Konferencja: NOWOCZESNE BIUROWCE | 29.05.2018 WARSZAWA
0
0
3
3
dni
1
1
4
4
godzin
4
4
0
0
minut
5
5
1
1
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Polityka prywatności

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobnych (RODO) - największej zmiany w obszarze ochrony danych osobowych przygotowanej w Unię Europejską od 20 lat informujemy że DND Project przetwarza Państwa dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, dane i adres firmy, telefony kontaktowe, stanowisko służbowe, profil i zakres działalności firmy) w celach realizacji działalności konferencyjnej w postaci przesyłania materiałów marketingowych, newsletterów, zaproszeń na realizowane konferencje, danych organizacyjnych do użytkowników zarejestrowanych na konferencje. Regulacja RODO ujednolica przepisy dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. RODO reguluje „przetwarzanie” danych osobowych mieszkańców UE. Obejmuje zbieranie, przechowywanie, transfer i wykorzystanie danych. Regulacja dotyczy każdej firmy przetwarzającej dane, bez względu na to gdzie ma ona swoją siedzibę.Ochrona danych osobowych zawsze była jednym z naszych priorytetów dlatego zaktualizowaliśmy nasz REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI  oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO w zakresie działalności DND Project oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO UŻYKOWNIKÓW NEWSLETTERÓW DND Project

Polityka Prywatności

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od użytkowników systemu DNDProject podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z systemu i strony.

§1
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa, NIP 822-183-73-21 REGON 141758029, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. DND Project gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny przez użytkowników.
 3. DND Project przetwarza  dane  osobowe  w  celach  technicznych, w celu realizacji i obsługi konferencji,  a także w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług objętych przedmiotem działalności administratora danych osobowych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. DND Project  zapewnia  wszystkim  osobom,  których  dane  przetwarza  w  jakimkolwiek zakresie,  realizację  uprawnień  wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 roku  o ochronie  danych  osobowych,  oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w  szczególności  prawo do wglądu  do  własnych  danych, prawo  żądania  zmiany  i  usunięcia  danych  oraz  prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach  określonych  w  przepisach  powołanej  powyżej  ustawy. 

§2
Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, dane firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil działalności, rodzaj realizowanych inwestycji
 2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki,
 3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.

§3
Cele gromadzenia danych

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją usług konferencyjnych i marketingowych (komunikaty, newslettery) związanych z realizacją konferencji
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia,
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 4. Konto użytkownika oraz wszystkie dane z nim powiązane mogą zostać usunięte z bazy danych DND Project 
 5. Użytkownik, ma prawo do wglądu i możliwość edycji danych wprowadzanych przez niego do systemu DND Project 

§4
Przekazywanie informacji

 1. DND Project  zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nie uprawnionym. DND Project przekazuje dane użytkownika podmiotom, którym posługuje się przy świadczeniu usługi (w rozumieniu Regulaminu konferencji) i wyłącznie w celu jej wykonania. Przystępując do usługi użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych w niezbędnym zakresie Wysyłającemu.
 2. DND Project zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym użytkownikom informacji dotyczących organizowanych wydarzeń i konferencji, Każdy użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie w/w informacji od DND Project. Użytkownik otrzymywać będzie na podany w systemie adres e-mail wiadomości niezbędne do korzystania z systemu DND Project oraz związane z newsletterami o wydarzeniach, danymi logistyki konferencji na którą zapisał się użytkownik, informacji od Zaufanych Partnerów zgodnie z Rodo (Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody, są to firmy biorące udział w konferencjach na które użytkownik dokonuje rejestracjiUżytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wskazanych w zdaniu poprzedzającym informacji.
 3. Każdy Użytkownik newslettera otrzymanego w formie zaproszenia na konferencję może w każdej chwili w myśl ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) dokonać wypisu lub usunąć swój adres e-mail z listy newslettera DND Project trwale

§5
Warunki Techniczne, przetwarzanie danych i pliki cookie

 1. DND Project wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne to prawidłowej realizacji konferencji, między innymi do utrzymywania kontaktu z użytkownikami, badania aktywności użytkowników w celu lepszego dopasowania  usług do potrzeb użytkowników.
 2. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DND Project z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hodowlanej 12 kod pocztowy 03-543.
 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera i realizacji konferencji. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do korzystania z usługi Newslettera i udziału w konferencji
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania usług konferencyjnych, polegającej na świadczeniu przez usługodawcę drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki newslettera oraz udostępnienia Użytkownikowi udziału w konferencjach organizowanych przez DND Project
 6. Dostęp do danych użytkowników mają wyznaczeni pracownicy DND Project odpowiedzialni za obsługę usługi Newslettera i realizacji konferencji będących przedmiotem działalności DND Project
 7. Dane osobowe użytkowników służące do wysyłki Newslettera i realizacji konferencji będą przechowywane do dnia rezygnacji z usług DND Project przez Użytkowników
 8. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

§6
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. DND Project zapewnia rozwiązania informatyczne dostępne w systemie obsługi newslettera służące do zgłaszania wypisu z list wysyłkowych newsletterów, kampanii marketingowych. Nieprawidłowości można zgłaszać również pod adresem poczty elektronicznej  biuro@dndproject.com.pl

§7
Zmiany polityki prywatności

 1. Zastrzegamy iż w przyszłości DND Project może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności,
 2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie http://www.dndproject.com.pl/polityka-prywatnosci2 
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni wiadomością wysłaną na podany przez nich w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej o każdorazowej zmianie polityki prywatności.
 4. Korzystanie z serwisu po dacie publikacji nowej wersji polityki prywatności jest równoznaczne z jego akceptacją.
 5. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność lub mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności lub ochronnych danych prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@dndproject.com.pl

Administrator może również przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ich usunięcia przez Uzytkownika lub zmiany uprawnień. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych). Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej, z ogólnodostępnych upublicznionych przez Właściciela i za jego zgodą danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia udziału w konferencji w przypadku Partnerów konferencji oraz udziału w konferencji w przypadku Uczestników konferencji. 

Regulamin i Polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.dndproject.com.pl, www.fire-expo.pl, www.risk2018.pl

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl