Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | 2019
3
3
6
6
dni
0
0
0
0
godzin
0
0
0
0
minut
4
4
2
2
sekundy

Konferencja SZPITALE | 2019 - Jak projektować szpitale by aby nie narażać pacjentów na niebezpieczeństwo!

16 maja br. w Warszawie, odbędzie się kolejna z cyklu konferencja poświęcona szpitalom i obiektom służby zdrowia. Poruszymy temat jak wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu ochrony zdrowia poprzez stosowanie antypoślizgowych wykładzin spełniających wymogi klas R10 do R12 - na powierzchniach suchych i mokrych. Na pewno wszczęta zostanie dyskusja o technologii medycznej oraz zasad prowadzenia nadzoru nad stanem technicznym urządzeń i instalacji w obiektach szpitalnych i użyteczności publicznej i co ważne – jak ogrzewać i chłodzić obiekty szpitalne i medyczne poprzez wodne promienniki sufitowe.

 

16 maja 2019 - Warszawa

Sangate Airport Hotel 

ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa

w godz. 09.00-13.00

http://www.sangate-hotel.pl/

Sala konferencyjna: GRANAT na parterze

 

 zasięg wydarzenia: MAKROREGION

w godz. 09.00-13.00, rejestracja od 08.00

BEZPŁATNY WSTĘP

Jakie zmiany dla ochrony zdrowia niesie rok 2019? Czego potrzebuje współczesny szpital? Jakie instrumenty niezbędne są, aby zwiększyć rentowność i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i sprawną obsługę pacjenta. Na te wszystkie pytania odpowiedzą nasi eksperci podczas konferencji. Spotkaniu towarzyszyć będą punkty konsultacyjne i pokazy rozwiązań dla obiektów ochrony zdrowia przygotowane przez Patronów Technologicznych konferencji.

Wydarzenie jest zaadresowane do:

 • architektów i projektantów (w tym projektantów wnętrz użyteczności publicznej),
 • dyrektorów szpitali i managerów placówek medycznych,
 • dyrektorów i kierowników ds. technicznych i eksploatacyjnych,
 • działów p.poż i bhp,
 • deweloperów i konsorcjum budowlanych,
 • kierowników działów utrzymania i zakupu aparatury medycznej,
 • dyrektorów ds. administracyjnych i ekonomicznych,
 • kierowników działów zamówień publicznych,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawicieli lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • wydziałów kontrolno-rozpoznawczych,
 • instalatorów i integratorów systemów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym obiektów ochrony zdrowia.

 

RADA MERYTORYCZNA

arch. KRZYSZTOF GORGOŃ

Właściciel GORGOŃ Biuro Architektoniczne, członek SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów

Członek SARP (w latach 20032009 Sekretarz Zarządu; 20092012 Prezes Zarządu katowickiego oddziału SARP, członek ZKSK przy Zarządzie Głównym SARP), członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W 1982 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w roku 1990 ukończył studia podyplomowe z projektowania szpitalnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pod kierunkiem prof. Ryszarda Jachowicza. W latach 1994-1996 był dyrektorem Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach. W latach od 2000 do 2007 pracował jako wykładowca w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor projektów modernizacji, rozbudowy i budowy ponad 20 szpitali na terenie Polski (m. in. Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Bytom).

PANEL EKSPERCKI 

w ramach Panelu "Projektowanie Szpitali"

Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala

Jak projektować szpitale by nie narażać pacjentów na niebezpieczeństwo?

 • Rozbudowa, jako metoda modernizacji szpitala na przykładach wybranych projektów szpitali m.in. bloku operacyjnego na 6 sal i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej na 12 stanowisk 
 • Kategorie modernizacji szpitala w odniesieniu do prawa budowlanego: przebudowa, nadbudowa, rozbudowa.
 • Proces projektowania - wybór: architekt czy ścieżka zaprojektuj-wybuduj (wady, zalety, koszty)
 • Etapy procesu inwestycyjnego, a  relacje pomiędzy jego uczestnikami (różnice w interpretacji: architekt, rzeczoznawca ppoż a odbiory sanepid - jak uniknąć błędów)
 • Przykłady modernizacji szpitali z rozbudową ich kubatur:
- Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu (realizacja 2014)
- rozbudowa szpitala miejskiego w Sosnowcu (realizacja 2018),
- rozbudowa zabytkowego szpitala miejskiego w Chorzowie (realizacja 2019)
 
-  Wnioski końcowe

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką projektowania obiektów szpitalnych w aspekcie rozbudowy i rozwoju już istniejących obiektów oraz przedstawienie rozwiązań współczesnego szpitala na przykładzie własnych realizacji z ostatnich lat

 •  

  mgr inż. NIKON GAWRYLUK

  Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych

  Absolwent wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie specjalista ds. aplikacji ppoż. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych. Autor publikacji w czasopiśmie naukowym Rynek Instalacyjny, na co dzień odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów, certyfikację  i rozwój działu ds. aplikacji ppoż

   

  PANEL EKSPERCKI cz. I
  w ramach Panelu "Bezpieczeństwo i Infrastruktura Techniczna Szpitali"

  Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych
  • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
  • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
  • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
  • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA

  PANEL EKSPERCKI cz.II
  Pompy pożarowe, różnice NFPA, VdS, PN, zakresy stosowania i podstawowe różnice doboru

  • Ogólna zasada stosowania standardów ppoż. Teoria a praktyka
  • Typy pomp dopuszczalne w danych standardach, pompy specyficzne dla danych standardów
  • Charakterystyki pomp według określonych standardów, wartości charakterystyczne.
  • Dobór pomp pożarowych według omawianych standardów, na przykładzie.

   

  PATRONI MEDIALNI

   

   
   
    

    

    

  POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

   08.00– Rejestracja Uczestników

  09.00 – Otwarcie Konferencji

   

  PANEL I

  PANEL MEDYCZNY - PROJEKTOWANIE SZPITALI

   

  09.00 – Studium designu sal pacjentów – Prelegent: D.Czyczyro
  09.15 – Wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu ochrony zdrowia poprzez stosowanie antypoślizgowych wykładzin spełniających wymogi klas R10 do R12- na powierzchniach suchych i mokrych – Prelegent: A.Kubica
  09.30 – Ogrzewanie i chłodzenie obiektów szpitalnych i medycznych poprzez wodne promienniki sufitowe  – Prelegent: A.Świętochowski
  09.45– Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która w strukturze jednego materiału łączy wiele cech niezbędnych przy bezpiecznym projektowaniu obiektów szpitalnych – Prelegent: Ł.Barcz
  • - odpowiednie projektowanie i bezpieczne rozwiązania dla obiektów użyteczności publicznej
  • - izolacja termiczna szkłem komórkowym od wewnątrz: (bezpieczna, higieniczna, biologicznie i chemicznie obojętna, możliwa również we wnętrzach o podwyższonej wilgotności i zarazem bezpieczna pożarowo w przypadku dróg ewakuacyjnych)
  • - jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie fasady i elewacje, bez obawy o mostki termiczne 
  • - jak izolować termicznie dachy, stropy parkingowe i lądowiska, bez obawy o fizyczną deformację materiału termoizolacyjnego?
  10.05 – Nowoczesne metody współpracy z architektem przy projektowaniu podłóg obiektowych - Studium Przypadku - S.Maciejak
  10.20 –PANEL EKSPERTA: Jak projektować szpitale by aby nie narażać pacjentów na niebezpieczeństwo? Metody modernizacji szpitala na przykładach wybranych projektów szpitali – Prelegent: arch. KRZYSZTOF GORGOŃ, GORGOŃ Biuro Architektoniczne, członek SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
  • Rozbudowa, jako metoda modernizacji szpitala na przykładach wybranych projektów szpitali m.in. bloku operacyjnego na 6 sal i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej na 12 stanowisk 
  • Kategorie modernizacji szpitala w odniesieniu do prawa budowlanego: przebudowa, nadbudowa, rozbudowa.
  • Proces projektowania - wybór: architekt czy ścieżka zaprojektuj-wybuduj (wady, zalety, koszty)
  • Etapy procesu inwestycyjnego, a  relacje pomiędzy jego uczestnikami (różnice w interpretacji: architekt, rzeczoznawca ppoż a odbiory sanepid - jak uniknąć błędów)
  • Przykłady modernizacji szpitali z rozbudową ich kubatur:

  - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu (realizacja 2014)

   

  11.00-11.20 Przerwa na kawę
  Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi
   
  PANEL II
  BEZPIECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SZPITALI
  OBOWIĄZKI DYREKTORA SZPITALA I ZARZĄDCY BUDYNKU
   
  11.20– PANEL EKSPERTA: Rozbudowa, jako metoda modernizacji szpitala na przykładach wybranych projektów szpitali – Prelegent: arch. KRZYSZTOF GORGOŃ, GORGOŃ Biuro Architektoniczne, członek SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
  - rozbudowa szpitala miejskiego w Sosnowcu (realizacja 2018),
  - rozbudowa zabytkowego szpitala miejskiego w Chorzowie (realizacja 2019)
  12.10 – Oświetlenie LED w szpitalach, gabinetach i przychodniach. Normy, praktyka i odbiory  – Prelegent: M.Kopecki
  12.20–PANEL EKSPERTA: Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych w obiektach szpitalnych  Prelegent: mgr inż. NIKON GAWRYLUK, Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych
  • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
  • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
  • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
  • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA
   
  13.30-13.50 Przerwa na kawę
  Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi
   
  13.50 – PANEL EKSPERTA: Pompy pożarowe, różnice NFPA, VdS, PN, zakresy stosowania i podstawowe różnice doboru – Prelegent: mgr inż. NIKON GAWRYLUK, Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych
  •     Ogólna zasada stosowania standardów ppoż. Teoria a praktyka
  •     Typy pomp dopuszczalne w danych standardach, pompy specyficzne dla danych standardów
  •     Charakterystyki pomp według określonych standardów, wartości charakterystyczne.
  •     Dobór pomp pożarowych według omawianych standardów, na przykładzie.
 •  
 •  
   
  14.30– Zakończenie konferencji

   

  Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa. Rozlosowanie NAGRÓD

   

   

   

  STREFA KONSULTANTÓW

  Partnerzy Strefy

    

  JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
  REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
  

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl