Zmiana terminu na kwiecień - HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY - NOWY SEZON 2020

 

 

 

Zapraszamy 23 kwietnia 2020 w godz. 09.00-14.30 do WARSZAWY na nowy sezon/w nowej formule Konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2020, która w szczególności powinna zainteresować konstruktorów, projektantów oraz deweloperów i zarządców hal i magazynów. Podczas konferencji omówimy szereg ważnych i praktycznych zagadnień związanych ze złożoną problematyką projektowania, budowy i bezpieczeństwa hal produkcyjnych i magazynowych. 

 
NOWY SEZON - NOWA FORMUŁA
Konferencji Technicznych
HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2020
 
BUDOWA - BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE
Konferencja poświęcona rynkowi hal przemysłowych i magazynów 
w kontekście projektowania, budowy, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki
ze względu na ze względu na typ konstrukcji oraz przeznaczenie hal i powierzchni magazynowych
 
Patronat Honorowy
 

UWAGA - ZMIANA TERMINU

23 kwietnia 2020 (czwartek)

WARSZAWA 

LOKALIZACJA:
Sangate Hotel Airport
ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa
w godz. 09.00-14.30
http://www.sangate-hotel.pl/
 
 BEZPŁATNY WSTĘP
ZAPISY ONLINE
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
 
Ważne, bieżące i praktyczne informacje poparte wiedzą i doświadczeniem ekspertów
 
Panele Merytoryczne
Case Study 
 
 • Metody monitorowania dachów płaskich – wielkopowierzchniowych
 • Energia elektryczna – czynnik wpływający na koszty produkcji i logistyki
 • Inteligentne oświetlenie w procesie produkcyjnym i logistycznym
 • Remont posadzki przemysłowej – rady praktyczne
 • Systemy detekcji gazu ziemnego jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w obiektach przemysłowych
 • Płyty warstwowe jako obudowa budynków halowych. Płyty z certyfikatem FM Global 

 _________________________________________________________ 

PROJEKTANCIE/KONSTRUKTORZE

Przyjdź na konferencję – Poznaj nowe

Metody monitorowania dachów płaskich – wielkopowierzchniowych

 

 _________________________________________________________ 
 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 
 
 
 

   

Odbiorcy, do których kierowane jest wydarzenie: projektanci, konstruktorzy, architekci, inwestorzy, wykonawcy hal i innych obiektów wielkopowierzchniowych, wykonawcy systemów zabezpieczeń, kierownicy budów i robót montażowych, inspektorzy nadzoru, rzeczoznawcy ds zabezpieczeń p.poż., jednostki PSP, integratorzy systemów, elektroinstalatorzy, służby techniczne, SUR i automatycy, zarządcy obiektów halowych i magazynowych, samorządy i administracja państwowa, Facility Management, firmy outsourcingowe, przedstawiciele przemysłu i zakładów produkcyjnych również w przemyśle spożywczo-rolniczym, centra logistyczne i handlowe, firmy ubezpieczeniowe i brokerzy 

 

Zasięg: makroregionalny

 _________________________________________________________ 

Jesteś inwestorem? Projektujesz lub budujesz hale? Zarządzasz centrum logistycznym? Przyjdź na konferencję! Czeka na Ciebie solidna dawka praktycznej i przydatnej wiedzy – zgodnej z obecnymi trendami i przepisami. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i praktyków – znakomite grono prelegentów.  Pozyskaj cenne kontakty w branży i dostęp do nowych inwestycji. Architekci, Konstruktorzy, Generalni Wykonawcy, Deweloperzy/ Zarządcy inwestycji

 ___________________________________________________________

 

PATRON MERYTORYCZNY

dr inż. bud. inż. arch. LESZEK CHODOR

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury

Ceniony Architekt i Inżynier Konstruktor z 25-letnim doświadczeniem w projektowaniu inżynierskim; Rzeczoznawca budowlany. Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" (Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina). Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu. Pionier zrównoważonego podejścia do projektowania, poprzez pracę, która obejmuje ciąg od planów zagospodarowania przestrzennego poprzez budowle aż do detali konstrukcyjno-architektonicznych, a przede wszystkim nowoczesnych instalacji HVAC oraz niskonapięciowych. Zwolennik kultury technicznej i organizacyjnej, wiedzy oraz innowacji w opracowaniu projektów architektoniczno-budowlanych oraz koordynowaniu wielo-branżowych i -zespołowych.

 

 ___________________________________________________________

 

  

AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy, 
konsultacje projektowe i techniczne
 
Wykłady Eksperckie/ Techniczne/ Pokazy w trakcie warsztatów dotyczyć będą:

POZNAJ PROGRAM

od 08.00– Rejestracja Uczestników, rozdanie materiałów konferencyjnych
09.30– Otwarcie Konferencji
 
 ___________________________________________________________
 
PANEL I
BUDOWA HAL - WYBRANE ZAGADNIENIA
BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI W PROJEKTACH OBIEKTÓW HAL PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNÓW 
 
09.30 – Niezawodne projektowanie i sprawdzanie konstrukcji oraz wykonywanie dokumentacji i jej bieżącą aktualizację dla złożonych obiektów przemysłowych, silosów, hal stalowych - Prelegent: M.Skwarczek
 • Modelowanie BIM, analiza i ocena różnych materiałów budowlanych, w tym również połączeń stalowych
 • Proces modelowania, projektowanie i sprawdzanie konstrukcji oraz wykonywanie dokumentacji i jej bieżącą aktualizację
 
10.00  CASE STUDY Metody monitorowania dachów płaskich – wielkopowierzchniowych - Prelegent: E.Antoszkiewicz 
 • Monitorowanie dachów wielkopowierzchniowych – czy ma uzasadnienie?
 • Stan konstrukcji i mierzalne wielkości fizyczne - zmiany obciążeń jako źródło zagrożenia (na wybranych przykładach)
 • Czy możliwy jest monitoring we wszystkich warunkach środowiska przemysłowego bez potrzeby punktu odniesienia z zachowaniem pełnej swobody w przestrzeni obiektu?
 • Porównanie optycznych metod pomiarowych i obliczenia błędów wynikających z wybranej metody
 • Metody pomiarów mierzalnych wielkości fizycznych w zastosowaniach automatycznych
 • Metody analizy wizualnej a metody geodezyjne
 • Zagrożenia płynące z niewłaściwego zastosowania monitoringu konstrukcji dachu
 • Porównanie funkcjonalne metod pomiarowych dla głównych kryteriów

✓ Przestrzeń w obiekcie

✓ Środowisko

✓ Dokładność i precyzja

✓ Aplikacja i wizualizacja pomiarów

✓ Ochrona własności intelektualnej w Polsce – legalność użycia danej technologii

 • Bezpieczeństwo
 • Oszczędności operacyjne

(Kliknij - zobacz czego jeszcze dowiesz się podczas wykładu)

 
10.30 – CASE STUDY Bezpieczeństwo pożarowe obiektów halowych. Płyty warstwowe z certyfikatem FM Global  - Prelegent: A.Krześniak
 • W trakcie wykładu omówione zostaną wytyczne projektowania obiektów halowych z wykorzystaniem płyt warstwowych, niezbędnych dla uzyskania szczelności i izolacyjności ogniowej obudowy budynków. Omówione będą aktualne wymagania normatywne dla klasyfikacji ogniowych (z uwzględnieniem zmian od 2018r. do chwili obecnej i jak się do nich dostosować w realizacji projektów) oraz wyniki uzyskane w badaniach dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki PIR. Dodatkowo zaprezentowane będą procedury badawcze dla płyt z certyfikatem FM Global oraz wymagania montażowe związane z tym certyfikatem.
11.00 – Remont posadzki przemysłowej – rady praktyczne - Prelegent: J.Czarnecki, P.Dąbkowski
 
  
11.30-12.00 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w budownictwie halowo-magazynowym po zmianach przepisów od 2020r. w prawie budowlanym
 
  ___________________________________________________________
 
PANEL II 
 
UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA  - WYBRANE ZAGADNIENIA
METODY OPTYMALIZACJI CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KOSZTY UTRZYMANIA HAL PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNÓW
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH
 
12.00 – CASE STUDY Systemy detekcji gazu ziemnego jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w obiektach przemysłowych  - Prelegent:  J.Dębowska
 • W trakcie wykładu omówione zostaną podstawy prawne stosowania systemów detekcji gazu, zasady lokalizacji detektorów w kotłowniach oraz halach magazynowych i produkcyjnych wyposażonych w nagrzewnice lub promienniki gazowe
 • Jak prawidłowo dobrać, zaprojektować i wykonać system detekcji gazów w oparciu o znowelizowane akty prawne i normy.
 • Przykładowe schematy blokowe ułatwiające opracowanie dokumentacji technicznej.
 • Zdalny nadzór stanu systemu detekcji w praktyce.
 • Przykłady nietypowych rozwiązań
12.30 –  Inteligentne oświetlenie w procesie produkcyjnym i logistycznym - Prelegent: M.Dębicki
 
13.00 – CASE STUDY Energia elektryczna – czynniki wpływające na koszty produkcji i magazynowania - Prelegent: W.Kiryluk
 • Sposoby wpływania na koszty dystrybucji energii elektrycznej

a.Umiejętny dobór taryf na podstawie analizy obciążenia

b.Sposoby określania i zarządzania mocą zamówioną

d.Metody regulacji i eliminacji mocy biernej

b.Jakość energii – dlaczego to takie ważne?

c.Urządzenia pogarszające jakość energii elektrycznej

d.Skutki złej jakości energii elektrycznej

  • Straty mocy
  • Przegrzewanie zabezpieczeń, izolacji przewodów
  • Przepalenie przewodu N
  • Nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych, sterujących, pomiarowych
  • Szybsze starzenie urządzeń
  • Awarie urządzeń, przerwy w pracy
 • Efektywne metody do poprawy jakości energii i redukcji kosztów
 • Pomiary jakości energii elektrycznej – case study
 • Zapisz się na AUDYT ENERGII ELEKTRYCZNEJ - opcja BEZPŁATNA wyłącznie dla uczestników konferencji. Electric Power Quality Sp. z o.o. oferuje uczestnikom konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY fachowe doradztwo i bezpłatny audyt energii elektrycznej oraz proponuje efektywne rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów działalności.

(Kliknij - zobacz czego jeszcze dowiesz się podczas wykładu)

 

13.30-13.50 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 
 
PANEL III 
CASE STUDY
PROJEKT WIELOBRANŻOWY - CENTRUM LOGISTYCZNE
 
13.50 –  CASE STUDY Projekt wielobranżowy - Centrum logistyczne. Architektura, konstrukcja, instalacje - zrównoważone podejście do projektowania nowoczesnych obiektów produkcyjnych i magazynowych - Prelegent: dr inż. bud. inż. arch. LESZEK CHODOR, Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury
  
 
14.30 – Podsumowanie/Zakończenie konferencji
 
 • Udostępnienie zaświadczeń Uczestnictwa w Konferencji oraz dostęp do prezentacji 
 • Losowanie nagród m.in. 2 Poradników: " Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych" - Autor: Włodzimierz Starosolski, liczba stron: 800, rok wydania: 2019
 ___________________________________________________________

 

 

 STREFA TESTÓW I KONSULTACJI
Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii na rynku. W trakcie przerw zapraszamy jak zawsze na pyszną kawę i poczęstunek
 

 

KONSULTANCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 
 
 
 
 
 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Udział w konferencji jest dobrowolny
 

 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu HALE PRZEMYSŁOWE i MAGAZYNY E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl