KONGRES POŻARNICTWA (Bezpłatna konferencja ON-LINE)
1
1
4
4
dni
2
2
0
0
godzin
3
3
9
9
minut
5
5
6
6
sekundy

Konferencja REWITALIZACJA w ŁODZI

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ REWITALIZACJA ŁÓDŹ 2019
Rewitalizacja i adaptacja obiektów
zabytkowych i poprzemysłowych do nowych funkcji
na przykładzie procesów rewitalizacji 
  • w łódzkim wydaniu na  przykładzie II etapu rewitalizacji m.in. XIX-wiecznego przyfabrycznego osiedla na Księżym Młynie czy Textorial Park II - rewitalizacji magazynów dawnej fabryki Scheiblera z końca XIX wieku na Księżym Młynie
  • w poznańskim wydaniu na przykładzie dostosowania budynku zabytkowego Gmachu Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej
  • a także rewitalizacji takich obiektów jakTrasy Zamkowej, Mostu Długiego i Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, Ratusza w Aleksandrowie Łódzkim, budynków Collegium Maius i Collegium Minus w Toruniu, Pałacu w Gładyszach, Katedry Ormiańskiej we Lwowie oraz budynków komercyjnych, m.in. galerii handlowych Zielone Arkad, Pasaż Grunwaldzki, Galaxy
 SZTUKA REWITALIZACJI DZIEJE SIĘ TU I TERAZ
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ! 
 
Data Konferencji:
5 września 2019, Łódź
ETAP II
XIX-wieczna FABRYKA H. GROHMANA, Księży Młyn
(Obecnie siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.)
ul. Tymienieckiego 22G,  90−349 Łódź
Sala konferencyjna - parter
w godz. 09.00-13.00
BEZPŁATNY WSTĘP
BEZPŁATNY parking dla gości konferencji 
 
PATRONAT MEDIALNY WYDARZENIA
        
 
MECENAT WYDARZENIA
Kanclerz Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji
 
EKSPERCI WYDARZENIA
 

mgr inż.

JAN BOCIAN
Kanclerz Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji

Pełnomocnik Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi ds. Rewitalizacji, 
znawca sztuki rewitalizacji VERUM REVI i aktywny jej uczestnik

Ekspert Konferencji 


mgr inż.

JACEK PODYMA

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzący działalność w zakresie inżynierii pożarowej i projektowania urządzeń przeciwpożarowych. Inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz numerycznych dotyczących wentylacji pożarowej, odporności ogniowej i trwałości pożarowej konstrukcji budowlanych oraz symulacji ewakuacji z budynków i obiektów użyteczności publicznej. Zainteresowania: zastosowanie narzędzi informatycznych i systemów informacyjnych w ochronie przeciwpożarowej, komputerowe wspomaganie projektowania, ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Twórca serwisu Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL http://pap24.pl/.
 
 
KRÓTKO O PROJEKCIE

Konferencja "REWITALIZACJA | 2019 - Stare budynki - Nowe funkcje" poświęcona rewitalizacji i adaptacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych do współczesnych funkcji, to spotkanie zrzeszające podmioty zainteresowane tematem rewitalizacji, modernizacji i zmian przeznaczenia istniejącej zabudowy, także w ujęciu szerszych procesów rewitalizacji miast. Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z rewitalizacją obszarów miast i obiektów objętych programem rewitalizacji z uczestnikami tych procesów tj. projektantami, architektami, inwestorami, dostawcami materiałów i rozwiązań oraz wykonawcami.
 
Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak projektować i przekształcać miasta czy budynki, by służyły one jak najdłużej i najlepiej całym pokoleniom, Jak przekształcać istniejącą zabudowę w rentowne projekty komercyjne (zmiany przeznaczenia istniejących budynków)? Jak w tym procesie postrzegają swoją rolę inwestorzy, deweloperzy, samorządowcy. Pokażemy olbrzymi potencjał tkwiący w starym budownictwie który zaktywizował rynek materiałów budowlanych przeznaczonych do renowacji i adaptacji miejskich stref poprzemysłowych dających szeroki wachlarz innowacyjnych możliwości dla architektów, projektantów i klientów końcowych.
 
_____________________________________________
 
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w sposób szczególny - uczestników procesu rewitalizacji
(udział w konf. i mat. konf. dla poniższych grup zawodowych są bezpłatne):
•- inwestorzy instytucjonalni i komercyjni
•- deweloperzy
•- samorządy miast i władze lokalne
•- firmy doradcze, konsultingowe
•- architekci
•- urbaniści
•- konstruktorzy
•- projektanci budowlani i branżowi
•- projektanci wnętrz i oświetlenia
•- generalni wykonawcy inwestycji, inwestorzy zastępczy
•- wykonawcy robót, kierownicy budów, inspektorzy budowlani
•- inspektorzy i rzeczoznawcy ds zabezpieczeń p.poż
•- konserwatorzy zabytków
•- pracownicy administracji rządowej i samorządowej zaangażowani w działania rewitalizacyjne
•- koordynatorzy projektów rewitalizacji obszarowej miast
•- pracownicy instytucji publicznych
•- kancelarie prawne, instytucje finansujące i ubezpieczeniowe
•- osoby zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego
 
PLAN DNIA
 
 Eksperci i praktycy, 
konsultacje projektowe i techniczne
POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
 

08.00– Rejestracja Uczestników/ 09.00 – Otwarcie Konferencji

 

PANEL I 

SZTUKA REWITALIZACJI - OD POMYSŁU DO REALIZACJI

09.00 – Otwarcie i wprowadzenie do konferencji (WYKŁAD WPROWADZAJĄCY - Kanclerz ŁSR)

 

09.20 – Rewitalizacja a innowacja, synergia tradycji z nowoczesnością w technologii ociepleń   – Prelegent: D.Cymerski

 

09.40 – Sposoby renowacji obiektów zabytkowych - zadanie i wyzwanie dla projektantów i firm wykonawczych. Jak wzmocnić budowlę?  Renowacja murów i tynków, hydroizolacja balkonów i tarasów również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom – Prelegent: A.Dziedzicki 

 

10.00 – Nowa generacja ogrzewania ściennego w rewitalizowanych i zabytkowych obiektach  Prelegent: P. Nowakowski

 

10.20 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Jak zapewnić długotrwałą ochronę termiczną o niezmiennym współczynniku lambda na długie lata…?  Prelegent: L.Barcz

- jak dać drugie życie modernizowanym dachom? Stabilność wymiarowa mimo nacisku, stała lambda i wodoodporność na lata,
- rozwiązania eliminujące mostki termiczne dla konstrukcji podziemnych i fasad,
- brak możliwości kondensacji pary wodnej w strukturze materiału termoizolacyjnego, czy to możliwe..??
- izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko,
- bezpieczeństwo termoizolacji w obiektach i wnętrzach o podwyższonej wilgotności.

10.40-11.10 Przerwa na kawę/ Networking

Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

 

PANEL II

NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE REWITALIZACJI

STARE BUDYNKI - NOWE WNĘTRZA, NOWE FUNKCJE

 

11.10 – Nowoczesne trendy wnętrzarskie w starym budownictwie! Intrygująca kolekcja Ceramiki Paradyż poddana głębokiej rewitalizacji  - Prelegent: R.Doleciński

 

11.30 – Systemy sufitowe i okładziny ścienne w rewitalizacji i modernizacji budynków  - Prelegent: M.Sobolewska, P.Szwarc

 

11.45 – Rola oświetlenia w rewitalizacji - Prelegent:  R.Buczkowski, Kierownik Zespołu Projektowego SIGNIFY. Posiada 17 -letnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze oświetlenia architektonicznego, miejskich terenów zewnętrznych, iluminacji obiektów zabytkowych, oświetlenia obiektów muzealnych, biurowych, centrów handlowych. Posiada wiedzę praktyczną w zakresie zrównoważonego budownictwa i oraz realizacji projektów w ramach zabytkowej tkanki miejskiej. Koordynuje prace projektowe w zakresie oświetlenia oraz zintegrowanych systemów sterowania dbając o najwyższą jakość implementowanych rozwiązań – od fazy koncepcyjnej po realizację. Zdobył doświadczenie realizując projekty takie jak iluminacja Trasy Zamkowej, Mostu Długiego i Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, Ratusza w Aleksandrowie Łódzkim, budynków Collegium Maius i Collegium Minus w Toruniu, oświetlenia architektonicznego wnętrz Katedry Ormiańskiej we Lwowie oraz budynków komercyjnych, m.in. galerii handlowych Zielone Arkad, Pasaż Grunwaldzki, Galaxy.

 

12.00 – PANEL EKSPERCKI: Dostosowanie budynku zabytkowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - od koncepcji do realizacji na przykładzie Gmachu Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Prelegent: mgr inż. JACEK PODYMA, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, działalność w zakresie inżynierii pożarowej i projektowania urządzeń przeciwpożarowych. Inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz numerycznych dotyczących wentylacji pożarowej, odporności ogniowej i trwałości pożarowej konstrukcji budowlanych oraz symulacji ewakuacji z budynków i obiektów użyteczności publicznej. Specjalista w obszarach: zastosowanie narzędzi informatycznych i systemów informacyjnych w ochronie przeciwpożarowej, komputerowe wspomaganie projektowania, ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Twórca PAP24.PL
 
12.50– Podsumowanie Paneli 
13.00 – Zakończenie konferencji i Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa
 
 
STREFA KONSULTACJI
Pokaz systemów i technologii dla obiektów poddanych rewitalizacji
  • Iluminacja  jako element procesu rewitalizacji.
  • Wyjątkowe metamorfozy  budynków - sztuka oświetlenia i iluminacji rewitalizowanych obiektów - konsultacje w oparciu o najnowszej generacji oprawy oświetleniowe w technologii LED
  • Instalacje przeciwpożarowe w modernizacji obiektów zabytkowych - konsultacje
  • Nowoczesne technologie, materiały i rozwiązania stosowane w rewitalizowanych obiektach (strefa wystaw - pokaz systemów i rozwiązań dla obiektów rewitalizowanych)
  • Renowacja murów, hydroizolacja balkonów i tarasów również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom - konsultacje
  • Systemy detekcji gazów w obiektach rewitalizowanych – HFC, CO2, CO/LPG
*Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian programu
 
 
MIEJSCE WYDARZENIA
 
Teren porewitalizacyjnej XIX-wiecznej FABRYKI L. GROHMANA (ŁSSE) przy ul. Tymienieckiego 22 w Łodzi wchodzącej w skład kompleksu budynków postindustrialnych "Księży Młyn"objętego wieloobszarowym procesem rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miast 2017-2023

 

Dojazd:  do ul. Tymienieckiego dojeżdża tramwaj nr 1 oraz autobus nr 55. Szlabany wjazdowy i wyjazdowy otwierają się  automatycznie, nie ma problemu poruszania się po terenie. Parkingi są bezpłatne.
 
Hotele w pobliżu:
Boutique Hotel's
Milionowa 25, 93-193 Łódź
www.hotels24.com.pl
512 221 011
 
Loft Aparts Apartamenty
Tymienieckiego 25C, 90-350 Łódź
www.loftaparts.pl
730 252 525
 
U Scheiblera - Lofty na Księzym Młynie
Tymienieckiego 25d, 90-350 Łódź
www.uscheiblera.com.pl
737 040 080
 
Hotel Boss
Tatrzańska 11, 93-115 Łódź
www.hotel-boss.pl
42 676 31 13
 
Holiday Inn
Ul. Piotrkowska 229/231, 90-001 Łódź
www.ihg.com
42 208 20 00
 
Ambasador Centrum
Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź
www.hotelambasador.eu
42 677 15 20
 
Ambasador Premium
Jana Kilińskiego 145, 90-315 Łódź
www.hotelambasador.pl
 
Hotel Restaurant Campanile Lodz
Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź
www.campanile.com
42 677 15 40
 
Novotel
Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź
www.accorhotels.com
42 254 39 00
 
Qubus Hotel
Aleja Adama Mickiewicza 7, 90-443 Łódź
www.qubushotel.com
42 275 51 00

 

 
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia online poprzez link obok lub poniżej
ONLINE 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37
 
Organizator: DND Project
 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu REWITALIZACJA "STARE BUDYNKI, NOWE FUNKCJE" oraz projektu "DOTKNIJ REWITALIZACJI" związanego ze zwiedzaniem obiektów w trakcie rewitalizacji - E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl