KONGRES POŻARNICTWA | HALE PRZEMYSŁOWE MAGAZYNY 2022 (Bezpłatna Konferencja STACJONARNA)
0
0
2
2
dni
1
1
5
5
godzin
0
0
4
4
minut
0
0
7
7
sekundy

KONGRES POŻARNICTWA i HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2022 - BIAŁYSTOK AGENDA (Bezpłatna konferencja w BIAŁYMSTOKU)

 

NOWE ZASADY UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

WERYFIKACJA WPROWADZONYCH ZMIAN

W PRAKTYCE I OPINII EKSPERTÓW 

 

KONGRES POŻARNICTWA

FIRE BIAŁYSTOK 2022

 BUDOWNICTWO KOMERCYJNE, ARCHITEKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY

BIAŁYSTOK 2022

 

Solidna dawka wiedzy - DWA BLOKI, TRZY PANELE TEMATYCZNE

BLOK: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BLOK: HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY

 

TEMAT WIODĄCY:

Nowe regulacje prawne i przepisy w praktyce projektowej i wykonawczej oraz opinii ekspertów

 

Kiedy?

20 STYCZNIA 2022 (czwartek)

Gdzie?

BIAŁYSTOK, HOTEL GOŁĘBIEWSKI****

Sala Kongresowa - poziom 2, ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok

Udział w wydarzeniu

BEZPŁATNY

Rodzaj wydarzenia:

STACJONARNE

Parking

BEZPŁATNY

Nocleg

zniżka dla uczestników

Czas trwania

08.00 Rejestracja, 08.45 Rozpoczęcie, 16.00 Zakończenie

_________________________________________________________

 

[Rada Merytoryczna – Eksperci Kongresu]

mgr inż. Krzysztof Wilamowski

Prezes Zarządu Oddziału SITP w Białymstoku, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoz. Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Białymstoku

 mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.; V-ce Prezes Zarządu Oddziału SITP w Białymstoku

 Przedstawiciel KM PSP w Białymstoku

_________________________________________________________

Panele Techniczne/Merytoryczne/ Spotkanie na żywo z Ekspertami

_________________________________________________________ 

Przyjedź na kongres! Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań i technologii dla budownictwa oraz hal przemysłowych i magazynów Porozmawiaj z Ekspertami, dowiedz się jakie warunki należy spełnić aby sprostać m.in. nowym regulacjom prawnym i technicznym pod względem ochrony przeciwpożarowej dla różnych typów obiektów.

 _________________________________________________________

Nie czekaj i już dziś zgłoś swój udział

Link do bezpłatnej rejestracji:

ZGŁASZAM UDZIAŁ

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją prosimy o w miarę szybki proces decyzyjny. Wydarzenie realizowane w reżimie sanitarnym i w oparciu o aktualne obowiązujące wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.

W programie
▪ przykłady nietypowych zastosowań
▪ na żywo - wymiana doświadczeń, prezentacja i pokaz technologii i rozwiązań technicznych
▪ pakiet materiałów konferencyjnych, prezentacji 
▪ imienne zaświadczenie uczestnictwa 
▪ przerwy na kawę i poczęstunek  
▪ spotkanie m.in. z rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście nowych regulacji prawnych 
▪ bezpłatny udział

 

Co zyskujesz?:  możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych, konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi, komplet materiałów konferencyjnych, testy rozwiązań na żywo, poczęstunek podczas przerw kawowych, imienny certyfikat zaświadczający o udziale (na życzenie), możliwość otrzymania od Prelegentów prezentacji z wykładów, udział w konkursach, zniżkę na nocleg, lokalizację konferencji z łatwym dostępem do komunikacji i parkingów

POZNAJ PROGRAM

AGENDA KONFERENCJI

Wykłady w godz. 09.00-16.00, Rejestracja czynna od. godz. 8.00, Rozpoczęcie godz.09.00
Tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy, 
konsultacje projektowe i techniczne

DODATKOWO: STREFA TESTÓW I KONSULTACJI - FOYER KONFERENCJI 

Istotne zagadnienia, które mogą ułatwić pracę projektantom jak i wykonawcom, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ale też istotnie wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycji – co powinno zainteresować inwestorów i zarządców. Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku. W trakcie przerw zapraszamy jak zawsze na pyszną kawę i poczęstunek

 

PANEL I

NOWE ZASADY UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH POD WZGLĄDEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

08.45 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE I WPROWADZENIE

TEMATY W RAMACH PANELU

Czas trwania panelu: 08.45-11.25

 

09.00 PANEL EKSPERTA: Nowe zasady uzgadniania projektów budowlanych pod wzglądem wymagań ochrony przeciwpożarowej w świetle znowelizowanych wymagań prawnych i dotychczasowych praktyk EKSPERT: mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.; Vce Prezes Zarządu Oddziału SITP w Białymstoku

09.45 Aluminiowo-szklane przegrody przeciwpożarowe. Dostępne rozwiązania, aspekty istotne podczas projektowania i eksploatacji oraz wybrane indywidualne przypadki realizacji konstrukcji przeciwpożarowych - Prelegent: Zbigniew Kęsy, Menadżer Produktu, Aleksander Białas, Dział Marketingu i PR ALUPROF S.A.

10.15 Praktyczne sposoby ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami - wybrane rozwiązania - Prelegent: Andrzej Migas, Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, Prezes Zarządu EnSafe sp. z o.o. 

10.35 System Fire Protect z certyfikatami LZO (VOC) do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych i złączy liniowych w klasie do EI 240 - Prelegent: Łukasz Sosin, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu Passive Fire Protection Bostik Sp. z o.o.

System Bostik Fire Protect służy do przywracania ognioodporności przegród przez które poprowadzono różnego typu instalacje a w szczególności do zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów z m.in. z rurami palnymi, rurami stalowymi w izolacji z wełny skalnej oraz przepustów z przewodami elektrycznymi w klasie do EI 240. System Bostik może być też wykorzystany do zabezpieczenia złączy liniowych w klasie do EI 240. Produkty Bostik Fire Protect posiadają certyfikaty potwierdzające niską zawartość lotnych związków organicznych (LZO , VOC) do certyfikacji budynków w systemie Leed i Breem. Prócz systemu ppoż. na stoisku będzie zaprezentowany poliuretanowy uszczelniacz do dylatacji Bostik P795 Seal’N’Flex Premium to trwale elastyczna, jednoskładnikowa masa poliuretanowa do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym posadzkowych. Zgodnie z normą PN-EN 15651-4 masa jest przeznaczona do wypełnień w chodnikach zewnętrznych oraz przejściach wewnętrznych, placach publicznych, nawierzchniach obciążonych ruchem pieszych, nawierzchniach, po których poruszają się wózki, ścieżkach dla pieszych, balkonach, tarasach, magazynach. Masa, wykonana w technologii żelowej, wiąże bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków). Odznacza się wysoką zdolnością odkształceń +/- 25% oraz bardzo dobrą przyczepnością bez gruntowania do większości materiałów. 

11.05 Zestawy pomp pożarowych. Zasady dobory, wymagania techniczne, dopuszczenia do stosowania - Prelegent: Bartosz Tywonek, Kierownik ds. szkoleń i rozwoju aplikacji, Wilo Polska Sp. z o.o.

  • Jakie elementy instalacji nazywane są urządzeniami przeciwpożarowymi – zg z rozporządzenie MSWiA z 7czerwca 2010r.
  • Jakie urządzenia i jak często podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych – zg z rozporządzenie MSWiA z 7czerwca 2010r.
  • Co jest wymagane dla wyrobu budowlanego aby wprowadzić go do obrotu? – aktualny stan prawn
  • Certyfikowane rozwiązanie do zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż. 

11.25 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych
w budownictwie 

 

PANEL II

PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW W PRAKTYCE

INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE

 

 

TEMATY W RAMACH PANELU

Czas trwania panelu: 11.45-13.30

 

11.45 Bezpieczna eksploatacja obiektów - detekcja gazów toksycznych i wybuchowych w praktyce - Prelegent: Krzysztof Chmielewski, Dyrektor GAZEX SP.J.

12.15 Fotowoltaika a ochrona przeciwpożarowa — zagrożenia i rozwiązania - Prelegent: Michał Elertowicz, Technical Marketing Manager Poland SolarEdge Technologies

12.45 PANEL EKSPERTA: Nowe wymagania dla przeciwpożarowych zbiorników wodnych i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wg aktualnych unormowań – EKSPERT: mgr inż. Krzysztof Wilamowski Prezes Zarządu Oddziału SITP w Białymstoku, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Białymstoku

13.30 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych
w budownictwie 

 

PANEL III

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE: HALE PRODUKCYJNE I MAGAZYNY

PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

TEMATY W RAMACH PANELU

Czas trwania panelu: 13.45-16.00

 

13.45 Dobór i wykonanie posadzek w strefach zagrożonych wybuchem – przykłady realizacji - Prelegent: Jakub Czarnecki, Przedstawiciel techniczno-handlowy ERADUR Sp. z o.o.

14.05 Bezpieczeństwo pożarowe dachów z instalacją fotowoltaiczną w budynkach produkcyjno-magazynowych - Prelegent: Monika Hyjek, Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego / Fire Safety Manager ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14.25 Dobór i realizacja instalacji elektrycznej kablami. Optymalizacja rozwiązań dla aplikacji przemysłowych - Prelegent: Artur Block, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

  • Aspekty prawne w doborze kabli i przewodów dla różnych obiektów – hale przemysłowe, magazyny, zaplecze socjalno-biurowe
  • Ocena zagrożeń a realizacja tras kablowych
  • Nowe – dedykowane rozwiązania dla obwodów AKPiA i Teletechniki – dobór
  • Kable zasilające do trudnych warunków eksploatacji
  • Wsparcie techniczne od koncepcji do realizacji, kompleksowy dostawca rozwiązań

14.45 PANEL EKSPERTA: Znowelizowane zasady opracowywania i zatwierdzania operatów pożarowych dot. odpadów  dla hal produkcyjno-magazynowych w  świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej wg dotychczasowych doświadczeń – EKSPERT: Przedstawiciel KM PSP w Białymstoku

 

PANEL IV CAŁODZIENNY

WYSTAWA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA KOMERCYJNEGO, MIESZKANIOWEGO, ARCHITEKTURY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I  BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWEGO: PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO

Konsultacje z Ekspertami oraz Doradcami Technicznymi w zakresie przepisów i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz budownictwie przemysłowym halowo-magazynowym.  

 Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku w tym m.in. MOBILNY SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

 

Konsultacje są całodzienne na żywo -  stacjonarnie  

 

15.40 Podsumowanie

16.00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE

 

Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych
w budownictwie 

 

CO ZYSKUJESZ?

▪ przykłady nietypowych zastosowań

▪ na żywo - wymiana doświadczeń, prezentacja i pokaz technologii i rozwiązań technicznych

▪ pakiet materiałów konferencyjnych, prezentacji

▪ imienne zaświadczenie uczestnictwa, dostęp do publikacji i wiedzy technicznej

▪ przerwy na kawę i poczęstunek 

▪ spotkanie z ekspertami i rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście nowych regulacji prawnych

▪ bezpłatny udział, bezpłatny parking, udział w konkursach, zniżkę na nocleg, lokalizację konferencji z łatwym dostępem do komunikacji

 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: kontakt@strefauczestnika.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Udział w konferencji jest dobrowolny

 

 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu KONGRES POŻARNICTWA I HALE PRZEMYSŁOWE i MAGAZYNY E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl