Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | 2019
3
3
6
6
dni
0
0
0
0
godzin
0
0
0
0
minut
0
0
4
4
sekundy

Kongres Pożarnictwa w Krakowie - 23 maja 2019

Już 23 maja zapraszamy na Kongres Pożarnictwa FIRE KRAKÓW 2019.  To wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, generalnych wykonawców inwestycji i prewentystów zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2019 (czwartek) w Hotelu GALAXY **** na krakowskim Kazimierzu przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie.

Na swój wykład zaprasza uznany, niezależny ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego; dr inż. Dariusz Ratajczak współautor przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych, wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przedmiotu "Bezpieczeństwo pożarowe budynków" a także w latach 1992-2007 Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tematy jakie zaprezentuje przed liczną publicznością będą dotyczyć Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków Biurowych w tym: zasad zapewniania bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków biurowych i ekipom ratowniczym, różnic w wymaganiach warunków technicznych dla budynków biurowych i wymaganiach Prawa budowlanego, konieczności dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów, scenariuszów w zakresie ewakuacji, zmian warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmian sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje czy projektowanych zmian w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i rozwiązań zamiennych przy odstępstwach od przepisów. Wśród paneli ekspertów omówione przez eksperta grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych i systemów tryskaczowych zostaną wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego dla projektowania pompowni przeciwpożarowych.

Dodatkowo nasi wystawcy wygłoszą prelekcję na temat poniższych zagadnień:

1.       Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500

2.       Współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i systemu sygnalizacji pożarowej

3.       Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Możliwości techniczne , dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji

4.       Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych. Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Uzytkowych (KDWU)

5.       Odpowiednie projektowanie i wykonanie obiektów jako kluczowy czynnik zapobiegający pożarom

6.       Bezpieczne rozwiązania dla elewacji i fasad budynków wysokich

7.       Jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?

8.       Izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko

9.       Różne metody poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych

10.   Bezpieczeństwo pożarowe budynków z zastosowaniem systemów bazujących na wełnie skalnej

11.   Wielogazowe stacjonarne systemy detekcji CO,LPG,NO2…. w garażach i parkingach zamkniętych

12.   Projektowanie planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż

13.   Płyty warstwowe jako obudowa budynków halowych. Płyty z certyfikatem FM Global

Na koniec konferencji odbędą się Warsztaty Pożarowe - Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000. Będzie możliwość zdobycia wiedzy, uzyskania niezbędnych materiałów w formie drukowanej a także elektronicznej, nawiązania nowych kontaktów z profesjonalistami w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

Gwarantujemy zdobycie szerokiej wiedzy, miłą atmosferę i dobrą kawę! A to wszystko tylko u nas BEZPŁATNIE. Zapraszamy i zachęcamy do rejestracji.

PATRONI MEDIALNI

 

 

 
 
  

  

  

 

  

RADA MERYTORYCZNA

GŁÓWNY EKSPERT KONGRESU

dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK

Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i techniczno-budowlanych

Wieloletni wykładowca przedmiotu „Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” SNB

PANEL EKSPERCKI
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW BIUROWYCH
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków biurowych i ekipom ratowniczym
 • różnice w wymaganiach warunków technicznych dla budynków biurowych i wymaganiach Prawa budowlanego
 • konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów, scenariusze w zakresie ewakuacji
 • zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
 • projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • rozwiązania zamienne przy odstępstwach od przepisów

   

mgr inż. GNIEWOSZ SIEMIĄTKOWSKI

Aktywny ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska SGGW. Od początku kariery związany z doradztwem technicznym i szkoleniami. Obecnie kierownik ds. aplikacji ppoż. odpowiedzialny za projektowanie i rozwój produktów służących ochronie przeciwpożarowej na rynku Polskim. Aktywny uczestnik w międzynarodowej grupie ekspertów ds. produktów i aplikacji w technice budowlanej, reprezentant grupy w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych.

PANEL EKSPERCKI
  Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego
 • ·        Wymagania prawne wynikające z rozporządzeń i warunków technicznych (opomiarowanie, wydzielenie stref, zasilanie w energię)
 • ·        Wymagania normatywne wobec pompowni wynikające z PN-EN 12845 i ich zastosowanie w praktyce.
 • ·        Wymagania prawne wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych – zaostrzanie wymagań od 1 Lipca 2019.
 • ·        Różnice pomiędzy wprowadzaniem do obrotu komponentów, a zestawów.
 • ·        Porównanie lokalnych wymagań do europejskich wobec tych samych komponentów

PANEL I

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Problemy z projektowaniem i sposoby na ich rozwiązanie 

09.00 – Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji - Prelegent: Z. Kęsy, A. Białas

09.30 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Termoizolacja szkłem komórkowym Foamglas.  Kiedy ogień i toksyczne opary nie mają szans. Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która przetrwa oba żywioły… i ogień i wodę? – Prelegent: Ł.Barcz, Z.Woźnicki

 • odpowiednie projektowanie i wykonanie obiektów jako kluczowy czynnik zapobiegający pożarom,
 • bezpieczne rozwiązania dla elewacji i fasad budynków wysokich,
 • jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
 • izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko

09.50 – Płyty warstwowe jako obudowa budynków halowych. Płyty z certyfikatem FM Global -  Prelegent: A.Krześniak  

10.05 – Bezpieczeństwo pożarowe budynków z zastosowaniem systemów bazujących na wełnie skalnej -  Prelegent: A.Taradyś

10.25 – Projektowanie planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż    Prelegent: K.Klimowicz

10.35 – Różne metody poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych – Prelegent: A.Niemczykowska

 

10.45-11.10  Przerwa na kawę

Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

 

PANEL II

Integracja i współdziałanie systemów bezpieczeństwa

Instalacje przeciwpożarowe - dostępne rozwiązania oraz przykłady prawidłowej realizacji.

11.10 – Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500- Prelegent: M.Radoszewski

11.25 – ZUP-230V – pierwszy na rynku, certyfikowany zasilacz z gwarantowanym wyjściem 230Vac. Funkcjonalność i przykłady zastosowania - Prelegent: A. Orzeł

 • Konsultacje na temat urządzeń współpracujących z zasilaczami ZUP-230V
 • Doradztwo w zakresie zastosowania zasilacza zgodnie z wymaganiami norm

12.40 – Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych Prelegent: M.Kwiatkowski

12.55 – Zespoły kablowe do przewodów i kabli z podtrzymaniem funkcji E30/E90 wg. DIN 4102-12. Systemy normatywne i ponadnormatywne zgodne z aktualnym stanem prawnym w Polsce  – Prelegent: P.Głogowski

13.05 – Współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i systemu sygnalizacji pożarowej   – Prelegent: A.Kalicki

 13.25-13.45 Przerwa na kawę

Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi 

 

PANEL III

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego

Konfrontacja przepisów z praktyką 

13.45 – Wielogazowe stacjonarne systemy detekcji CO,LPG,NO2. w garażach i parkingach zamkniętych – Prelegent: M.Kwiatkowska

14.00 – Bezpieczne instalacje elektryczne wg.Dyrektyw i Rozporządzeń UE ( CPR) i aktualnego stanu prawnego obowiązującego na terenie Polski – Prelegent: M.Z.Kaczmarek

14.15 – PANEL EKSPERCKI: Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego Prelegent: mgr inż. GNIEWOSZ SIEMIĄTKOWSKI, Aktywny ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych

 • Wymagania prawne wynikające z rozporządzeń i warunków technicznych (opomiarowanie, wydzielenie stref, zasilanie w energię)
 • Wymagania normatywne wobec pompowni wynikające z PN-EN 12845 i ich zastosowanie w praktyce.
 • Wymagania prawne wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych – zaostrzanie wymagań od 1 Lipca 2019.
 • Różnice pomiędzy wprowadzaniem do obrotu komponentów, a zestawów.
 • Porównanie lokalnych wymagań do europejskich wobec tych samych komponentów

 

 15.00 – PANEL EKSPERCKI: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW BIUROWYCH Prelegent: dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i techniczno-budowlanych

 • zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków biurowych i ekipom ratowniczym
 • różnice w wymaganiach warunków technicznych dla budynków biurowych i wymaganiach Prawa budowlanego
 • konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów, scenariusze w zakresie ewakuacji
 • zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
 • projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • rozwiązania zamienne przy odstępstwach od przepisów

PANEL IV - sesja równoległa

Warsztaty Automatyki i Sygnalizacji Pożarowej POLON-ALFA

"Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"

15.00 – Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000– Prelegent: M.Barnat

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny 

16.00 – Zakończenie konferencji 

Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa. Rozlosowanie książek D.Brzezińskiej i urządzeń wielofunkcyjnych 

 *Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji  i zmian programu

STREFA UCZESTNIKA PREMIUM 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl