Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | 2019
3
3
6
6
dni
0
0
0
0
godzin
5
5
3
3
minut
0
0
0
0
sekundy

Kongres HBC (Hotele, Biurowce, Centra Handlowe)

 

KONGRES

HOTELE - BIUROWCE - CENTRA HANDLOWE

www.hbc-kongres.pl

06 czerwca 2019 - WARSZAWA

KOMPLEKS BIUROWCÓW ADGAR PARK WEST

Adgar Event Room

AL. JEROZOLIMSKIE 181 B

02-222 WARSZAWA

Sala konferencyjna: Event Room na parterze

 

 zasięg wydarzenia: MAKROREGION

w godz. 09.00-16.00, rejestracja od 08.00

Specjalne zniżki na parking dla gości konferencji - 2 zł/h

BEZPŁATNY WSTĘP

 Zgłoszenia ONLINE

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37

e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 

 

 

 

W ostatnich latach powstaje coraz więcej wieżowców/biurowców, hoteli i galerii handlowych niejednokrotnie funkcjonujących jako jeden organizm. Stały się one koniecznością w centrach współczesnych miast, w związku z intensywną koncentracją ludności ale także nieodzownym elementem życia pełniąc jednocześnie funkcję biura, domu, miejsca rekreacji a to wszystko na jednej obszernej powierzchni użytkowej budynku wyposażonej w najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne i technologie. Projektowanie i budowanie obiektów wysokościowych to szczególne wyzwanie. Dzięki nowym innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom materiałowym coraz częściej bite są rekordy wysokości, przekraczane granice w kształtowaniu konstrukcji i przestrzeni. Kluczem do powstania efektywnego biurowca jest zintegrowane projektowanie biorące pod uwagę potrzeby jego przyszłych użytkowników.

 

PATRONI MERYTORYCZNI

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 

 

 
 
 
 
 
  

  

  

 

Podczas konferencji zostaną omówione m.in. wybrane aspekty z zakresu konstrukcji, fasad, dachów budynków, infrastruktury technicznej, zintegrowanych rozwiązań budynkowych łącznie z monitoringiem, detekcją i kontrolą dostępu, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz certyfikacji LEED/ BREEAM. Na konferencji będzie można również zapoznać się z podstawowymi wymogami jakie powinny być spełnione podczas procesów projektowania i wznoszenia tego typu budynków. W panelu technicznym konferencji omówione zostaną  najnowocześniejsze technologie, rozwiązania i systemy dedykowane dla obiektów wysokościowych i wielkopowierzchniowych, wymagania techniczne i przeciwpożarowe ale także tematy związane z kubaturą obiektów, konstrukcją budowli, garaży i parkingów podziemnych oraz elementami architektury zewnętrznej budynków, instalacji, fasad, inteligentnych instalacji, nowoczesnych metod konserwacji oraz zintegrowanego zarządzania budynkami i elementami ich oświetlenia, aranżacji i adaptacji na cele użytkowe.

 

 GŁÓWNI PANELIŚCI KONGRESU

 

 
bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych 

 

Ceniony ekspert, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

PANEL EKSPERCKI 
Jak zapewnić bezpieczeństwo w budynku hotelowym /biurowym dla osób niepełnosprawnych na wypadek pożaru. Rozwiązania projektowe na podstawie przepisów i  Dyrektywy Nr 305 Parlamentu Europejskiego i Rady UE

 

 

NIKON GAWRYLUK

Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych

Absolwent wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie specjalista ds. aplikacji ppoż. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych. Autor publikacji w czasopiśmie naukowym Rynek Instalacyjny, na co dzień odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów, certyfikację  i rozwój działu ds. aplikacji ppoż

 PANEL EKSPERCKI
Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych
 • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
 • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
 • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
 • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • architektów, konstruktorów
 • inżynierów budownictwa
 • projektantów
 • projektantów sanitarnych
 • projektantów instalacji niskoprądowych
 • projektantów oświetlenia i inst. elektrycznych
 • zarządców, inwestorów, facility & property managment, właścicieli obiektów(biur, centrów handlowych, magazynów, hipermarketów, sieci sklepów)
 • dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów administracyjnych i technicznych
 • deweloperów
 • generalnych wykonawców inwestycji
 • firm outsourcingu technicznego i obsługi technicznej nieruchomości (w tym outsourcing ekonomiczny i infrastrukturalny)
 • zarządców sieci placówek handlowych
 • rzeczoznawców ds zabezpieczeń p.poż
 • integratorzy systemów

POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 08.00– Rejestracja Uczestników

09.00 – Otwarcie Konferencji  

PANEL I

Idea budowania zielonych biurowców w praktyce w oparciu o BREEAM, LEED, DGNB, obowiązujące normy i przepisy prawa

Projektowanie, zarządzanie, architektura

09.00 – Otwarcie i wprowadzenie do konferencji

09.10 – Wyjątkowe przykłady architektury fasad w połączeniu z nowoczesnymi przeszkleniami i metalowymi elementami  – Prelegent: S.Janiak

09.30 – Systemy zabezpieczeń technicznych - obsługa wielu najemców powierzchni i gości  – Prelegent: D.Okrasa 

 • W trakcie prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze wyzwania i propozycje rozwiązań systemowych przeznaczonych do obsługi wielu niezależnych podmiotów wykorzystujących pomieszczenia w jednym budynku. Dodatkowo pokazane będą współczesne rozwiązania automatycznej obsługi gości.

10.00 – Materiały akustyczne stosowane w obiektach użyteczności publicznej w odniesieniu do obowiązujących norm – Prelegent: J.Herse, Projektant akustyki wnętrz oraz akustyki budowlanej, pond 500 projektów akustycznych na terenie całego kraju i za granicą. Innowator w zakresie wzornictwa akustycznego oraz stosowania nowoczesnych materiałów akustycznych. Od wielu lat zagorzały pasjonat i propagator „dobrej akustyki” w środowisku pracy, edukacji oraz szeroko pojętej branży budowlanej. 

 • Przedstawienie podstawowych metod adaptacji akustycznej wykorzystywanych w obiektach użyteczności publicznej w kontekście obowiązujących norm oraz przepisów prawnych

10.15 – Przeciwpożarowe ściany bezszprosowe Prelegent: J.Muzyka

10.35 – Nowoczesne metody współpracy z architektem przy projektowaniu podłóg obiektowych – POKAZ (film)

10.45 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Jak zapewnić długotrwałą ochronę termiczną o niezmiennym współczynniku lambda na długie lata…? – Prelegent: Z.Woźnicki

 • - jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
 • - jak dać drugie życie modernizowanym dachom? Stabilność wymiarowa mimo nacisku, stała lambda i wodoodporność na lata,
 • - rozwiązania eliminujące mostki termiczne dla konstrukcji podziemnych i fasadowych,
 • - brak możliwości kondensacji pary wodnej w strukturze materiału termoizolacyjnego, czy to możliwe..??
 • - izolacja termiczna od wewnątrz, bezpieczne pożarowo drogi ewakuacyjne, szachty wentylacyjne.
 • - bezpieczeństwo termoizolacji w obiektach i wnętrzach o podwyższonej wilgotności 

11.10-11.30  Przerwa na kawę

Networking - Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

PANEL II

Zintegrowane systemy automatyzacji sterowania zarządzania i bezpieczeństwa budynków biurowych

Jak zapewnić wzrost wartości inwestycji oraz obniżyć koszty eksploatacyjne i ubezpieczeniowe

 

11.30 – Możliwości powiększenia ilości miejsc parkingowych przez zastosowanie mechanicznych systemów parkowania samochodów - Prelegent: Z.Pieniężny

12.00 – Systemy detekcji gazów w obiektach biurowych i hotelowych – HFC, CO2, CO/LPG –  Prelegent: J.Dębowska-Danielewicz

 • Nowoczesne budynki biurowe i hotelowe nadzorowane są przez rozbudowane inteligentne systemy zarządzania. Kontrolują one m.in. systemy klimatyzacji w pomieszczeniach bytowych oraz wentylacji w garażach podziemnych. W trakcie wykładu omówione zostaną systemy detekcji wycieku czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacyjnych, czujniki stężenia dwutlenku węgla, będącego wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach oraz systemy detekcji tlenku węgla i propan-butanu w garażach podziemnych

12.30 – Integracja systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu  Prelegent: A.Kalicki

 • Zasadność stosowania systemów oświetlenia awaryjnego i dynamicznego w obiektach o średniej i dużej powierzchni, sposobach przeprowadzania konserwacji w kontekście stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, a także współdziałania wspomnianych systemów z systemem sygnalizacji pożaru, gdzie ogólnym celem jest stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków do ewakuacji ludzi z zagrożonego obiektu lub jego części

12.50 – Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych.  – Prelegent: M. Kwiatkowski

 13.05-13.25 Przerwa na kawę

Networking - Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi 

 

PANEL III

Rozwiązania projektowe na podstawie przepisów i  Dyrektywy Nr 305 Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Sesja Warsztatowa: Sterowanie windami oraz integracja Security Management System (SMS)

13.25 – SESJA WARSZTATOWA:  Sterowanie windami oraz integracja Security Management System (SMS)  Prelegent:  D.Okrasa 

13.55 – PANEL EKSPERCKI: Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych - Prelegent: mgr inż. NIKON GAWRYLUK, Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych. eprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych

 • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
 • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
 • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
 • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA

14.40 – PANEL EKSPERCKI: Jak zapewnić bezpieczeństwo w budynku hotelowym /biurowym dla osób niepełnosprawnych na wypadek pożaru. Rozwiązania projektowe na podstawie przepisów i  Dyrektywy Nr 305 Parlamentu Europejskiego i Rady UE Prelegent: bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

15.30 – Podsumowanie Paneli i zaproszenie na sesję warsztatową

15.30 – Zakończenie konferencji i

Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa (w godz. 14.30-15.30 Recepcja Konferencji)

STREFA KONSULTACJI

 • Integracja systemu parkingowego z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami nowoczesnych budynków
 • Konsultacja możliwości i rozwiązań projektowych z użyciem Szkła Komórkowego Foamglas, jako długowiecznej izolacji termicznej dla dachów, elewacji, fasad, konstrukcji podziemnych, dachów użytkowych, wnętrz budynków i innych 
 • Platformowe systemy parkingowe jako alternatywa dla braku miejsc parkingowych w strefach parkingów biurowych dla najemców i klientów zewnętrznych

 *Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji  i zmian programu

STREFA UCZESTNIKA PREMIUM 

 

 

Jak dojechać?

KOMPLEKS BIUROWCÓW ADGAR PARK WEST
Adgar Event Room
AL. JEROZOLIMSKIE 181 B
02-222 WARSZAWA
Sala konferencyjna: Event Room na parterze, Poziom 0
 
PARKINGI
Kompleks biurowy Adgar Park West dysponuje parkingiem naziemnym oraz podziemnym. Wjazd na teren kompleksu usytuowany jest od strony Alei Jerozolimskich. Dla gości Centrum Szkoleniowego Adgar Ochota zostały przygotowane miejsca na parkingu naziemnym z przodu Budynku A. W przypadku braku miejsc na parkingu przed budynkiem, prosimy kierować się na parking podziemny. Prosimy jednak nie parkować na miejscach oznaczonych (miejsca najemców budynku). Parking jest płatny. Po zwalidowaniu biletów parkingowych w Recepcji Centrum Szkoleniowego na poziomie 2, specjalny koszt parkingu dla naszych gości wynosi 2pln/h.
 

 

 

 

 

 Hotele w pobliżu

 ibis Warszawa Reduta

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 02-366 Warszawa

accorhotels.com

22 572 25 00

 

Radisson Blu Sobieski

plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa

radissonblu.com

22 579 10 00

 

Hotel Campanile Warszawa

Towarowa 2, 00-811 Warszawa

campanile.com

22 307 23 37

 

Golden Tulip Warsaw Centre

Towarowa 2, 00-811 Warszawa

goldentulipwarsawcentre.com

22 582 75 00

 

Novotel Warszawa Airport

1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

accorhotels.com

22 575 60 00

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
 
 
 Więcej informacji na stronie kongresu
www.hbc-kongres.pl
 

 © Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz twórcy projektu są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl