Konferencja SZPITALE | 2020 OLSZTYN
2
2
0
0
godzin
0
0
5
5
minut
1
1
0
0
sekundy

SZP_PR2020

  

 

Obecnie wiele szpitali i obiektów medycznych w Polsce jest w trakcie przeprowadzania procesu modernizacji, wiele z nich zostało zakończonych, ale dużo pozostaje jeszcze w procesie planowania rozbudowy lub ich modernizacji. Decyzja o podjęciu inwestycji jest trudna nie tylko ze względu na kwestie finansowe, ale przede wszystkim na złożoność tematu i przebieg procesu, dlatego podczas konferencji swoją wiedzą ekspercką i wieloletnim doświadczeniem podzielą się praktycy realizujący najbardziej prestiżowe inwestycje medyczne w Polsce. Konferencja już w styczniu (23 stycznia 2020r.) w Hotelu Kopernik w Olsztynie przy udziale projektantów, dyrektorów szpitali i wykonawców inwestycji medycznych. Konferencja SZPITALE co w programie?

 

23 stycznia 2020, czwartek

Hotel Kopernik, Olsztyn
 (al. Warszawska 37, Olsztyn)
Parking hotelowy bezpłatny, zniżka na nocleg, lunch

 Udział w konferencji jest bezpłatny

Patroni Medialni

 

 

 

 

 

Konferencji towarzyszyć będą 

Konsultacje

dla Dyrektorów/ Managerów Szpitali

i Dyrektorów Finansowych  

"Kompleksowe pozyskiwanie dofinasowań dla placówek medycznych/szpitalnych" 

BLOK: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia 

BLOK: Optymalizacji zakresu w projektach Szpitalnych 

BLOK: Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia

 

Konsultacje

(SESJA WARSZTATOWA) 

dla Dyrektorów Szpitali/ Dyrektorów Technicznych,

Architektów, Projektantów i Generalnych Wykonawców 

Zarządzenie inwestycją w Szpitalach

(„Inwestor Zastępczy”) 

BLOK: Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania 

BLOK: Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego

BLOK: Optymalny zakres prac GW, IZ dostosowany indywidualnych  do potrzeb Inwestora

 

 

JEŻELI JESTEŚ

   • w początkowej fazie procesu
   • w fazie pozyskiwania funduszy
   • na etapie wykonywania projektu
   • na etapie budowania
   • posiadasz już obiekt, który chcesz wyposażyć
   • planujesz modernizację
   • masz problemy techniczne na etapie eksploatacyjnym 

 

TO TA KONFERENCJA JEST DLA CIEBIE

  
 
AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy

08.00– Rejestracja Uczestników

09.00 – Otwarcie Konferencji

 

PANEL 1

 FINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

TECHNOLOGIA MEDYCZNA I TELEINFORMATYCZNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH - WYBRANE ASPEKTY

CASE STUDY - OMÓWIENIE ROZWIĄZAŃ WDROŻONYCH W SZPITALU PROKOCIMIU

 

09.10 – SESJA KONSULTACYJNA "Kompleksowe pozyskiwanie dofinansowań dla placówek medycznych/szpitalnych"- Prelegent: mgr J.Pastuszka – Dyrektor Operacyjny

W trakcie referatu omówione zostanie:

BLOK: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia 

BLOK: Optymalizacja zakresu w projektach szpitalnych 

BLOK: Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia

09.50 – Jak ograniczyć ryzyko odszkodowań z powodu zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową? -Prelegent: R.Kazimierowicz, Dyrektor

10.20 –  Bezpieczne instalacje wodne w szpitalach - zagrożenie rozwojem bakterii LEGIONELLA w wewnętrznych instalacjach szpitala - zapobieganie i zwalczanie -Prelegent: M.Iwański, Manager RMS

10.50 – Systemy Zasilania Gwarantowanego i moduły kogeneracyjne oraz trigeneracyjne w obiektach służby zdrowia. Omówienie rozwiązania wdrożonego w Szpitalu Prokocimiu - Prelegent: Z.Mizera, Dyrektor Oddziału

11.20 – Infrastruktura teleinformatyczna w środowisku medycznym. Standardy i dobre praktyki - Prelegent: M.Piechulek, Dyrektor Biura Projektów

Systemy teleinformatyczne w obiektach ochrony zdrowia stanowią niezwykle ważne ogniwo łączące z jednej strony urządzenia medyczne (w tym służące potrzymaniu życia czy jego ratowania), monitorowania parametrów życiowych, pozwalając dzięki połączeniu danego urządzania z systemem informatycznym dokonywać prawidłowej rejestracji zdarzeń medycznych ale służą również administracji, komunikacji czy powiadamianiu lekarzy, pielęgniarek)

W trakcie referatu omówione zostanie:

 • Projektowanie budynków w tym medycznych w zakresie instalacji niskoprądowych – jaką rolę pełni doświadczony projektant i doradca
 • Jakość okablowania teleinformatycznego dedykowanego dla środowiska medycznego wg normy TIA 1179.
 • Dyrektywa CPR - jakie powinności musi spełnić producent, jakie stosować powinien projektant i czego może wymagać inwestor/inspektor w toku prowadzenia inwestycji (klasyfikacja kabli teleinformatycznych pod względem pożarowym i jej zastosowanie w praktyce).
 • Wpływ projektu, instalacji oraz użytkowania infrastruktury  teleinformatycznej na prawidłową pracę systemów i urządzeń
 • Norma medyczna i jej odniesienie do realnych zastosowań.
 • Praktyczne wskazówki w projektowaniu systemów teleinformatycznych (case study w obiekcie medycznym)
 • Bezpieczeństwo i zdrowie osób  poprzez odpowiednio zastosowane materiały budowlane w szpitalach

 

11.40-12.00 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne

Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami technicznymi

  

PANEL 2

 ARCHITEKTURA SZPITALNA - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

(BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING PARAMETRÓW) 

 

12.00 – Projektowanie i monitoring instalacji gazów medycznych z uwzględnieniem sygnalizacji o rozliczenia i opomiarowania systemów -Prelegent: Z.Szymczak, Dyrektor

12.20 – Realizacja kompleksowych inwestycji na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - studium przypadku  - Prelegent: R.Cichocki, Dyrektor

12.40 – Zdalny monitoring krytycznych parametrów w szpitalu. Nowoczesne i niezawodne systemy do bezprzewodowego monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, stanu ciśnienia na salach operacyjnych, w izolatkach, prosektoriach itp, monitorowania zalania pomieszczeń, otwarcia/zamknięcia, zdalnego odczytu liczników  - Prelegent: T.Szydłowski, Dyrektor Organizacyjny

W trakcie referatu omówione zostanie:

 • technologia "Internetu Rzeczy" - rozwiązanie konkurencyjne cenowo, proste w instalacji, niezawodne i dające możliwość rozbudowy w przyszłości
 • w jednej instalacji - zdalny monitoring wszystkich krytycznych parametrów w szpitalu (jak temperatura, wilgotność, różnica ciśnień i wiele innych) zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • nowe możliwości kompletnego nadzoru zarówno obiektów jak i urządzeń

13.20 –  Rozwiązania w zakresie bezkolizyjnej komunikacji - systemy drzwiowe w szpitalach - Prelegent: (w trakcie ustaleń)

13.50 – Dźwigi szpitalne w obiektach Służby Zdrowia - Prelegent: R.Roksela, Kierownik Działu Planowanie i Wycena Realizacji

14.00 – Oświetlenie LED w szpitalach, gabinetach i przychodniach - normy, praktyka i odbiory  - Prelegent: P.Witkowski, Doradca Projektowy

14.30-14.50  Przerwa na LUNCH

Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami technicznymi

  

PANEL 3

BEZPIECZNIE PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA

ROLA PROJEKTANTA, GENERALNEGO WYKONAWCY, INWESTORA/INWESTORA ZASTĘPCZEGO

14.50 – Lądowiska dla śmigłowców ratunkowych od projektu do eksploatacji - Prelegent A.Kozłowski – Dyrektor 

 W trakcie referatu omówione zostanie:

 • Wybór lokalizacji lądowiska – wymagania, analiza przestrzeni,  potrzeby użytkownika/ów, przepisy prawne, uzgodnienia, klasyfikacja  i rodzaje lądowisk.
 • Projekty lądowisk – przepisy prawne, uzgodnienia z rzeczoznawcami, analizy CFD, wymagania przeciwpożarowe.
 • Budowa lądowisk – koordynacja budowy z potencjalnymi użytkownikami lądowisk
 • Rejestracja lądowiska – instrukcja operacyjna i plan ratowniczy, uzgodnienia w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz wpis do ewidencji lądowisk Cywilnych w Urzędzie lotnictwa Cywilnego.
 • Eksploatacja lądowisk – przeglądy lądowisk, analiza przestrzeni wraz z przeglądem technicznym, czasookres.

15.20 – SESJA KONSULTACYJNO-WARSZTATOWA: Zarządzenie inwestycją w Szpitalach  („Inwestor Zastępczy”) - Prelegent mgr inż. B.Tober – Dyrektor Techniczny, mgr inż. J.Wójcik – Kierownik Grupy Projektów

W trakcie referatu omówione zostanie:

BLOK: Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania 

BLOK: Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego 

BLOK: Optymalny zakres prac IZ, dostosowany indywidualnych do potrzeb Inwestora

 

16.00-16.10 Przerwa na konsultacje indywidualne

Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami technicznymi

 Technologia medyczna - wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach -KONSULTACJE ROZWIĄZAŃ

16.10 – Podsumowanie/Zakończenie konferencji:

 Rozdanie Imiennych Zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo

 

Kto powinien wziąć udział  
Dyrektorzy (Managerowie) Szpitali, Placówek Medycznych

        Dyrektorzy działów techniczno-eksploatacyjnego

        Kierownicy działu aparatury medycznej

        Kierownicy (Pracownicy) działu archiwizacji dokumentacji medycznej

        Kierownicy działu utrzymania i zakupu aparatury medycznej

        Dyrektorzy działu techniczno-eksploatacyjnego

        Reprezentanci stacji sanitarno-epidemiologicznych

        Szefowie działu zamówień publicznych

        Dyrektorzy (kierownicy) działu IT

        Szefowie działów finansowych i księgowych oraz dyrektorzy administracyjni

        Przedstawiciele instytucji nadzorczych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne

Pracownicy wydziałów inwestycji, administracji i zamówień publicznych

Inwestorzy publiczni i prywatni

Pracownie architektoniczne, wydziały architektury i wydziały planowania administracji publicznej

        Projektanci instalacji niskoprądowych

        Projektanci instalacji sanitarnych

        Projektanci budowlany

        Projektanci inst. elektr.

        Rzeczoznawcy ds. ppoż

        Architekci

        Elektroinstalatorzy

        Energetycy

        Automatycy/ SUR

        Serwisanci/ Montażyści/Instalatorzy

        Nadzór budowlany

        Konstruktor

        Inspektor ppoż

        Gmina/ Samorząd

        Deweloperzy

        Firmy wykonawcze/ Generalni wykonawcy

Urzędy, administratorzy budynków takich jak przychodnie, szpitale, domy spokojnej starości, centra terapeutyczne 

  
Prezentacja rozwiązań dedykowanych obiektom medycznym
W trakcie przerw zapraszamy na pyszną kawę i poczęstunek podczas których będzie można zobaczyć przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku dedykowanych placówkom medycznym
  
Konsultacje, pokazy, testy w oparciu o rozwiązania
Partnerzy Projektu
 
 
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mieli przyjemność
POTWIERDZENIE UDZIAŁU można dokonać pod: 
nr tel. 22 678 58 25,  507 501 137 , SMS 500 66 22 37
lub adresem e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
 
 _______________________________
 
Zniżka na nocleg w miejscu konferencji
(vis a vis Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie)
Al. Warszawska 37, Olsztyn
Doskonała lokalizacja w samym sercu Centrum Olsztyna, tuż obok Starego Miasta i dworca kolejowego Olsztyn Zachodni
 
 
Pokój jednoosobowy Economy ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie : 171,00zł

Pokój dwuosobowy Economy ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :234,00zł 

Pokoje Premium odpowiadają standardowi 3 gwiazdek (***)

Pokój jednoosobowy Premium ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :207,00zł

Pokój dwuosobowy Premium ze śniadaniem

Cena po uwzględnionym 10% rabacie :252,00zł

Na wskazane hasło: ‘’DND’’ goście dokonując rezerwacji otrzymają pokój z 10% rabatem od regularnej ceny.

Prosimy składać rezerwację pod numerem:

Centrala +48 89 522 99 29

Tel kom 669 999 057

email :  recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info

 

 
 
 
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
 
 
 
 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu - E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl