziąć udział w konferencji ?

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Udział w konferencji jest dobrowolny
 

DO POBRANIA TERAZ - Najnowsze wydanie:

 
 
 
Kontakt z Biurem Organizatora:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.Udział w konferencji jest dobrowolny 
 
 

 

 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu HALE PRZEMYSŁOWE i MAGAZYNY E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl